Gå till innehållet

Starta enskild barnomsorg

Om du har planer på att starta en fristående förskola eller annan pedagogisk omsorg måste du ansöka om tillstånd hos kommunen. Det gäller även för fritidshem som inte ligger i anslutning till en skola.

För att starta ett fritidshem i anslutning till en skola ansöker du hos Skolinspektionen.

Hur ansöker jag?

Hur du ansöker och vad som krävs beskrivs i riktlinjerna. Tänk på att göra ansökan i god tid innan verksamheten ska starta.  Det är barn- och utbildningsnämnden som avgör om du uppfyller de krav som ställs.

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg 21 augusti 2015

I dessa riktlinjer hittar du övergripande information vad som krävs för att starta och driva fristående förskola/fritidshem eller pedagogisk omsorg

Information om anmälningsskyldighet 6 oktober 2023

Denna information ska skrivas under och lämnas till Sektor bildning.

Information om sekretess 6 oktober 2023

Denna information ska skrivas under och lämnas till Sektor bildning.

Kontakter