Gå till innehållet

Alunda

Nyheter Alundaprojektet

Centrumutvecklingen i Alunda är påbörjad 11 maj 2023

Östhammars kommun har påbörjat ett utvecklingsarbete för Alunda centrum. Målet är ett mer levande centrum med fler besöksanledningar.

Den 19 april bjöd kommunen in näringsidkare som har sin verksamhet kring Centrumvägen till en workshop. Bland annat identifierades platser och funktioner i centrum som inte fungerar tillfredsställande i dag. Deltagarna fick även förmedla sin bild av framtidens Alunda. Några synpunkter som framfördes var:

  • Otrygg trafiksituation vid rondellen vid resecentrum
  • Rörigt med biltrafik på Centrumvägen
  • Fler parkeringar behövs
  • Finns få sitt-och mötesplatser
  • Mer ljus, färg och form efterfrågas

Kommunen planerar att ta in ytterligare synpunkter i projektet bland annat via en medborgardialog under hösten 2023.

 

Läs mer på www.osthammar.se/alunda

Centrumutvecklingen i Alunda 14 april 2023

Nu inleds det centrumutvecklingsarbete som planeras i Alunda. Bakgrunden är den enkät som skickades ut till Alundabor under 2022, som tydligt visade att medborgare vill se ett mer levande centrum.

I takt med att Alunda utvecklas är Alunda Centrum i behov av en uppdatering. Alundaborna efterfrågar ett mer attraktivt centrum med ett större utbud av varor, tjänster och service som lockar till möten och besök. Målet är att centrum ska bli en attraktiv plats att besöka för Alundaborna såväl som hitresta med ett uppdaterat utbud av varor, tjänster och service och en utemiljö som stimulerar till möten.

Kommunen har därför initierat ett arbete där målet är att samla input för att skapa en bättre centrumkärna. Hur man definierar bättre är dock upp till fastighetsägare, näringsidkare och inte minst de boende att säga.

Processen visar behoven

Utifrån de tankar, behov och önskemål som vi samlar in och bearbetar under processens gång så kommer bilden av vad vi tillsammans behöver göra att bli tydligare. Efter att det är klart kan vi också se vad som behöver åtgärdas rent fysiskt på platsen, och hur man gör det på bästa sätt. Men det här är inget som kommunen kan lösa själv. Vi behöver samarbeta med de som är verksamma i centrum, och i hela Alunda. Vilken vision har de och hur skulle de vilja utvecklas? Senare kommer vi att bjuda in till dialog med andra målgrupper också, till exempel allmänheten, för att höra vad som behövs för att skapa ett bättre centrum.

Den 13 april togs det här ämnet upp under kommunens livesändning, som ni kan se på länken nedan (kommer så småningom också upp på youtube). Nästa vecka kommer vi genomföra vårt första möte där vi möter upp intresserade fastighetsägare och näringsidkare som är verksamma i centrum för att prata om det här utvecklingsarbetet.

 

Läs mer om Program Alunda

Titta på sändningen i efterhand

Livesändning om utvecklingen i Alunda 11 april 2023

Den 13 april klockan 18.00 är det dags för livesändning!

Den här gången diskuterar vi pågående satsningar i Alunda. Markanvisning för bostäder, ökad kapacitet i det kommunala VA-systemet och utveckling av centrum är exempel på vad som tas upp.

 
Du hittar till sändningen via evenemanget på vår Facebooksida, där du gärna kan ställa frågor i chatten. Det går också att ta del av sändningen i efterhand via vår Youtubekanal.

 

Klicka HÄR för att komma till evenemanget på Facebook.

Alunda ortsutveckling 27 oktober 2022

Här presenterar Ulf Andersson, chef för Sektor samhälle på Östhammars kommun, lite runt resultatet av en enkät som skickades ut till Alundabor under våren.

Under våren 2022 skickades en enkät ut till cirka 5000 Alundabor (Alunda med omnejd). Syftet var att få veta mer kring vad de boende upplever inom exempelvis trygghet, boende, kommunikationer och kommersiellt utbud. Svaren hjälper kommunen sedan att prioritera kring de insatser som planeras i området.

I rapporten framkom att de flesta svarande är rätt nöjda med Alunda, men vi kan även se områden där vi behöver intensifiera arbetet ytterligare. 

Att just Alundabor tillfrågades är med grund i den ortssatsning som sker i Alunda nu. Även om alla projekt ännu inte syns utåt så mycket så arbetar kommunen för att kunna skapa förutsättningar för Alunda att växa. Arbetet är långsiktigt, men några delprojekt som pågår nu sker bland annat på Prästgårdshöjden och Björnhålsskogen. I filmen berättar Ulf mer om detta. 

 

Titta på filmen (extern länk till Youtube)

Ladda ner rapporten här.

Läs mer om satsningen i Alunda här.

 

 

Påbörjad
6 juni 2022
Senast uppdaterad
11 maj 2023
Ansvarig organisation

Kontakta oss