Gå till innehållet

Avfall och återvinning

Här samlas nyheter gällande avfall och återvinning i vår kommun.

Nya sophämtningsdagar 1 juni 2021

För att optimera körrutter och minimera miljöbelastningen kommer sophämtningsdagar att ändras med start måndag den 14 juni.

Ändringen görs även för att chaufförerna ska få en jämn arbetsbelastning och en bra arbetsmiljö.

Hitta dina sophämtningsdagar

Berorende på var du bor i kommunen kommer körschemat att se olika ut. För att ta del av dina nya hämtdagar behöver du tillgång till kundnummer (finns att läsa på fakturan) och ditt personnummer.

Saknar du kundnummer kan du  kontakta Östhammar Direkt på telefon, 0173-860 00, så hjälper de dig med information och nytt hämtschema.

Extra tömning

Om du normalt har sophämtning var 14:de dag och den nya ändringen gör att du får fler än 16 dagar mellan den gamla tömning och den nya kommer du att få en extra tömning. 

Tack för att du ställer fram ditt kärl på hämtdagen och låter det stå kvar tills det blivit tömt. 

Har du frågor?

Vill du ändra ditt abonnemang eller har andra frågor om sophämtning är du välkommen att kontakt Östhammmar Direkt på telefon 0173-860 00.

Avfallsenheten informerar 9 mars 2021

Gällande den nya taxan

Avfallsfakturorna är på väg ut till dig som kund i dagarna.

Grundavgiften samt taxan för insamling av brännbart avfall är oförändrad.
Taxan för insamling av matavfall har ändrats.
Normaltaxan för ett enfamiljhushåll höjs från 0 kronor till 150 kronor per år. Det innebär att en tömning kostar 5,77 kronor. Höjningen grundar sig på en kostnadsökning med drygt 55 procent för insamling av matavfall kommande år.

Renhållningstaxan beslutades av Kommunfullmäktige december 2020.

Saknar du matavfallskärl eller vill du ansöka om hemkompostering är du välkommen att kontakta Östhammar direkt, telefon 0173-86000.

Påbörjad
15 mars 2021
Senast uppdaterad
1 juni 2021
Ansvarig organisation

Kontakta oss