Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Samhällsbyggnadskontoret

Vi arbetar aktivt för att alla som bor i Östhammars kommun ska bo och leva i en frisk och hälsosam miljö.

Vad vi gör

Vi ansvarar för myndighetsutövning som bland annat rör byggnation och planering av mark och vatten inom kommunen, samt tillsyn inom livsmedelshygien och miljö- och hälsoskydd samt verksamhet enligt alkohollagsstiftningen.

Politisk ledning

Styrs av Bygg- och miljönämnd.

Ledning

Kontakta Östhammar Direkt

Östhammar Direkt
T: 0173 - 860 00