Gå till innehållet

Granens förskola

Granens förskola ligger i det natursköna Österbybruk med mycket kultur i vår närmiljö. Förskolan har 3 avdelningar. Två av dem är åldersblandade avdelningar, Kotten och Stubben, samt avdelning Mossan för de yngsta.
Barnen möts av aktiva pedagoger som gör medvetna val i undervisningen, med tydliggörande pedagogik och för barnens livslånga lärande.

Undervisning i förskolan

I utbildningen utgår vi från läroplanen för förskolan (Lpfö18) där barnens intresse och behov ligger till grund för hur lärmiljöer och undervisning planeras.

För att främja barnens hälsa arbetar vi aktivt med utomhuspedagogik under stora delar av dagen. Vår utemiljö består av skog, kuperad terräng, gräs och asfaltsytor vilket ger de bästa förutsättningarna för goda undervisningstillfällen.

På förskolan skapas utvecklande utmaningar för barnen genom att vi förbättrar och förändrar den pedagogiska lärmiljön och undervisningssituationer utifrån barnens intressen. Vi arbetar med ett temariktat förhållningssätt i mindre grupper, utifrån barnens intresse och att barnen kan, vill och vågar. 

Maten tillagas på plats av vår egen kock. Barnen har en fin relation till kökets personal, det skapar en trevlig stämning och trivsel som i sin tur leder till matglädje. Måltiderna ser vi som ett pedagogiskt verktyg och främjar en hälsosam livsstil.

Hör gärna av Dig till oss om ni är intresserade och vill veta mera om förskolan!

Dokument

Granens plan mot diskriminering och kränkande behandling 9 mars 2023

På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och kränkande behandling. I detta dokument framgår Granens förskolas arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Politisk ledning

Styrs av Barn- och utbildningsnämnd.

Ledning

Kontakta Granens förskola

Granens förskola
Dannemoravägen 15D
748 30 Österbybruk
T: 0173 - 858 01

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg

Dina synpunkter är viktiga för oss och de bidrar till att utveckla våra verksamheter och våra arbetssätt.
Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Lämna synpunkter på utbildning eller barnomsorg - Östhammars kommun (osthammar.se)