Gå till innehållet

Alundabadet ska renoveras och uppdateras 2024-2025

Alundabadet ska renoveras och uppdateras 2024-2025. Inledningsvis behöver viss teknisk utrustning och ledningar bytas samt markunderhåll utföras under 2024. I ett senare skede, under 2025, passar vi även på att utföra attraktivitetshöjande åtgärder på området. Exakt hur detta kommer se ut är inte helt klart än och vi avvaktar mer info till vi har färdiga skisser. Enligt rådande planering kommer dessa renoveringar inte att utföras under sommarsäsongerna. Vi uppdaterar självklart den här sidan när vi har mer att visa.