Gå till innehållet

Finskt förvaltningsområde

Nyheter

Östhammarin kunnan tuleva kehitys määritellään nyt – yhdessä asukkaiden kanssa 25 februari 2022

Mitkä maa-alueet asetetaan etusijalle? Miten taajamia laajennetaan? Missä tarvitaan kävely- ja pyöräteitä, ja mihin kunnan on tarvetta panostaa? Työ Östhammarin kunnan uuden yleiskaavan parissa on käynnistynyt, ja kuntalaisia pyydetään ilmaisemaan näkökantansa.

Kunnan asukkaana sinulla on mahdollisuus vaikuttaa nyt Östhammarin kunnan kehitykseen. Koko Östhammarin kunnan kehitystä ohjaava uusi yleiskaavaehdotus on neuvonpidon kohteena, minkä johdosta yleisö saa ottaa kantaa muun muassa kunnan kasvuun, liikennetilanteeseen ja ympäristöön.
Yleiskaavaa käytetään tukena kunnan tulevassa suunnittelutyössä, ja se on tärkeä strateginen asiakirja, joka toimii oppaana poliitikkojen, virkailijoiden, yritysten ja asukkaiden eri päätöksissä.

Kaikki saavat ilmaista kantansa

Kaksi yleiskaavaehdotuksen parissa työskentelevistä ovat yhteiskuntasektorilla toimiva 29-vuotias jämtlandilaista alkuperää oleva Emil Lindblom sekä myös 29-vuotias Skånesta kotoisin oleva Alice Möller.
– Tulevat neuvonpidot ovat ratkaisevia kuntalaisten näkökantojen vastaanottamisen kannalta. Tähän saakka yleiskaavatyössä on tuotettu kunnan organisaatioon sisältyviä ajatuksia, ideoita ja tietoja. Nyt on aika testata ehdotusta yleisön keskuudessa, Emil ja Alice sanovat.

Paikalliset neuvonpidot

14.2. – 18.4. välisenä aikana uusi yleiskaava esitellään yleisölle noin kahden kuukauden mittaisen neuvonpitokauden aikana. Fyysisiä neuvonpitokokouksia järjestetään viidessä palvelukeskuksessa: Alunda, Gimo, Österbybruk, Östhammar ja Öregrund, joissa kuntalaisilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä Emilille, Alicelle ja myös läsnä oleville poliitikoille. Niille, jotka eivät voi osallistua fyysisesti, tarjotaan digitaalista neuvonpitokokousta.
- Hyvän ja kestävän ehdotuksen edellytyksenä on tavata ihmiset, joita suunnitelma koskee ja keskustella heidän kanssaan. Kysymys on yhteisvoimin toteutettavasta työstä. Juuri nyt yleiskaava on nähtävä ehdotuksena, ja toivomuksemme mukaan sitä arvostetaan tulevan työn hyvänä pohjana, Alice sanoo.

Yhteinen työ

Hyvin laajan asiakirjan muodostavan yleiskaavatyön tärkeimpinä osina on eri alueita edustavan asiantuntija-avun käyttäminen. Kunnantalolla on paljon osaamista, mutta olemme myös käyttäneet erään konsulttiyrityksen apua. Konsultit ovat tehneet suunnitelman ympäristöarvioinnin varmistaakseen sen objektiivisuuden.
Kysymykseen suurimmasta haasteesta, Emil vastaa näin:
– Yleiskaavasuunnittelu on hyvin laaja ja kattava työ, joka käsittää useita eri aihepiirejä, minkä johdosta tällaisen asiakirjan koostaminen on monimutkaista. Tässä strategisessa asiakirjassa on huomioitava uskomattoman monia siihen jalkautettavia eri toimintaperiaatteita. Meillä ei ole selkeää kutakin eri porrasta koskevaa aineiston tuottamismallia, mikä on ollut suuri haaste, mutta kehittänyt myös minua yleiskaavoittajana.
Alice nyökkää tunnistavasti.
– Sinä lyhyenä aikana, jona olen osallistunut, olen oppinut uskomattoman paljon asioita sekä Östhammarin kunnasta että yleiskaavasuunnittelusta.

Poimintoja yleiskaavasta – Kuva tulevaisuuteen vuonna 2040

 • Östhammar on kunnan sairaanhoidollinen, kaupallinen ja hallinnollinen keskus. Sen sijainti sisämaan ja rannikon rajalla sekä teiden 288 ja 76 risteyksessä, on tukenut laajan kaupallisen tarjonnan ja monien palveluyritysten sijoittautumista Östhammariin. Östhammarin terveyskeskuksesta on tullut tärkeä alueellisen sairaanhoidon solmukohta.
 • Öregrund on rannikkoalueen tärkeä palvelukeskus. Sinne on keskittynyt useita yrityksiä, jotka toimivat meriteknologian ja -biologian parissa. Paikallisella palvelutarjonnalla on suuri merkitys saaristossa vakituisesti asuvalle väestölle, mutta myös monien rannikolle kesäisin tulevien osa-aikaisesti siellä asuvien sekä matkailijoiden toivomusten ja tarpeiden kannalta.
 • Alunda ja Österbybruk ovat kehittyneet vetovoimaisiksi asuinpaikoiksi, joista on hyvät yhteydet Uppsalaan, Tukholmaan ja Gävleen. Asuminen on monimuotoisempaa ja antaa asumis- ja elinmahdollisuuden kunnassa ihmisille, joilla on erilaisia tarpeita ja edellytyksiä. Nuoret aikuiset jatkavat usein asumistaan näillä paikoilla, koska he voivat matkustaa päivittäin yliopisto- ja korkeakouluopintoihin Gävlessä tai Uppsalassa.
 • Gimolla on selkeä rooli koulun ja työn solmukohtana. Campus Gimo on kehittänyt erikoistuneita lukioita, joilla on eri suuntaukset. Paikkakunnan merkitys työllistäjänä on myös kasvanut teollisuuslukioon kohdistuvalla panostuksella samalla, kun useammat teollisuuslaitokset ja logistiikkayritykset ovat sijoittautuneet tie nro 292 varrelle.

Yleiskaavaan 2022 kuuluva täydellinen neuvonpitoasiakirja antaa lisätietoja kutakin aluetta koskevista pyrkimyksistä sekä tavoitteiden saavuttamiseen liittyvistä haasteista ja strategioista. Siihen pääsee alla olevan lenkin kautta.

Näkökantasi ovat tärkeitä

Tutustumme mielellämme näkökantoihisi, ajatuksiisi ja ideoihisi. Yleiskaavan tarkastelu toteutetaan 14. helmikuuta ja 18. huhtikuuta 2022 välisenä aikana. Ehdotusta koskevia näkökantoja voi jättää sivustolla olevan verkkokyselyn avulla, suunniteltujen neuvonpitokokousten yhteydessä, sähköpostitse tai tavallisella kirjeellä. Lue lisää tavoista alla olevan lenkin kautta.

Päivitetyt rutiinit vierailuihin vanhusten hoivakodeissa ja erityisasuntoloissa 11 mars 2021

Vierailijoilla ja asukkailla on yhdessä vastuu turvallisista vierailuista.

Kunnan Hoivayksikkö on päättänyt helpottaa vierailurutiineja vanhusten hoivakodeissa ja erityisasuntoloissa (LSS-toiminta), nyt kun rokotukset covid-19:ta vastaan ovat niin pitkällä näissä toiminnoissa.

Aikaisemmat vierailurutiinit ovat voimassa asukkaan ovelle asti. Miten vierailu toteutuu sisällä asunnossa, on asukkaan ja omaisen vastuulla. Hoivayksikkö kehottaa varovaisuuteen jatkossakin. Asukas ja omainen saavat itse päättää fyysisestä kontaktista ja jos vierailijan on käytettävä kasvomaskia ja kasvovisiiriä.

Hoivayksikkö jatkaa suojavarusteiden tarjoamista kaikille.

Tämä koskee vierailuja vanhusten hoivakodeissa:

 • Hyvä käsihygiena, yski kyynärtaipeeseen, pidä etäisyys muihin ihmisiin ja pysy kotona jos sinulla on oireita.

 • Soita hoivakotiin hyvissä ajoin ja ilmoita vierailustasi.

 • Toivomme, että korkeintaan 2 henkilöä vierailisi samaan aikaan.

 • Käytä käsien desinfiointiainetta aulassa, kun tulet sisään. Odota henkilökuntaa.

 • Vierailut tapahtuvat läheisen asunnossa.

 • Älä käytä yhteisiä tiloja vierailun aikana.

 • Määrättyjä vierailuaikoja ei ole, mutta ruoka-aikoja tulee välttää. Siksi on tärkeää, että soitat ennen vierailuasi ja sovit hoitohenkilökunnan kanssa sopivasta ajankohdasta.

 • Jos haluat jouda kahvit läheisesi kanssa, järjestä kahvit läheisen omaan asuntoon.

 • Voit ulkoilla läheisesi kanssa rullatuolia työntäen, jos niin sovitaan henkilökunnan kanssa. Henkilökunta tulee ulos sinua vastaan kasvomaskin ja käsien desinfiointiaineen kanssa, jotta vierailusi olisi mahdollisimman turvallinen. Voit ulkoilla läheisesi kanssa ja kävellä käsi kädessä, jos niin sovitaan henkilökunnan kanssa. Henkilökunta tulee ulos sinua vastaan kasvovisiirin ja käsien desinfiointiaineen kanssa, jotta vierailusi olisi mahdollisimman turvallinen.

Tämä koskee vierailuja erityisasuntoloissa (LSS- toiminta):

 • Hyvä käsihygiena, yski kyynärtaipeeseen, pidä etäisyys muihin ihmisiin ja pysy kotona jos sinulla on oireita.

 • Soita toimintaan hyvissä ajoin ja ilmoita vierailustasi.

 • Toivomme, että korkeintaan 2 henkilöä vierailisi samaan aikaan. Vierailut tapahtuvat läheisen asunnossa.

 • Älä käytä yhteisiä tiloja vierailun aikana.

Kiitos että jatkat sääntöjen noudattamista!

Suvi slår vakt om det finska språket och den sverigefinska kulturen 20 januari 2021

Suvi Kokko är koordinator för finskt förvaltningsområde i Östhammars kommun. Hon tillträdde tjänsten i december och ersätter Hans Raab, som gått i pension. I sin nya roll som koordinator vill Suvi främja det finska språket och sverigefinska minoritetens kultur och rättigheter, inte minst hos barn och unga.

Suvi har jobbat mycket med frågor kring hållbar samhällsförändring. Hon kommer närmast från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), där hon jobbat som forskare inom entreprenörskap och innovation samt jobbat med samverkansfrågor kring landsbygdsutveckling.
– Att få möjligheten att påverka en positiv social förändring på lokal nivå lockade mig till att söka tjänsten som koordinator för finskt förvaltningsområde, säger Suvi.Hon anser att flerspråkighet är en tillgång för individen och samhället och att kultur är en viktig del av människors identitet.
– Det känns givande och inspirerande att få jobba med dessa viktiga frågor, säger hon.

Det finska språket - ett kulturarv

Hennes huvudsakliga uppgift som koordinator är att säkerställa att vi inom Östhammars kommun uppfyller de lagstadgade rättigheterna till språk och kultur som sverigefinnarna har.
– Det finska språket och den sverigefinska kulturen är ett gemensamt kulturarv som behöver värnas om. Det är en viktig del av mitt arbete att väcka intresset för det finska språket, särskilt hos småbarnsföräldrar, barn och unga. Jag vill att mitt arbete ska bidra till att höja den allmänna kunskapsnivån om nationella minoriteter, säger Suvi.Enligt henne spelar barn och unga en nyckelroll för nationella minoriteters överlevnad i Sverige.
– Av egen erfarenhet vet jag att det krävs mycket egen vilja för att behålla sitt språk levande och lära språket vidare till sina barn, när majoritetsspråket tar så mycket plats i vardagen och undervisningstimmarna för modersmål i förskolan och skolan är få, säger hon.

Ser framemot att lära känna nya kollegor

Suvi vill kunna bidra med kunskap om Sveriges nationella minoriteter och bidra till utvecklingen av Östhammars kommun. Hon ser stödinsatser till nationella minoriteter som en naturlig del av kommunens strategiska arbete för att kunna främja en språklig och kulturell mångfald, särskilt inom områden som utbildning, vård och omsorg och kultur. Insatserna kan exempelvis underlätta den utmanande kompetensförsörjningen av finsktalande personal inom vård och omsorg.
– Projektledning, kommunikation och samverkan ligger mig varmt om hjärtat och jag ser fram emot att få lära känna nya kollegor och att kunna jobba tillsammans mot gemensamma mål, säger Suvi.

Dyker rätt gård upp flyttar vi

När Suvi inte ägnar tid åt jobbet har hon två små barn som fyller upp en stor del av hennes fritid. När hon hinner tar hon med sig sina hundar till skogen och hon ser fram emot att börja en viltspårkurs med familjens yngsta hund.
– Sedan flera år tillbaka går jag på oljemålningskurs och några kvällar i veckan är jag och barnen på ridskolan. berättar Suvi.
Familjen bor i Uppsala men drömmer om ett liv på landet.
– Dyker rätt gård upp flyttar vi för att bosätta oss på landsbygden, säger hon.

Påbörjad
10 februari 2021
Senast uppdaterad
25 februari 2022
Ansvarig organisation

Kontakta oss