Gå till innehållet

Gästrike Vatten AB

Från och med den 1 maj 2017 är VA-verksamheten i Östhammars kommun ansluten till Gästrike Vatten. Gästrike Vatten sköter nu all drift och underhåll av ledningar, vatten- och reningsverk.

Det är Gästrike Vatten du ska kontakta om du har frågor om VA, vill ha hjälp eller göra en felanmälan.

Telefon: 020-37 93 00
E-post: info@gastrikevatten.se

Bevattningsförbud på flera orter i Östhammars kommun 10 juni 2021

Gästrike Vatten meddelar att från och med idag den 10 juni att det råder bevattningsförbud för det kommunala dricksvattnet i Östhammar, Alunda, Öregrund och på Gräsö. Bevattningsförbudet innebär att det kommunala dricksvattnet endast får användas till dryck, matlagning och hygien. Vi måste hjälpas åt att spara på vattnet så det räcker till alla.

Östhammars kommun försörjs av små grundvattenmagasin. Dessa kan inte lagra större mängder vatten utan kräver regelbunden påfyllning. Under sommaren sker normalt ingen påfyllnad i vattenmagasinen, utan den nederbörd som faller tas främst upp av växter eller avdunstar.

Så här spar du på vattnet

Vi vet av erfarenhet från tidigare år att vattenförbrukningen ökar under sommaren. Många använder dricksvattnet till att fylla pooler och till bevattning. Vi nyttjar den lagringskapacitet som finns i grundvattenmagasinen och det grundvatten som finns nu måste räcka fram till påfyllningen tar fart i höst igen. Vi inför bevattningsförbudet för att säkerställa att dricksvattnet räcker till dryck, matlagning och hygien.

- Det finns många små saker du kan göra i din vardag som sparar mycket vatten. Stäng kranen när du borstar tänderna, samla regnvatten i en tunna eller damm för att vattna med, ta en kort dusch istället för att bada badkar. Vi måste vara rädda om vårt vatten, varje liter du kan spara är viktig, säger Mikael Ahlbom, enhetschef på GästrikeVatten

Hökhuvud, Gimo och Hargshamn

I Hökhuvud, Gimo och Hargshamn ser vattenläget bättre ut inför sommaren. I dessa orter råder gult vattenläge och vi uppmanar till sparsamhet med vattnet så att bevattningsförbud inte behöver införas.

Grönt vattenläge i Österbybruk

En glädjande nyhet är att vattenläget i Österbybruk nu går över till grönt. Den nya överföringsledningen som går från Örbyhus till Österbybruk, och i nästa steg till Alunda, är färdig och tas snart i drift. De boende kommer få mer vatten i kranen och vi kan därför gå från gult till grönt vattenläge.

- Det är väldigt roligt att arbetet med överföringsledningen, som pågått under flertalet år nu, äntligen ger resultat för de boende i Österbybruk, säger Mikael Ahlbom, enhetschef på Gästrike Vatten.

Restriktioner för vattenanvändningen i Östhammars kommun 18 maj 2020

Restriktioner för vattenanvändningen införs för hela Östhammars kommun från den 18 maj. Det är små grundvattenmagasin i hela kommunen och vi ser att grundvattennivåerna börjat sjunka.

Restriktionerna för vattenanvändningen innebär att det kommunala dricksvattnet i första hand ska användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa det så hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma.

 

Restriktioner för användandet gäller det kommunala dricksvatten i hela Östhammars kommun från den 18 maj och tillsvidare. Förutom att du ska fortsätta använda vattnet smart innebär de ytterligare restriktionerna att:

Dricksvatten ska främst användas till mat, dryck och hygien.

 • Vattna inte med dricksvatten, varken nyplanterad eller befintlig växtlighet, annat än med vattenkanna. Det gäller för enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter, offentliga och privata verksamheter. Samla upp och använd regnvatten till bevattning istället.
 • Fyll inte pooler eller badtunnor med dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. Fyll istället poolen med sjövatten från tankbil eller besök de kommunala simhallarna och badplatserna.
 • Bevattna inte fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande med dricksvatten.
 • Tvätta inte bilen med dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt. Vi hänvisar istället till auktoriserade tvätthallar och självservicehallar som återanvänder tvättvattnet.
 • Tvätta inte fasader, altaner och staket eller liknande med dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt. Det gäller oavsett om det är du som fastighetsägare eller en inhyrd entreprenör som utför arbetet.

 

Läs mer hos Gästrike Vatten: 

https://www.gastrikevatten.se/SV/News/14666/Restriktioner-for-vattenanvandningen-i-Osthammars-kommun

Restriktioner för vattenanvändningen i Östhammars kommun 6 maj 2019

Restriktioner för vattenanvändningen införs för hela Östhammars kommun från den 6 maj och tills vidare. Trots den nederbörd som kommit de senaste dagarna så är situationen ansträngd och vi ser att grundvattennivåerna sjunker. Alla behöver hjälpas åt för att spara på vattnet nu! Den nederbörd som kommer nu tas främst upp av växter och natur, vi behöver mycket mer nederbörd för att fylla på grundvattenmagasinen.

Restriktioner för användandet gäller det kommunala dricksvatten i hela Östhammars kommun. Förutom att du ska fortsätta använda vattnet smart innebär de ytterligare restriktionerna att:

 
Dricksvatten ska främst användas till mat, dryck och hygien.

 • Vattna inte med dricksvatten, varken nyplanterad eller befintlig växtlighet, annat än med vattenkanna. Det gäller för enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter, offentliga och privata verksamheter. Samla upp och använd regnvatten till bevattning istället.
 • Fyll inte pooler eller badtunnor med dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. Besök istället de kommunala simhallarna och badplatserna.
 • Bevattna inte fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande med dricksvatten.
 • Tvätta inte bilen med dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt. Vi hänvisar istället till auktoriserade tvätthallar och självservicehallar som återanvänder tvättvattnet.
 • Tvätta inte fasader, altaner och staket eller liknande med dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt. Det gäller oavsett om det är du som fastighetsägare eller en inhyrd entreprenör som utför arbetet. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Gästrike Vattens kundservice på 020- 37 93 00, (9-12, 13-15) eller info@gastrikevatten.se.

Koka vattnet i Gimo 31 januari 2019

Från och med torsdag den 31 januari klockan 12:15 uppmanas du som bor och är i Gimo att koka kranvattnet.

Stora delar av ledningsnätet i Gimo har varit utan tryck i samband med en driftstörning. Som en försiktighetsåtgärd ska du tills vidare koka kranvattnet som du ska använda till dryck eller matlagning. Du kan fortsätta duscha, tvätta och diska som vanligt. Om har frågor om hälsa och vård kan du kontakta Vårdguiden 1177.

Denna kokningsrekommendation gäller tills vidare. Gästrike Vatten informerar läget så fort en förändring sker på sin hemsida. 

Koka vatten

Koka upp vattnet i kastrull eller i en vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Det räcker att koka upp vattnet - det behöver alltså inte koka en viss tid.

Använd kokt vatten också när du borstar tänderna, brygger kaffe och sköljer grönsaker.

Du kan koka till exempel makaroner och annan mat i kranvatten. När du kokar mat så avdödas bakterierna. Det går bra att koka tevatten i mikron, se till att det bubblar upp kraftigt.

Läs mer om att koka vatten här

Hämta vatten

Under eftermiddagen kommer vi att placera ut vattentankar med dricksvatten vid Köpmangatan i centrala Gimo, vid Lärkbackens vårdboende och vid parkeringen utanför simhallen. Medtag eget kärl.

Vattenproblem i Gimo 31 januari 2019

Klockan 10.15 i dag, torsdag 31 januari, meddelade Gästrike Vatten på sin hemsida att det är problem med vattentillförseln i Gimo.

Det har nyligen uppstått problem med vattentillförseln i Gimo, så många fastigheter är för tillfället utan vatten. Personal är på väg för att utreda och åtgärda problemet.
Gästrike Vatten vet i nuläget inte vad som har hänt eller när problemet kan förväntas vara åtgärdat, men uppdaterar denna information på sin hemsida  så fort de vet mer.

När du är utan vatten 

Använd inte disk- eller tvättmaskiner. Se till att alla vattenkranar är stängda.

När vattnet kommer tillbaka

När vattnet kommer tillbaka kan det bubbla av luft och vara missfärgat. Det är inte farligt. Låt kallt vatten rinna ur flera kranar tills vattnet ser klart ut igen. 

Gästrike Vatten genomför underhållsarbeten 15 oktober 2018

Från mitten av oktober påbörjas underhållsarbete på Björkvägen i Gimo med att renovera och lägga ny spilledning, byta brunnar samt ventiler. Arbetet beräknas vara klart till slutet av december 2018.

Svackor på ledningarna och för lite fall har orsakat problem med stopp i befintliga ledningar. De nya ledningarna kommer att minska risken för problem i framtiden. 

Under tiden som underhållsarbetet pågår kommer framkomligheten att vara begränsad. Vi ber dig att ha tålamod och respektera avstängningarna för allas säkerhet under tiden som arbetet pågår. 

Karta över området som berörs:
http://gastrikevatten.se/Content/115451/bjorkvagen-gimo.pdf

Pågående arbeten i Östhammars kommun

Bevattningsförbudet i Östhammar upphör den 1 oktober 1 oktober 2018

Grundvattenläget ser ut att förbättras och vi lättar nu på bevattningsförbudet i Östhammars kommun

Nyhet från Gästrike vatten:

Sommaren har som bekant varit varm och torr, vilket orsakade stora problem för vattenförsörjningen i flera av våra kommuner inom Gästrike Vatten. Vattenförbrukningen steg mycket över det normala och våra vattenverk fick problem med att leverera den mängd vatten som krävdes ut i ledningsnäten. På grund av detta tvingades vi införa restriktioner vad gällde vattenanvändningen, i form av såväl datumbevattning som totalt bevattningsförbud.

Läcklagning och boendes sparsamhet ger effekt
Särskilt allvarligt har läget varit i Östhammars kommun där vi under hela sommaren har haft  bevattningsförbud. Grundvattennivåerna i Östhammar är fortsatt låga och kan komma att sjunka ytterligare något innan höstens påfyllning startar under oktober-november månad.

Vi kan dock konstatera att vårt arbete med att laga och täta läckor i Östhammar har fått goda effekter. Detta, tillsammans med att de boende i kommunen ansträngt sig för att spara vatten, gör att vi kan häva bevattningsförbudet från och med den 1 oktober.

Tack till alla boende!
Vi är mycket tacksamma för att så många boende har hörsammat vår vädjan att spara vatten. Det har varit till stor hjälp! Även om vi nu går över till ett mer normalt läge så vill vi uppmuntra boende och besökare att tänka på att vara fortsatt vattensmart.

Mer information hittar du på Vattenrapporten »

Vattenrestriktioner kvarstår i kommunen 20 juni 2018

I hela Östhammars kommun infördes restriktioner om vattenanvändning 1 juni. Restriktionerna ligger kvar tills vidare.

Tack vare er boende i kommunen och era insatser för att spara vatten, kombinerat med att Gästrike vatten intensifierat deras förebyggande läcksökningsarbete har följande besparingar gjorts:

 • Östhammar 10 %
 • Österbybruk 13%
 • Alunda 7%
 • Gimo 4%.
 • I Hargshamn och Öregrund är läget oförändrat.

Gästrike vatten fortsätter att söka och åtgärda läckor främst i Alunda och Österbybruk där vattentillgången är sämst.

Stort tack till alla boende för att ni hjälpt till att spara vatten!

Även om restriktionerna har gett resultat så kvarstår de i Östhammar kommun eftersom det är begränsad tillgång på grundvatten. 

Tack för ert tålamod!

 

Här kan du läsa mer om dur du kan vara vattensmart.

Gästrike vatten

Så ska vattenförsörjningen åtgärdas i vår kommun 5 juni 2018

Den kommunala vatten- och avlopps försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd. Därför ska utredningar i syfte att öka kapaciteten att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten startas.

Sedan Östhammars kommun gick in i Gästrike Vatten i maj 2017 och Östhammar Vatten bildades, har en grundlig översyn av verksamheten pågått. Bland annat har kommunens vattenresurser kartlagts och en beskrivning av det nuvarande och framtida behovet har tagits fram. Den kommunala Vatten och avloppsförsörjningen, VA, är mycket ansträngd. Åtgärder krävs för att både förbättra dricksvattnets kvalitet och öka mängden samt för att öka rening och kapacitet för att ta hand om mer spillvatten (avloppsvatten).

Ökad efterfrågan på nya bostäder

I Östhammar och Alunda tätorter nyttjas redan idag hela den kapacitet som finns varför även kortsiktiga åtgär der behöver utredas och vidtas. Då inflyttningen och befolkningen ökar i kommunen blir behovet av åtgärder än mer aktuellt. De bästa förutsättningarna just nu för nya anslutningar till nya fastigheter finns i Gimo.

– Vi har jobbat intensivt under ett drygt års tid för att få en helhetsbild över status och behoven i Östhammars kommun. Nu kan vi föreslå åtgärder både i nutid och på längre sikt, för att komma tillrätta med problemen, säger Lena Blad, VD, Gästrike Vatten.

– Det är positivt att våra grundvattenutredningar kommer att förstärkas av att även SGU prioriterar utredningar i Östhammar kommun i samarbete med Gästrike Vatten. Det kommer att ge oss bättre kunskap över grundvattenresurserna. Myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, kommer att påbörja sina undersökningar på plats i Alunda under tisdagen den 5 juni.

Östhammar Vattens verksamhet är helt avgiftsfinansierad av dess kunder i Östhammars kommun och det är viktigt att tillse att de åtgärder som föreslås är såväl ekonomiskt som miljömässigt hållbara. Kunderna ska kunna känna sig trygga med att både tillgång och kvalitet på deras dricksvatten och avloppshantering.

Gästrike Vatten AB arbetar på uppdrag av Östhammar Vatten AB tillsammans med flera förvaltningar inom Östhammars kommun med att ta fram en plan för kommunens VA-utveckling att presentera hösten 2019. Planen ska beskriva VA-utvecklingen i Östhammar kommun mot år 2040 och vidare till år 2060. Som ett led i arbetet har förslag till åtgärder för 2018 tagits fram utifrån det nuvarande kunskapsläget.

Åtgärder som föreslås

I förslaget från Östhammar Vattens styrelse föreslås till Östhammars kommunfullmäktige föreslås följande åtgärder:

Utöka ramen för verksamhetskostnader för 2018 med 1 mkr för att:

 • utöka pågående arbete med att utreda och säkerställa VA-försörjningen i Östhammar
 • starta en förstudie för ett nytt avloppsreningsverk för Östhammar tätort
 • starta en förstudie för ett avsaltningsverk för dricksvatten för de östra delarna av Östhammars kommun

Utreda och projektera en teknisk lösning för att möjliggöra att:

 • spillvatten kan transporteras från Östhammar tätorts ledningsnät till Gimo med kostnadstäckning från Östhammars kommun under hösten 2018 till en beräknad kostnad om 300 000 kr.

Information om ärendet kommer att ges på Östhammars kommunstyrelse den 12 juni 2018.

Mer information hittar du här 

Akut läge för vattenförsörjningen i Östhammars kommun 1 juni 2018

Värmeböljan ställer till problem med vattenförsörjningen i Östhammars kommun. Det går åt ovanligt mycket vatten och nu tvingas vi till restriktioner.

sDet varma och torra vädret för med sig att många använder mycket vatten på samma gång. Det går åt mycket mer vatten än vad vi hinner leverera ut i ledningsnätet.

Restriktionen gäller tills vidare för samtliga med kommunalt vatten och för följande ändamål:

 • Vattna inte gräsmattor och rabatter med vattenslangen eller vattenspridare
 • Fyll inte din pool med dricksvatten
 • Spola eller tvätta inte altaner, bilar och liknande med vattenslangen

Gästrike Vatten vädjar därför till alla boende i Östhammars kommun att spara på vatten och följa våra restriktioner. Det finns en stor risk att vissa områden kan bli utan vatten helt i sina ledningar under de timmar som vattenförbrukningen är som störst. Om trycket försvinner i ledningarna kan det medföra att bakterier kan komma in i våra ledningsnät och då tvingas man koka vattnet innan man kan dricka det.

Det här kan du göra själv:

 1. Undvik att vattna gräsmattan
 2. Fyll inte poolen med dricksvatten
 3. Tvätta inte bilen just nu
 4. Duscha istället för att bada
 5. Stäng av vattnet när du borstar tänderna
 6. Kör fulla disk- och tvättmaskiner
 7. Ställ en fylld tillbringare i kylen så får du kallt vatten utan att spola i kranen

Bra att veta:

 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
 • En person förbrukar cirka 140 liter per dag.

Frågor och svar

Varför behöver vi spara på vattnet?

Den långa perioden av varmt och torrt väder har gjort att vattenförbrukningen ökat kraftigt, särskilt under kvällar och helger. Det innebär att vattenverken jobbar för fullt och ligger nära maxkapaciteten. När det är så hög förbrukning så räcker inte ledningsnätet till för att leverera den mängd som krävs.  Genom att vi hjälps åt att spara vatten och undvika onödig förbrukning säkerställer vi försörjningen, nu när det är så varmt. Om vi inte sparar på vattnet så riskerar vi att trycket minskar i ledningarna och kanske till och med att vissa områden blir utan vatten i kranen. Dessutom kan ett trycklöst nät leda till att det kommer in bakterier i ledningsnätet, vilket i sin tur kan medföra att vi måste koka vattnet.

Hur länge ska jag spara på vattnet?

Så länge som värmeböljan håller i sig. Restriktionen gäller tills ny information kommer. Det är alltid bra att tänka på en smart vattenförbrukning och inte använda mer än nödvändigt. När det är så här varmt är det extra viktigt.

Varför kan inte Gästrike Vatten producera mer vatten när behovet finns?

Nu har vi haft en väldigt lång period av varmt och torrt väder, som även ser ut att hålla i sig. Detta gör att produktionen ligger nära maxkapaciteten i vattenverket. Gästrike Vatten vidtar redan en rad åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga, för att hantera situationen, men behöver också få hjälp från allmänheten för att sänka förbrukningen.

Gästrike Vatten uppdaterar löpande sin hemsida med aktuellt vattenförsörjningsläge :

http://gastrikevatten.se/akut-vattenlage-i-osthammars-kommun

Ansträngt vattenläge i Östhammars kommun 29 maj 2018

Vattenläget i Östhammars kommun är ansträngt och vi uppmanar alla med kommunalt vatten att vara aktsamma med hur man använder sitt vatten.

Det varma och torra vädret förstärker de problem som redan finns med den begränsade vattentillgången i Östhammar kommun. Vattentäkterna som används för att leverera kommunalt vatten har visserligen fyllts på under vintern men tillgången på vatten är ändå fortsatt begränsad.

Under helgen har delar av Öregrund drabbats av missfärgat dricksvatten. Detta beror på att det tas ut för mycket vatten alldeles för snabbt ur ledningsnätet, bland annat fyller man pooler och använder dricksvatten för att sopa/dammbinda gatorna. Stora vattenuttag leder till dåligt tryck både hos kunder och i ledningsnätet, vilket även kan skapa missfärgningar.

Vi vill särskilt rikta oss till entreprenörer för att uppmärksamma dessa på att det inte är tillåtet att ta vatten från det kommunala ledningsnätet utan särskilt tillstånd, abonnemang och utrustning från Gästrike Vatten. Det är viktigt att vi har kontroll på vattenuttag och att de uttag som görs debiteras rätt kund. För mer information kontakta vår kundservice, tel 020-37 93 00 eller mejla på info@gastrikevatten.se .

Var vattensmart!

Vi vill därför uppmana invånarna i hela Östhammars kommun att även i år fortsätta spara på dricksvattnet. Här är några tips för att vara vattensmart:

 • Fyll inte poolen med dricksvatten – vare sig från egen kran eller vattenposter
 • Vattna inte gräsmatta eller planteringar med dricksvatten
 • Duscha i stället för att bada
 • Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder tvättvattnet
 • Fyll disk- och tvättmaskinen helt innan du kör dem

Fler tips och hur du kan vara vattensmart hittar du på vår hemsida gastrikevatten.se/var-vattensmart

Den kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd. På flera orter behöver kapaciteten utökas för att möta den tillväxt som beräknas i kommunen fram till 2030. I Östhammar och Alunda tätorter nyttjas redan i dag hela den kapacitet som finns varför även kortsiktiga åtgärder behöver utredas och vidtas. Gästrike Vatten AB arbetar på uppdrag av Östhammar Vatten AB tillsammans med flera förvaltningar inom Östhammars kommun med att ta fram en plan för kommunens VA-utveckling.

 

Kontakt

Gästrike Vatten, kundservice

Telefon: 020-37 93 00

Mejl: info@gastrikevatten.se

Sommaren är här – men fortsätt vara vattensmart! 25 maj 2018

Maj kom med värmebölja och det ser ut att hålla i sig ett tag till. Tänk på att inte använda vatten i onödan – var vattensmart!

Vinterns snö och regn har fyllt på grundvattnet i våra vattentäkter så läget är mycket bättre än förra året. Men i Östhammars kommun använder vi på många orter allt vatten vi kan ta ut i våra vattentäkter. Till exempel i Alunda har vi under lång tid tagit ut för mycket vatten. Det innebär att vi ber dig att inte använda vatten i onödan – utan vara extra vattensmart.

Nu startar Gästrike Vatten upp vattenrapporten igen. De rapporterar regelbundet om vattenläget i Östhammars kommun. Här kan du se den nuvarande rapporten. Nästa rapport publiceras vid midsommar. 

Här kan du se vad du kan göra för att spara vatten. 

Restriktioner för vattenanvändningen 21 juni 2017

Bevattningsförbud införs för hela Östhammars kommun från den 20 juni. Grundvattennivåerna är fortfarande väldigt låga och situationen är ansträngd.

Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på grundvattnet så att det räcker till sjukhus, förskolor, äldreboenden och vardagslivet hemma.

Restriktioner för användandet gäller det kommunala dricksvatten i hela Östhammars kommun från den 20 juni och tillsvidare.

Förutom att du ska fortsätta använda vattnet smart innebär de ytterligare restriktionerna att:

Dricksvatten ska främst användas till mat, dryck och hygien.

 • Bevattna inte med dricksvatten, varken nyplanterad eller befintlig växtlighet, annat än med vattenkanna. Det gäller för enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter, offentliga och privata verksamheter. Samla upp och använd regnvatten till bevattning istället.
 • Fyll inte pooler eller badtunnor med dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. Besök istället våra kommunala simhallar och badplatser.
 • Bevattna inte fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande med dricksvatten.
 • Tvätta inte bilen med dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt. Vi hänvisar istället till auktoriserade tvätthallar och självservicehallar som återanvänder tvättvattnet.
 • Tvätta inte fasader, altaner och staket eller liknande med dricksvatten med vattenslang eller högtryckstvätt. Det gäller oavsett om det är du som fastighetsägare eller en inhyrd entreprenör som utför arbetet.

Läs mer på Gästrike Vattens webbplats.

Mer om aktuella grundvattennivåer i regionen och Sverige

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Läs mer på deras webbplats

Vi behöver spara vatten 8 juni 2017

Hjälp till att använda vattnet smart i Östhammars kommun. Grundvattennivåerna är fortfarande mycket låga och vi övervakar dem extra noga nu.

Nivåerna kommer att bli ännu lägre nu under sommaren. För att läget inte ska bli kritiskt behöver vi alla hjälpas åt att spara på vattnet!

Om läget ändras så talar vi om det.

 • Ta en snabbdusch istället för en lång

 • Diska inte under rinnande vatten

 • Samla regnvatten i tunnor för att vattna i trädgården

 • Laga läckor, exempelvis en droppande kran eller en rinnande toalett 

Mer information på Gästrike Vattens webbplats. 

Varenda droppe räknas 18 april 2017

Hjälp till att använda vattnet smart i Östhammars kommun!

Grundvattennivån är mycket låg nu och för att förbättra läget inför sommaren behöver vi din hjälp att spara vatten. 

Ta en snabbdusch istället för en lång. Stäng av vattnet när du borstar tänderna. Samla vatten i regntunnor för att kunna vattna i trädgården. Tvätta och diska med fulla maskiner.

Lev ditt liv som vanligt och njut av vatten - men tänk dig för hur du använder vattnet.

Mer information på Gästrike Vattens webbplats. 

Samverkan med Gästrike Vatten 1 mars 2017

Den 1 maj 2017 kommer VA-verksamheten i Östhammars kommun att anslutas till Gästrike Vatten. Det betyder att Gästrike Vatten kommer att sköta all drift och underhåll av ledningar, vatten- och reningsverk.

Den största skillnaden för dig som bor i Östhammars kommun är att du får två fakturor: en från Östhammars kommun för renhållning och en från Gästrike Vatten för vatten- och avlopp.

Det är Gästrike Vatten du ska kontakta om du har frågor om VA, vill ha hjälp eller göra en felanmälan.

Telefon: 020-37 93 00
E-post: info@gastrikevatten.se

Har du frågor?

Gästrike Vatten och Östhammars kommun finns på plats:

25 mars i Alunda, centrum, klockan 10-14

28 mars i Öregrund, Hamntorget, klockan 14-18

1 april i Östhammar, Rådhustorget, klockan 10-14

4 april i Gimo, torget, klockan 14-18

22 april i Österbybruk, torget, klockan 10-14

Du kan läsa mer på Gästrike Vattens webbplats

VA-avgiften höjs från och med 1 januari 2017 22 november 2016

Under våren 2017 övergår VA-verksamheten i kommunen till Gästrike Vatten. Det betyder att Gästrike Vatten kommer att sköta all drift och underhåll av vatten- och avloppsledningar samt vatten- och reningsverk.

Vatten och kommande generationer

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och något vi tillsammans måste vara rädda om. Att vi säkerställer och utvecklar VA-verksamheten innebär en kostnadsökning idag men som på leder till en effektiv och hållbar VA-verksamhet för oss och för kommande generationer.

Från den 1 januari 2017 behöver vi höja brukningsavgiften med 20 %. Gästrike Vatten tror att en taxehöjning på 15 % kan komma att behövas för 2018.

Några av orsakerna är:

 • Vattenmätare som suttit uppe för länge måste bytas ut.
 • Underhålls- och förnyelsearbete, åtgärder som krävs för att vi ska uppnå högre standard på anläggningar och ledningsnät.
 • Olika administrativa system, som idag sköts centralt i Östhammars kommun, kommer nu att administreras av Gästrike Vatten och måste betalas genom VA-avgiften.
 • Ökad bemanning.

Tisdagen den 22 november togs ärendet upp i kommunstyrelsens arbetsutskott. Frågan kommer att tas upp för beredning i kommunstyrelsen och därefter tar kommunfullmäktige det slutgiltiga beslutet. 

Höjningen motsvarar cirka 80-190 kronor per månad

För en familj i villa med en årsförbrukning på 150 m3 innebär det en ökad kostnad per månad: 

Fastighet 2016 2017 Ändring
Typhus A 681 kr inklusive moms/månad 817 kr inklusive moms/månad + 20 %

Typhus A är en fastighet med tomtytan 880 m2, en vattenförbrukning om 150 m3/år. Ett standardhus som används av branschen i jämförelsesyfte.

För ett flerbostadshus (hyreshus) med 15 lägenheter och en årsförbrukning på 2 000 m3 innebär det en ökad kostnad per månad: 

Fastighet 2016 2017 Ändring
Typhus B 412 kr inklusive moms/månad/lägenhet 494 kr inklusive moms/månad/lägenhet + 20 %

Typhus B är en fastighet med 15 lägenheter, tomtytan 880 m2, en vattenförbrukning om 2000 m3/år. Ett standardhus som används av branschen i jämförelsesyfte.

VA-taxan består av två avgifter - anläggningsavgift och brukningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att täcka kostnader för att ordna en allmän VA-anläggning och omfattar fastighetens andel av den kommunala VA-anläggningen, både verk och ledningar. Avgiften betalas när förbindelsepunkt är upprättad och meddelad fastighetsägaren. Anläggningsavgiften kommer inte att ändras.

Brukningsavgift är en periodisk avgift för vatten- och avlopp. Den täcker kostnader för att producera och distribuera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och att ta hand om avloppsvatten. Även investeringar och underhåll av reningsverk, vattenverk, vattentorn och ledningsnät. Avgiften består av en fast och en rörlig del.

Därför blir vi en del av Gästrike Vatten

Genom att vi blir en del av Gästrike Vatten kan vi skapa bättre förutsättningar för olika utmaningar som VA-verksamheten står inför. Vi kan också säkerställa att vi blir en del av en långsiktig miljö- och klimatfrämjande VA-verksamhet med ökad möjlighet till:

 • att bättre följa myndighetskrav och arbetsmiljölagar
 • resurser gällande utredning, planering, projektering och drift
 • att klara krissituationer
 • underhålls- och förnyelsearbete

Östhammars kommun blir en del av Gästrike Vatten 20 juni 2016

Från och med nästa år kommer VA-verksamheten i Östhammars kommun att utföras av Gästrike Vatten.

Nu har även Gävle, Ockelbo och Älvkarleby kommuner sagt ja till att Östhammars kommun går in som delägare i bolaget. Därmed har samtliga parter ställt sig positiva till samverkan.

– Vi är glada att välkomna Östhammars kommun till Gästrike Vatten, säger Mats Rostö, VD Gästrike Vatten. Vi kommer direkt att börja arbeta med hur övergången ska se ut och titta på hur vi kan utveckla verksamheten i ett längre perspektiv

– Det här innebär att vi kommer stå bättre rustade att möta framtiden, säger Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande i Östhammars kommun. Vi kommer fortfarande att ha inflytande eftersom kommunfullmäktige kommer att besluta om avgifternas storlek, kommande investeringar och utbyggnadsplaner.

Så påverkas du som kund

VA-verksamheten i kommunen kommer i framtiden att utföras av Gästrike Vatten. Administration och ledning kommer att ske från bolagets huvudkontor i Gävle. Övergången kommer att ske tidigast den 1 januari 2017.

Den skillnad som du som kund kommer märka av är att fakturorna kommer att separeras från renhållningsfakturorna. Avgiften för vatten- och avlopp kommer istället att faktureras från Gästrike Vatten. Även kundtjänstärenden som rör VA-verksamheten kommer att hanteras av Gästrike Vatten.

Om Gästrike Vatten

Bolaget bildades 2008 och är en väl etablerad regional VA-organisation som idag sköter den allmänna VA-anläggningen i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner.

Du kan läsa mer på Gästrike Vattens webbplats

Ett steg närmare samverkan med Gästrike Vatten 14 juni 2016

Kommunfullmäktige har sagt ja till att Östhammars kommun går in som delägare i Gästrike Vatten den 1 januari 2017. Innan frågan kan avgöras måste alla ägarkommuner vara eniga. De sista besluten tas den 20 juni.

– Det känns väldigt bra, säger Jacob Spangenberg, kommunstyrelsens ordförande i Östhammars kommun. Det finns många fördelar med att samverka. Vi har stora utmaningar framför oss och vi behöver bättre förutsättningar i form av resurser och kompetens för att vi ska kunna ta hand om och utveckla VA-verksamheten.

Bakgrund

Under våren 2016 har vi, tillsammans med Gästrike Vatten, arbetat med ett beslutsunderlag om en fördjupad samverkan. Beslutsunderlaget innehåller för- och nackdelar samt konsekvenser för Gästrike Vatten, ägarkommunerna och Östhammars kommun vid ett samgående.

Genom att blir en del av Gästrike Vatten kan vi skapa bättre förutsättningar för olika utmaningar som VA-verksamheten står inför. Det handlar exempelvis om bättre förutsättningar till resurser och kompetensförsörjning som kan förvalta och utveckla VA-verksamheten i vår kommun.

Innan frågan kan avgöras måste alla ägare vara eniga. Det sista beslutet tas den 20 juni och en samverkan kan träda i kraft tidigast den 1 januari 2017.

Så skulle du som kund påverkas

Om sammangåendet träder i kraft kommer VA-verksamheten i Östhammar att utföras av Gästrike Vatten. Administration och ledning kommer att ske från bolagets huvudkontor i Gävle.

Den skillnad som du som kund då kommer märka av är att fakturorna kommer att separeras från renhållningsfakturorna. Avgiften för vatten- och avlopp kommer då istället att faktureras från Gästrike vatten. Även kundtjänstärenden som rör VA-verksamheten kommer att hanteras av Gästrike vatten.

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun kommer fortsatt att besluta om avgifternas storlek och om kommande investeringar och utbyggnadsplaner.

Du kan läsa mer på Gästrike Vattens webbplats

Gästrike vatten säger ja till samverkan 17 maj 2016

I slutet av april beslutade samtliga styrelser inom Gästrike Vattens koncern att ställa sig positiva till förslaget att Östhammars kommun går in som delägare i bolaget. Det sista beslutet om ett eventuellt sammangående tas den 20 juni.

Under våren 2016 undersöker vi, tillsammans med Gästrike vatten AB, möjligheterna för en samverkan för att skapa bättre förutsättningar för olika utmaningar som VA-verksamheten står inför. Framtidens utmaningar utgörs bland annat av kompetens- och resursförsörjning och behovet att långsiktigt kunna säkerhetsställa vattenförsörjningen. 

Alla behöver vara eniga

I slutet av april tog samtliga styrelser inom Gästrike vattens koncern beslut enligt förslaget att Östhammar går in som delägare i Gästrike Vatten AB. Innan ett sammangående kan träda i kraft behöver samtliga instanser vara överens och ställa sig positiva till förslaget.

Det slutgiltiga beslutet tas av kommunfullmäktige i respektive kommun under maj och juni. I vår kommun tas beslutet den 14 juni. Den 20 juni vet vi vad alla kommuner har beslutat. Ett sammangående kan träda i kraft tidigast den 1 januari 2017.

Så skulle du som kund påverkas

Om sammangåendet träder i kraft kommer VA-verksamheten i Östhammar att utföras av Gästrike vatten. Administration och ledning kommer att ske från bolagets huvudkontor i Gävle.

Den skillnad som du som kund då kommer märka av är att fakturorna kommer att separeras från renhållningsfakturorna. Avgiften för vatten- och avlopp kommer då istället att faktureras från Gästrike vatten. Även kundtjänstärenden som rör VA-verksamheten kommer att hanteras av Gästrike vatten.

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun kommer fortsatt att besluta om avgifternas storlek och om kommande investeringar och utbyggnadsplaner.

Om Gästrike vatten

Gästrike vatten bildades 2008 och är en väl etablerad regional VA-organisation som idag sköter den allmänna VA-anläggningen i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner.

Förslag om samverkan med Gästrike Vatten 10 maj 2016

Östhammars Kommun arbetar under våren 2016, tillsammans med Gästrike Vatten, med ett beslutsunderlag om en fördjupad samverkan. Beslutsunderlaget kommer att innehålla motiv, för- och nackdelar samt konsekvenser för Gästrike Vatten, ägarkommunerna och Östhammars kommun.

Bakgrunden till en fördjupad samverkan mellan VA-verket i Östhammar och Gästrike Vatten AB är skapa bättre förutsättningar för olika utmaningar som VA-verksamheten står inför. Det handlar exempelvis om bättre förutsättningar till resurser och kompetensförsörjning som kan förvalta och utveckla VA-verksamheten.

Det slutliga beslutet tar kommunfullmäktige i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommun i maj och juni. Samtliga kommuner måste vara eniga om en samverkan för att det ska träda i kraft.

På Gästrike Vattens webbplats kan du ta del av avsiktsförklaringen

Påbörjad
20 april 2016
Senast uppdaterad
10 juni 2021
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadskontoret

Kontakta oss

Östhammar Direkt