Gå till innehållet

Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämndens ansvarsområde är främst ärenden som rör Plan- och bygglagen, Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen samt verksamhet enligt alkohollagen.

Förtroendevalda

Bygg- och miljönämnd

Kallelser, ärendelistor och protokoll publiceras inte på webben!

Handlingar lämnas endast ut mot förfrågan, då en del ärende kan vara sekretessbelagda. Klicka här för att läsa mer

Möten och handlingar


Dokument

Stöds av

Samhällsbyggnadskontoret

Kontakta Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämnd
byggochmiljo@osthammar.se