Gå till innehållet

Alunda bedöms ha stor potential att kunna växa med cirka 1000 personer de närmsta åren. Därför har kommunledningen initierat en ortsutveckling, för att kunna prioritera resurser och skapa förutsättningar för tillväxt.

blommor alunda

Bakgrund

För några år sedan genomfördes en undersökning runt behovet av offentlig service och utvecklingsmöjligheter för Alunda. Undersökningen visade att god samhällsservice, bostäder och möjligheter till pendling är viktiga faktorer för att fler människor ska vilja flytta hit och att företag ska kunna etableras och utvecklas här.

Utvecklingen i Alunda

Program Alunda är ett så kallat paraplyprojekt, eller program, som vi väljer att kalla det. Inom programmet kommer olika projekt att samordnas. Exempel på det kan vara exploatering av Prästgårdshöjden, renovering av utomhusbadet eller egentligen allt som utvecklar orten till det bättre. Syftet är att kommunen ska ha en helhetsbild av vad som händer på orten, och att sammanföra funktioner som kan främja varandra. Inom detta kommer kommunen, i samarbete med medborgare, näringsliv och exploatörer, arbeta för att hitta nya lösningar för ortens och kommunens expansion.

Pågående projekt

- Centrumutveckling - Fastighetsägare och näringsidkare är centrala aktörer i centrumutvecklingen, och här kommer kommunen att arbeta för att samla in tankar och behov samt tillsammans med olika aktörer jobba för en attraktivare centrumkärna. Läs mer.

- Renovering av Alundabadet - Badet fyller 50 år och vissa delar behöver renoveras. I samband med detta passar kommunen på att se vilka attraktivitetshöjande åtgärder man kan ordna på området. Åtgärder genomförs under 2024-2025. Läs mer.

- Lekplatsen på Torpvägen ska uppdateras 2024-2025. Mer info kommer. Läs mer.

- Prästgårdshöjden - Prästgårdshöjden är en antagen detaljplan där kommunen arbetar med en förprojektering för att uppskatta kostnader för utbyggnad av området, för att sedan markanvisa byggrätter i etapper till exploatör/-er som sedan får möjlighet att bygga bostäder. Läs mer. 

Björnhålsskogen - Björnhålsskogen 2 är en pågående detaljplan för bostäder som kommunen arbetar för att färdigställa inom närtid. Detaljplanen ses som ett nästa steg i att bygga ut bostäder i Alunda efter Prästgårdshöjden, och samma processer som sker för Prästgårdshöjden behöver ske även för Björnhålsskogen 2 efter antagande.

 

Nedan kan du se en karta över de i dagsläget utpekade exploateringsprojekten; Prästgårdhöjden respektive Björnhålsskogen. (klicka på bilden för att se den större)

Alunda delprojekt liten

Läs mer

Kontakt

Stefan Lundström, Mark- och exploateringssamordnare

stefan.lundstrom@osthammar.se

0173-860 29

   

Magnus Degerman Kommunikatör

0173-864 32

magnus.degerman@osthammar.se

Media

Dokument