Gå till innehållet

Trafikomläggning Frösan

Projekt Frösåkersskolan går in i nästa fas där ny bussangöring, skolgård och ny matsal ska byggas. Det innebär att en större del av skolans område tillfälligt kommer att stängas av och att trafik, till och från skolan kommer att behöva ledas om för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Trafikomläggning vid Frösåkersskolan 2 november 2021

Projekt Frösåkersskolan går in i nästa fas där ny bussangöring, skolgård och ny matsal ska byggas. Det innebär att en större del av skolans område tillfälligt kommer att stängas av och att trafik, till och från skolan kommer att behöva ledas om för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Arbetet beräknas ta 6 månader med start fredag den 5 november 2021.

Omläggningen innebär att all trafik från Tomtbergavägen in på Skolvägen och till sporthallen/frösåkershallen med parkering stängs av. Istället hänvisas trafik, till området, via Hallgatan (förbi Willys).

Västra sidan om Tomtbergvägen påverkas inte

Västra sidan om Tomtbergavägen, vid Edsskolan, brottarhallen och Tomtberga förskola, med parkering och dropzon kommer inte att påverkas av trafikomläggningen.
Ny dropzon till Frösan, för hämtning och lämning, iordningställs vid panncentralen till skolan.
– Det innebär att den parkering som sker idag, vid panncentralen/köket, inte kommer att  tillåtas säger Rickard Hultman, byggprojektledare.

Ny parkering

En ny parkering med 80 platser kommer att iordningställas, med infart från Hallgatan, gamla fotbollsplanen utanför Frösåkers sporthall.
Rickard uppmanar trafikanter att följa skyltar och anvisningar på plats och visa hänsyn till varandra när man åker till eller från området.
– Mitt tips är att man åker hemifrån 10-15 minuter tidigare än vanligt för att undvika trängsel och stress, säger Rickard Hultman. 

Trafikomläggningen innebär att:

  • All trafik från Tomtbergavägen in på Skolvägen och till sporthallen/frösåkershallen med parkering stängs av.

  • Parkering vid panncentralen/köket som sker idag, kommer att förbjudas.

  • Ny dropzon för hämtning och lämning iordningställs vid panncentralen.

  • Det blir färre parkeringsplatser vid ishallen.

  • En ny parkering öster om sporthallen, på grusplanen, iordningställs, med tillfart från Hallgatan. Parkeringen är till för elever, lärare samt besökare till Frösåkersskolan, sporthallen, Frösåkersvallen och ishallen.

  • Befintlig handikapparkering, utanför sporthallen, nås från den nya parkeringen.

  • Gång- och cykelvägarnas utformning ändras, exempelvis kommer Hallgatan att förses med markerade gångstråk.

Information och frågor

Information om trafikomläggningen finns för utskrift via länken nedan. Vid frågor kontakta Östhammar direkt, osthammardirekt@osthammar.se eller telefon  0173-860 00.

Påbörjad
2 november 2021
Senast uppdaterad
2 november 2021
Ansvarig organisation
Kommunledningskontoret

Kontakta oss