Gå till innehållet

Ämnen

Ämnen är samlingsplatser för information och nyheter om till exempel projekt, samråd eller planprocesser. På varje ämnessida kommer du alltid att hitta den senaste information om det ämnet.

Gimo simhall 19 september 2016

Här samlar vi information om renoveringen av Gimo simhall

Grundskoladialog 2016-2017 2 november 2016

Under vintern 2016-2017 åker Barn och utbildningsnämnden och Barn och utbildningsförvaltningen ut till grundskolor i kommunen för att prata om aktuella ämnen på varje ort.

Gästrike Vatten AB 1 maj 2017

Från och med den 1 maj 2017 är VA-verksamheten i Östhammars kommun ansluten till Gästrike Vatten. Gästrike Vatten sköter nu all drift och underhåll av ledningar, vatten- och reningsverk.

Höstlov 2018 24 oktober 2018

Höstlovsaktiviteter för barn och unga Östhammars kommun 2018

Integrationsarbete 30 maj 2016

Här har vi samlat nyheter inom ämnet integration i Östhammars kommun

Jullov 2018 4 december 2018

Jullovsaktiviteter 2018 för barn och unga Östhammars kommun

Karö våtmark 11 maj 2016

I Karö våtmark minskar vi mängden kväve i den 30 000 kvadratmeter stora våtmarksanläggningen.

Mottagande av nyanlända flyktingar 16 oktober 2015

Den aktuella flyktingsituationen kräver ett engagemang från såväl nationella som regionala och lokala aktörer. Här samlar vi information om vårt arbete i frågan.

Ny extern webbsida 30 september 2015

1 oktober 2015 lanserade vi en ny extern webbsida för Östhammars kommun. Här hittar du information om sidan och tips på nya funktioner som vi har byggt in i den.

Projekt Nya Skolan 3 juni 2016

Här hittar du samlad information om den nya skolan som ska byggas i Östhammar och det senaste om projektet.