Gå till innehållet

Samhällsbyggnadskontoret

Vi arbetar aktivt för att alla som bor i Östhammars kommun ska bo och leva i en frisk och hälsosam miljö.

Vad vi gör

Vi ansvarar för myndighetsutövning som bland annat rör byggnation och planering av mark och vatten inom kommunen, samt tillsyn inom livsmedelshygien och miljö- och hälsoskydd samt verksamhet enligt alkohollagsstiftningen.

Politisk ledning

Styrs av Bygg- och miljönämnd.

Ledning

Kontakta Östhammar Direkt

Östhammar Direkt
T: 0173 - 860 00