Gå till innehållet

Centrumutveckling

Enligt den enkät som tidigare gått ut till alla boende i Alunda visade resultatet tydligt på en önskan om ett mer levande centrum. Målet är därför att tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare skapa möjligheter för en trevligare centrumkärna i Alunda.

centrum alunda

Dialog med aktörer

Inledningsvis initierades dialog med aktörer längs centrumstråket. Dessa parter har fått uttrycka sina önskemål gällande vilka behov de ser för att kunna utveckla sina verksamheter i centrum. Även företagarförening och utvecklingsgruppen har fått ge inspel på vad som kan utvecklas. En arkitektbyrå har varit med i det här arbetet för att få bättre insikt i vilka behov, önskemål och farhågor som finns.Därefter tog arkitektbyrån fram ett förslag på en så kallad visionsskiss

Kommunen arbetar för närvarande med att se över vilka möjligheter som finns i centrum och då kommunen själv inte äger så mycket mark i området begränsar det våra möjligheter att styra utvecklingen fritt. Det handlar därför mycket om att föra dialog med olika aktörer och därigenom se vad som går att göra. 

Hög potantial

Även om vi ännu inte har alla svar insåg kommunen snabbt att det finns potential för båda kortsiktiga insatser såväl som långsiktiga. I dagsläget vet vi alltså inte hur detta kommer att bli. Från kommunens håll finns som alltid begränsade resurser, och det är även viktigt att förstå att kommunen inte kan lösa frågan själv. Det här kräver engagemang från de aktörer som nu håller till i centrum, samt de som vill flytta verksamheten dit. Tillsammans kan vi skapa ett mer livfullt centrum.