Gå till innehållet

Ämnen

Ämnen är samlingsplatser för information och nyheter om till exempel projekt, samråd eller planprocesser. På varje ämnessida kommer du alltid att hitta den senaste information om det ämnet.

Vildsvinsvecka 20 oktober 2021

Vildsvinen har blivit många i utmed Upplandskusten. Nu fokuserar vi tillsammans med Jägareförbundet, Tierps och Älvkarleby kommuner på att i slutet av november uppmärksamma detta – och samtidigt bidra till att servera lokalt viltkött i kommunens kök.

Gästrike Vatten AB 1 maj 2017

Från och med den 1 maj 2017 är VA-verksamheten i Östhammars kommun ansluten till Gästrike Vatten. Gästrike Vatten sköter nu all drift och underhåll av ledningar, vatten- och reningsverk.

Kartläggning av idrottsanläggningar 22 februari 2021

En inventering av idrottshallar i Östhammars kommun och dess behov av upprustning har genomförts. Här samlar vi information kring frågan.

Ut och njut 11 januari 2021

Här presenterar vi tips på platser i kommunen.

Intresseanmälan markanvisning 1 april 2020

Genom att anmäla sig till vår intressentlista så skickar kommunen ut information om kommande markanvisningar och aktuella byggprojekt till er.