Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Ut och njut

Här presenterar vi tips på platser i kommunen.

Tätortsnära gröna stråk i Österbybruk 27 oktober 2021

- skogar, vattenspeglar och kulturhistoria i Österbybruk

Utanför Österbybruks Herrgård börjar ett nätverk av naturstigar. Totalt 18 km markerade leder fördelat på tre slingor. Kulturstigen, Karmdammen runt och Harvikadammen runt. Den ljusblå pricken och blå vägvisare visar vägen och länkar samman lederna till ett fint nätverk.  Stigen Harvikadammen runt finns också i närområdet, med orange märkning. Här vandrar du på dammvallar, mellan kulturminnen med lämningar från hyttor och under stora ekar och grova tallar. Films SK driver ett projekt för att förbättra stigarna, rastplatser och markeringar. Nu finns slingorna på appen Naturkartan. Söker man på TGS får man fram alla slingor. 

Kärleksstigen, Österbybruk, 1 km

Kärleksstigen är en kortare del av Kulturstigen, som går mellan Hembygdsgården och Långgatan med de vackra vita arbetarbostäderna. Historiskt gick Kärleksstigen i slingor till och från Herrgården. Idag är den 1 km lång enkel väg och går på de vägar som anlades på dammsbrösten till Herrgårdsdammen. Vägarna nyttjades av herrgårdsfolket och deras gäster för promenader och en tur i vagnen eller sadeln. Grova ståtliga tallar kantar vägen. 

Vid hembygdsgården finns parkering. Kommer du med buss till Österbybruk så finns en anslutning till Kärleksstigen från herrgården i Österbybruk. Från herrgården är det 0,7 km fram till Kärleksstigen.

 Kärleksstigen på naturkartan

Kulturstigen, Österbybruk, 6 km

Kulturstigen är en 6 km lång slinga i direkt anslutning till Österbybruk. Stigen går på dammsbröst förbi dammar som anlades under 1500- och 1600-talet. Dammsbröst är en vall av jord, sten och slagg för att hålla vattnet kvar i dammen. Stigen passerar många kulturhistoriskt intressanta platser med spår från tidig järnhantering i bygden. De dammar som skapades gav den vattenkraft som behövdes för bearbetningen av Dannemoramalmen till världsberömt stångjärn.

Lämpliga startpunkter är Simbadets Camping, hembygdsgården eller badhuset. Vid alla platser finns parkering.

Kulturstigen på naturkartan

 

Karmdammen runt, 2 km

Karmdammen Runt är en två kilometer lång lättvandrad stig runt dammen. Den går förbi platser med spår efter historisk järnhantering, revolutionerande kraftöverföring i den sk konstgången och Dannemora hälsobrunn med Brunnshuset. Vid Brunnshuset finns en rastplats och informationsskyltar som berättar om den gamla hälsobrunnen.

En liten parkering finns på västra sidan dammen. Länsbussen stannar intill stigen vid hållplats Harviksdammen.

Karmdammen runt på naturkartan

Harvikadammen runt, 6 km

Harvikadammen runt är en 6 km lång slinga som nyttjades som tillsynsstig för dammen från sent 1600-tal. Stigen går på dammsbröst som ger fin utsikt över dammen och omgivande myrar och gölar. Utter syns till och från i dammen.

 Parkering finns vid motorstadion, avfart från väg 292. Från motorstadion är det 1 km promenad längs en anslutningsstig fram till slingan Harvikadammen runt. Kommer du med buss finns hållplats Harviksdammen, längs väg 290. Härifrån går en anslutningsstig på 1,5 km fram till slingan.

Harvikadammen runt på naturkartan

Anslutningsstigar mellan de olika rundslingorna

Från Herrgården i Österbybruk går en anslutning till stigslingan Kulturstigen, 700 m. Följer du sedan kulturstigen till höger, 200 m, så kommer du till Skyttebacken. Från Skyttebacken går en anslutning till Karmdammenslingan och Harvikadammen runt. Anslutningen är 1,7 km lång till Karmdammenslingan och 1,2 km lång till slingan Harvikadammen runt. De följs åt första biten för att sedan dela sig.

Anslutningsstigar på naturkartan

 

Anslutningsstig Karmdammen

www.naturkartan.se/sv/uppsalalan/anslutning-till-karmdammenslingan-osterbybruk

I november månad är temat inom Friluftslivets år – Må bra ute.

Samstämmig forskning visar att vistelse i skogen har många positiva effekter på såväl det fysiska som det psykiska välmåendet. Blodtrycket går ner, pulsen blir jämnare, stressen minskar och humöret blir bättre. Vilken tur att vi har så mycket skog och natur i vår närhet!

Vi erbjuder tre aktiviteter med tema må bra ute i november. 

 

30 OKTOBER – 11 NOVEMBER

Ljusinstallation i herrgårdsparken

Ta en promenad i skymningen och se ljusinstallationens i herrgårdsparken
tändas upp. Förskolebarn och daglig verksamhet i Österbybruk har
skapat utsmyckningen av ljusinstallationen.
Arrangör: Östhammars kommun

 

TISDAG 2 NOVEMBER KL. 13.30-16.30

Kul Turvandring i Österbybruk

Hör berättelser om stigarnas historia och gå delar av Kulturstigen,
guidad vandring på 2 km. Vi bjuder på grillad korv och varm saft.
Start och slut på Stallbacken vid Herrgården.  Aktiviteten är gratis.
Tänk på att ha bra skor och varma kläder. 
Anmälan senast 29/10: upplevupplandute@gmail.com
Arrangör: Films KS i samarbete med Östhammars kommun

 

ONSDAG 10 NOVEMBER KL 18-19

I skog och mark för psykisk hälsa

Erik Bring föreningen Hjärnkoll föreläsning om vägen tillbaka från psykisk ohälsa och skogens helande kraft. Erik delar öppenhjärtigt med sig av sina erfarenheter av att vara tvångsinlagd inom psykiatrin, vad som fick det att vända för honom och hur han tog sig tillbaka till livet och ett välmående.

Plats: Fritidsgården Unkan, Eknäsvägen 2 Österbybruk.
Föreläsningen är gratis. 
Frivillig anmälan för att säkra din plats senast 9/11 kl. 18 till storbrunnbiljetter@osthammar.se.
I mån av plats går det fint att komma direkt till föreläsningen.
Arrangör: Östhammars kommun

Välkommen ut och njut!

Lär känna Florarna 25 oktober 2021

Välkommen att följa med på en guidad vandring i Florarnas gammelskogar, myrar och kulturlandskap!

Söndag 31 oktober 2021 klockan 11.00 till cirka 14.00 kan du följa med på en guidad vandring i Florarna.

Du kan åka buss kostnadsfritt enligt tider nedan, ange då i din anmälan:
Florarna 31 okt, namn, antal personer och varifrån du vill åka.

Du kan också komma i egen bil till Stormons parkering, men måste ändå anmäla deltagande.

Vandringen är cirka 5 km. Ta med eget fika.

Busstider:
9.10         Öregrund, utanför Hamnkontoret
9.40         Östhammar busstation
10.00       Gimo busstation
10.30       Österbybruk busstation                                            
ca 11        Stormon, Florarnas naturreservat
Hemfärd i omvänd ordning från Stormon med avfärd ca kl 14.15

Begränsat antal platser, anmäl senast torsdag 28 oktober till: upplevupplandute@gmail.com. 

Arrangör: Films SK i samarbete med Östhammars kommun som en del av Friluftslivets år.

Välkommen till en härlig dag i Florarna!

Fotografer: Jan Edenqvist och Stefan Skoglund

Florarna - myrar, gammelskog och sjöar 13 oktober 2021

Florarna är Upplands största sammanhängande myrmarker med milsvid skog runt omkring. Det är ömsom trädlösa mossar och kärrmarker, ömsom öppna vattenytor och gamla skogar och du får en vildmarkskänsla. Här är det bara naturens egna ljud som hörs och civilisationen känns långt borta. Här lever det skygga lodjuret, ugglor som hoar i vårnatten och i skogarna finns orre, tjäder och järpe. Myrarna lyser i gult och rött på hösten och på vintern kan du ta dig på skidor i gnistrande snö.

Vandra över myrar, på spänger och i skog

I naturreservatet Florarna kan du vandra genom skog och över myrar på stigar och spänger. Genom reservatet går en milslång slinga av Upplandsleden. Starta vid Stormon i södra delen av området eller vid Risön i norra delen. Du kan ta en kortare slinga genom att gena vid Gammelån och oavsett vägval där, går du över den 500 m långa Kungaspången. Delar av slingan är lättgången på skogsväg, andra delar går i blockig terräng och så finns flera partier med spänger.

En annan stig som är relativt nyinrättad är Agnsjöleden. Det här är en led med enklare standard så det kan finnas fuktigare partier som inte är spångade och stora delar av stigen går i småblockig utmanande terräng. Vandringsleden utgår från vägen en bit öster om parkeringen vid Stormon, går förbi stugorna vid Stora och Lilla Agnsjön, Nickbostugan och Mixanstugan. Totalt är stigen drygt 10 km lång och slutar vid Mixan i västra utkanten av reservatet.

Genom Florarna passerar Upplandsleden. Går du söderut från Risön har du 19 km till Österbybruk, med passage längs Vika och Filmsjön. När du närmar dig Österbybruk kan du välja att avsluta vid busstationen i centrala Österbybruk, eller vika av österut mot Aspbo naturreservat och vidare till Gimo. Väljer du att gå norrut från Risön har du 16,5 km till Lövstabruk, där du passerar Finnsjön och går delvis på gamla banvallar.

Vintern i Florarna

Ett besök i Florarna bjuder på fina naturupplevelser året runt. Vintern är kanske den bästa årstiden för att upptäcka området. Det är lätt att ta skidorna över vidderna och göra upp nya spår i den knastrande snön. Vill du åka hit på vintern och skida ut över de frusna myrmarkerna startar du med fördel vid Grodan i västra delen av naturreservatet. Där finns en parkering alldeles vid myrkanten och reservatsgränsen. Vissa spår dras upp av Länsstyrelsen och andra dras upp av frivilliga. Kommer du ut på myren kan du ofta se spår av orrspel i snön. Du kan skida till Grillholmen för att ta kaffepaus i solen eller grilla korv.

Rastplatser

Det finns många fina rastplatser i Florarna. Grillplatser finns vid entréerna vid Stormon och Risön men också vid Grillholmen, Staffansholmen och vid några av stugorna. Elda med förstånd och släck alltid elden efter dig. Det är fint att ta paus vid spängerna för en utblick över myren och vid sjöarna i naturreservatet kan du slå dig ner för en paus med utsikt över vatten. Strax norr om parkeringen vid Vika finns flera bänkbord och här får du en utblick över odlingslandskapet söderut. Vatten går att fylla vid Risön mellan april och oktober, i övrigt får du bära med dig vatten för mat och dryck.

Övernatta i Florarna

Vid Risön i naturreservatets norra del finns en lägergård som går att hyra för skolklasser och större grupper, upp till 30 övernattande ryms. Här kan du också tälta, fylla på dricksvatten (april-oktober) och det finns en grillplats. En bit längre västerut ligger torpet Västergärde som rymmer upp till 10 personer. Både lägergården och Västergärde går att hyra för övernattning genom att kontakta Länsstyrelsen.

I Florarna finns flera små öppna stugor som man får övernatta i utan att boka. Alla stugor är enkla med britsar, ev. en liten kamin och ett bord. Stugor finns vid stora och lilla Agnsjön och så finns Nixbostugan och MIxanstugan och Norrbergskojan. Kolarkojan är ännu enklare men har kulturlämningar i form av rester från en kolmila utanför dörren. Lämna stugan i fint skick och ta förstås alltid med dig soporna hem. Det är först till kvarn men lämna möjlighet för flera att bo i stugorna och ta gärna med dig tält eller tarp som extra alternativ om det är fullt när du kommer dit.

Hitta hit

Naturreservatet Florarna ligger norr om Österbybruk och Örbyhus. Om du kommer söderifrån är Stormon närmaste startplats. Kör väg 290 eller 292 till Österbybruk. Därifrån fortsätter du till Film där det är skyltat mot Florarna och Stormon. Norrifrån är Risön närmaste startplats. Från väg 76 tar du av mot Örbyhus, mitt emot
infarten till Lövstabruk. Efter sex kilometer finns en skylt mot Florarna.

Läs mer om Florarna, stigarna och anläggningarna i naturreservatet

Om Florarna:
På naturkartan
Hos Länsstyrelsen
Karta från Länsstyrelsen

Om att hyra boende i Florarna:
Boende via Länsstyrelssen

Slinga i Florarna:
Slingan på Naturkartan

Agnsjöleden i Florarna:
Agnsjöleden på naturkartan

Upplandsleden mot Österbybruk (etapp 12):
Upplandsleden etapp 12 på naturkartan

Upplandsleden mot Lövstabruk (etapp 13):
Upplandsleden etapp 13 på naturkartan

Välkommen till Florarna – ut och njut!

Myrans stig i Hargshamn invigd 14 september 2021

I helgen invigdes Myrans stig i Hargshamn. Stigen går genom skogsområdet intill Hargshamns Folkets Hus och har tagits fram i samarbete med konstnären Leif Högström, från Tobo. Hargshamn Folketshusförening, bygderåd och föräldraförening står bakom projektet med Erik Ljungholm som projektledare.

Lek-myran välkomnar besökaren in i skogen där mycket finns att upptäcka och i gläntan står jättesvampen som många kan rymmas under. Ett antal röda lådor finns längs med stigen som man kan öppna och titta in i. Stigen är cirka 250 meter lång och är både lärorik och rolig för yngre barn. Träskulptur och skogsbänkar är tillverkade av Hans Gustavsson från Söderön och återfinns också utmed stigen. Lekmyran och insektslådorna kommer att vila inomhus från och med 1 november för att sedan titta ut igen i vår.

Projektet har flera finansiärer och samarbetspartners, bland annat i form av föreningslyftet och markavtal med Östhammars kommun.

– Vi är såklart väldigt glada att marken kommer till användning på ett sätt som skapar ett mervärde för hela samhället. Att detta dessutom är riktat till den lilla medborgaren gör det extra angeläget. Det är en god investering för framtiden när vi skapar förutsättningar för barn att få röra sig i naturen, lära på ett lekfullt sätt och släppa loss fantasin. Den här platsen är ett mycket bra exempel på en levande landsbygd och det är imponerande att se det stora engagemanget och de ideella krafter som finns i Hargshamn, säger Lisa Karm Togo, Destinationsutvecklare på Attraktiv kommun.

I helgen invigdes även Raggarö stigar som du kan läsa mer om här.

Missa inte!

18 september klockan 11-13 kan du prova på Hittaut vid Östhammars marknad. Café Rodhen finns på plats vid Sjötorget och lottar ut två presentkort från ett lokalt företag. 

18 september klockan 13-15 invigs dessutom röda bron i Tallparken, Öregrund. Det bjuds på lättare förfriskningar och underhållning av Sigtuna Messinssextett. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Jonas Lennström invigningstalar. 

Tätortsnära utflykter - Hittaut och upptäck naturen nära dig 8 september 2021

Behöver friluftsliv vara långa vandringar med kängor och tunga ryggsäckar, skidåkning på fjället eller kajakpaddling långt ute i skärgården? Givetvis inte – därför vill vi tipsa om att upptäcka naturen i din närhet.

Vi har alla massor av natur runt husknuten i vår kommun – allt från orkidérika kalkbarrskogar till spegelblanka dammar, hagar och byvägar, blöta våtmarker som kräver stövlar, lättgångna stigar och hassellundar. Och mycket av detta finns på bara några hundra meter eller ett par kilometer från dörren. Här kommer några tips på tätortsnära utflykter för stora och små.

Hittaut – Träning för kropp och knopp!

Ett sätt att upptäcka friluftslivet är orientering. Sporten passar alla, ung som gammal och nybörjarnivåer finns i alla åldrar. Har du gått stigarna nära dig, känner dem utan och innan och vill ha variation? Ladda termosen, gör några smörgåsar och åk till grannorten. Fram till 31 oktober 2021 pågår Hittaut – ett perfekt sätt att med hjälp av kartor och checkpoints upptäcka delar av kommunen du kanske inte känner till och samtidigt få en naturupplevelse. Kartor finns på Hittaut Östhammars hemsida eller kan hämtas på turistbyrån, Kulturhuset Storbrunn och många andra platser.

Du kan även Prova på Hittaut vid Östhammars Marknad lördag 18/9, karta med checkpoints finns i närområdet. Hjälp får du vid Café Rodhen på Sjötorget klockan 11–13. Två presentkort á 500 kr lottas ut från ett lokalt företag.

Läs mer om Hittaut 

Kortare stigar

I alla våra tätorter finns flera stigar, en del markerade och med informationsskyltar så det är lätt för dig som inte bor i just den orten att hitta, andra stigar kan vara mer välkända lokalt utan att vara markerade på träd eller i någon karta – och väl värda en upptäcktsfärd på egen hand.

Östhammar

I Östhammar finns Hälsans stig, en promenadvänlig slinga på 4 km. Du kan starta var du vill, varje km är utmarkerad. Här finns också ljudpromenaden som tar dig på en kulturhistorisk resa i staden. Med QR-koder kan du genom din mobiltelefon promenera mellan stoppen och lyssna i vilken ordning du vill. Längden på sträckningen blir varierad beroende på i vilken ordning du tar stoppen, men helt säkert är att du promenerar genom fina gamla kvarter i Östhammar.

Läs mer om Hälsans stig
Läs mer om Ljudpromenaden

I Östhammar finns också den välkända naturstigen som startar vid Kärleksallén och löper längs åkerkanten söderut mot Sandika. I området kring Sandika finns ett rikt stigsystem utan markeringar som är väl värt att upptäcka på egen hand.

Gimo

En fin stigslinga som är utmarkerad och som berättar om ortens historia är Vallonstigen på ca 5 km. Slingan är lättvandrad och du går längs asfalterade eller grusade gångvägar, eller på trottoarer. En kort bit går också längs skogsstig, där det går att ta en annan väg om man vill ha bättre framkomlighet. I Gimo finns också möjlighet att ta slingan runt Gimodammen som är en del av Upplandsleden. Här finns ett par rastplatser längs den 12 km långa slingan, och du passerar Gimobadet som passar fint för ett dopp eller bara en paus. Här går du på skogsvägar och stigar, en del passager genom hyggen men också längs Gimodammens strandkant.

Läs mer om Vallonstigen
Läs mer om Gimodammslingan

Österbybruk

I Österbybruk finns många stigar att gå runt och nära orten. Projektet Gröna stråk har markerat ut flera av slingorna runt dammarna och i skogarna. Kärleksstigen, Kulturstigen/Gula stigen och Karmdammen runt ingår i markeringarna och du kan kombinera dem till olika långa sträckor. Harvikadammen runt är en annan markerad slinga på drygt 6 km väster om Österbybruk.

Läs mer om projektet Gröna stråk på Facebook
Läs mer om Harvikadammen runt

Öregrund

I Öregrund finns ett stort stigsystem i området Tallparken och skogspartierna i närheten. Runt Hummelfjärden finns Sjömilen, en markerad slinga på knappt 2 km (en sjömil) som tar dig över röda bron, förbi en fiskvandringsväg och till en grillplats. I Öregrund finns också en kortare stig med start vid Grepen marin, den blå stigen. Stigen leder dig på slingrande skogsstigar nära vattnet söderut mot Katrinörarna.

Några kilometer söder om Öregrund, om du åker av kavarövägen in på Brännskärsvägen och någon km vidare, kommer du till det nybildade kyrkreservatet Prästholmen. Här finns en 2 km markerad slinga genom kalkbarrskog med tall, gran, svampar och partier med hassellundar.

Läs mer om Tallparken
Läs mer om Hummelfjärd
Läs mer om Prästholmen

Hargshamn

Myrans stig är till för stora och små som är nyfikna på naturen. Intill Folkets hus startar slingan som med konst och utställningslådor berättar om livet i skogen.

Rastplatser för vila och mat

I många av de tätortsnära stråken, längs stigarna och vid besöksmålen finns bänkbord, bänkar och grillar att ta paus vid. Kommunen, föreningar och andra arbetar löpande på att göra platser mer tillgängliga för fler, att rusta och byta ut gammal utrustning men också att ibland prioritera mellan olika platser. Grillplatser finns på många håll – i vissa fall finns ved tillgängligt men under perioder kan åtgången vara stor, så ha gärna förståelse för att det kan vara dåligt med ved ibland. På andra platser finns ingen ved utan där tar du med dig kol eller ved på egen hand. Som alltid släcker du förstås elden ordentligt efter dig.

På rastplatser av olika slag gäller som alltid att ta hänsyn till varandra, lämna platsen i fint skick och ta med skräpet om det inte finns sopkorgar på platsen eller om de som finns är fulla. En viktig del av friluftslivet är att ta paus, reflektera och titta på naturen – så vi rekommenderar absolut att du tar med dig något att äta och dricka på turen!

Välkommen till våra tätortsnära områden – och ut och njut!

Familjedag vid vällen 3 augusti 2021

I år firas Friluftslivets år och i augusti månad är temat – Jag har aldrig. Har du aldrig paddlat kanot, fiskat eller besökt Vällens badplats? Välkommen att komma hit med vår bokade buss söndag 15 augusti.

Bada, paddla och upptäck!

Vildmarken finns närmare än du tror. Den långsmala sjön Vällen är omgiven av mossig skog med riktig vildmarksterräng. På västra sidan av sjön finns Vällenbadet, en barnvänlig badplats med stora gräsytor, bryggor, sandbotten, två grillplatser och en kort naturstig för barn. Badplatsen är anpassad för personer med rörelsenedsättning. Nära badet kan du via Ekeby bygdegårdsförening hyra kanoter för paddling på sjön och i Kolarmoraån. På nordöstra sidan Vällen finns Fagervik, Måsjön med mängder av guckusko och de omtalade Vällengrottorna. Här finns äventyr för alla åldrar.

Familjedagen inklusive buss är gratis och Ekeby Bygdegårdsförening finns på plats så du kan prova på att paddla kanot och Vällens FVO (fiskevårdsområde) är med första timmen för att berätta och visa lite om fiske. Vi bjuder på fika. Ta med badkläder, lunch, utflyktshumöret och hela familjen på sommarlovets sista äventyr!

Anmälan

Skicka anmälan och ev. frågor till bygdegarden@ekeby.se (senast torsdag 12/8).

Anmälan ska innehålla:

 • Antal personer (vuxna/barn) Om du har små barn ta gärna med egen flytväst.
 • Vilken ort ni vill åka från med buss eller om ni kommer med egen bil (parkering finns vid Vällenbadet).
 • Kontaktuppgifter med namn och mobilnummer

OBS! Begränsat antal platser och barn endast i målsmans sällskap.

Busstider avfärd från:
Östhammar busstation kl. 9:00
Gimo busstation kl. 9:25
Alunda busstation kl. 9.40
Vällenbadet kl. 10.00

Busstider hemfärd från:
Vällenbadet kl. 13:00
Alunda busstation kl. 13:20
Gimo busstation kl. 13.35
Östhammar busstation kl.14:00

Vällenområdet 3 augusti 2021

- mossiga skogar och friskt vatten i Johan Bauer-miljö

Vildmarken finns närmare än du tror. Närmare bestämt vid den långsmala sjön Vällen – som är omgiven av mossig skog med riktig vildmarksterräng. Här finns stora block med mossa, friskt gröna skogar där Upplands landskapsinsekt, den röda cinnoberbaggen, finns. Vällen är en långsträckt sjö på 17 km som förr var en viktig transportled för kol och malm. Här finns Kolarmoraån, som är en lättpaddlad kanotled, Vällenbadet som är en fin badplats i sjöns västra del och flera naturreservat värda ett besök.

Bada och grilla

Inte långt från vildmarken längs Vällens västra strand hittar du Vällenbadet, en barnvänlig badplats med bryggor och sandbotten. Vid badplatsen finns stora gräsytor och två grillplatser. Badplatsen är anpassad för personer med rörelsenedsättning. Här finns en tillgänglig torrtoalett, en ramp för att lättare komma i och ur vattnet och en handikapparkering. Vid badet startar en naturstig som är särskilt anpassad för barn. Här kan du läsa om naturen i området och prova på enkla fysiska utmaningar.

Paddla, fiska och åk skridskor

Via Ekeby bygdegårdsförening kan du hyra kanadensare för paddling på sjön och i Kolarmoraån. Vällen är en mycket bra sjö för paddling med möjlighet att ta sig norrut mot Fagerviks, söderut mot naturreservatet Pansarudden eller paddla hela eller delar av den kanotled som går från Vällen via Kolarmoraån till Bysjön, en sträcka på 18 km. Kanoten kan läggas i vid Vällenbadet. Efter en tids paddling kan det kännas skönt att ta en paus för att fortsätta eller vända tillbaka för en lagom dagstur. Bra rastplatser finns vid Fagervik, på Lindholmen eller vid Pansaruddens naturreservat. Du kan också stanna vid vindskydden vid Vällens utlopp i Kolarmoraån eller vid Aspdalssjöns norra strand. Via föreningen finns också mindre båtar att hyra.

Vill du fiska i Vällen måste du ha fiskekort. I Vällen finns gott om abborre, gädda och gös men också andra fiskarter.

På vintern kan en tur på Vällen med långfärdsskridskor vara en riktigt fin utflykt! Tänk på att ha säker utrustning innan du ger dig ut. Östhammars Skrinnare har kurser för nybörjare.

Hyra kanot och båt: www.ekeby.se
Mer om kanotleden: https://www.upplandsstiftelsen.se/kanotleder/kolarmoraan-kanotled__5210
Fiskekort: www.ifiske.se/fiske-vallen.htm

Vandring och natur runt Vällen

Runt Vällen finns många naturreservat och stigar att upptäcka. Upplandsleden kommer söderifrån via Pansaruddens naturreservat där det också finns en liten slinga att gå, passerar öster om sjön, tar dig vidare längs Kolarmoraån och mot sjön Gisslaren. Det här är en blockrik del av leden där det fortfarande finns spår av stormen Alfrida genom en del vindfällen, men den är också spännande och vacker.

I flera av naturreservaten runt Vällen finns flera kortare stigar att vandra, bland annat i Mässmyrfallets naturreservat nordost om sjön. Här finns också stigen mot Måsjön, där du i juni kan se tusental av orkidén guckusko blomma – väl värt ett besök.

Hitta fler naturreservat via Naturkartan .

Vid den norra änden av Vällen ligger Fagervik. Här finns en natur- och kulturstig. Den kan vara lite svår att följa men röda markeringar på stolpar leder stigen längs Vällen fram till en grotta som utgörs av en samling flyttblock som lagt sig på varandra. Enligt sägnen bodde det förr i tiden rövare i grottan. Vid den gamla hamnen vid Fagervik finns en grillplats och möjlighet att tälta. Området söder om Fagervik är unikt för sitt stora inslag av lind.

Sjön Vällen är en del i ett stort vattensystem med flera sammanbundna sjöar och vattendrag. Vällenområdet har mycket höga naturvärden där den på sina håll svårtillgängliga terrängen har bidragit till att bevara värdefull natur. I området finns djur och växter som i dag är sällsynta i hela Europa till exempel cinnoberbagge och aspfjädermossa. Det utmärkande för Vällenområdet är den blockrika terrängen, det stora inslaget av ädla lövträd och de många små vattensamlingarna som kallas glupar.

Upplandsleden: www.naturkartan.se/sv/upplandsleden/upplandsleden-etapp-10
Naturreservat Mässmyrfallet: www.naturkartan.se/sv/uppsalalan/massmyrfallet-2
Stig till Måsjön: www.naturkartan.se/sv/uppsalalan/stig-till-masjon

Rik kulturhistoria

Hela området runt Vällen har en rik kulturhistoria. Landskapet i Vällenområdet började höja sig ur havet för 4000 år sedan och Vällen var länge en skärgårdsvik. I början levde människorna av jakt och fiske men blev med tiden mer bofasta. De många historiska lämningarna från brons- och järnåldern visar på en förhållandevis stor befolkning och hög aktivitet. Ett av länets större områden med röjningsrösen finns vid Vällsätter. I takt med landhöjningen och jordbrukets utveckling flyttade människorna från Vällen till bördigare marker.

I nyare tid har skogarna utnyttjas till bete och våtmarkerna till slåtter och i skogen fanns här och där små torp. Skogen var en viktig naturresurs underjärnbruksepoken på 1600–1800-talet. I Vällenområdet fanns Vällnora bruk och Bennebols bruk. Av skogen tillverkade man träkol som behövdes till järnframställningen. Området är därför rikt på kolbottnar som visar var kolmilor förut har stått. Vid början av 1900-talet ökade efterfrågan på timmer. Ett skogshuggarsamhälle växte upp vid Fagervik vid Vällens norra ände och en järnväg för godstransport byggdes till Vällen. På sjön drog en ångbåt timmer och pråmar lastade med ved. Timret lastades om till järnvägsvagnar och fraktades med tåg till Gimo. Moderniseringar inom skogsindustrin ledde till slut till att flottningen och timmertransporterna med tåg upphörde. Samhället vid Fagervik revs i mitten av 1900-talet. Idag visar grunder och jordkällare var det förut stått hus.

Hitta hit

Till Vällenbadet tar du dig enklast med bil längs landsortsvägar från Alunda eller Gimo och sedan grusväg i cirka fem kilometer. En stor parkering finns när du är framme. Det går inte att ta sig hit med kollektivtrafik. För att hitta till de olika naturreservaten och Upplandsleden – sök gärna via naturkartan.

Läs mer

www.naturkartan.se/sv/uppsalalan/smultronstalle-vallenbadet

www.ekeby.se

15 augusti kan du paddla kanot, lära dig mer om fiske, fika och passa på att bada. Klicka på knappen "Familjedag vid vällen" och läs mer om utflykten. 

Välkommen till området – och ut och njut!

Aspo naturreservat 6 juli 2021

- bada, grilla och lek där stilla vatten möter skog

Är du på jakt efter en fin picknickplats i det gröna där barnen kan leka? Där ni också kan grilla och ta ett dopp? Då tror vi att du kommer tycka om Aspbo. När du närmar dig Aspbo naturreservat, cirka fem kilometer från
Österbybruk, skiftar naturen karaktär – från mörk barrskog till ljusare lövskog med vattenkontakt. Här finns stora gräsytor och lundmiljöer med hasselbuketter. Vid Stordammens strand finns blandskog med aspar och björkar i gamla blomrika hagmarker.

Bada och grilla – och kanske tälta

Här finns två badplatser med sandbotten och gott om gräsytor för fika och lek. Vid den östra badplatsen (kallas också Aspbo 3) finns en tillgänglig toalett, grillplats, stora gräsytor och en badplats med sandbotten. Vill du prova att sova utomhus? Här på gräsytorna är perfekt att slå upp tältet för dig som är nybörjare – eller kanske för dig som kommer vandrande på Upplandsleden/Vikingaleden från Gimo eller Florarna. Det finns vatten i en pump intill gräsytan. Läs mer om tältning och allemansrätten längst ner på sidan.

Den västra badplatsen (kallas också Aspbo 1) är lite mindre, men har en fin grillplats. Här parkerar du vid det som tidigare var en granplantering, men som nu är avverkad. Det kan se lite tråkigt ut men åtgärden är gjort för att istället släppa upp lövträd och skapa en ljusare flerskiktad miljö – så det kommer bli fint när det fått växa upp igen. Grillplatsen ligger fint intill vattnet.

Vandra kort eller långt

En kortare stigslinga på två kilometer finns i Aspbo naturreservat. Halva sträckan går du längs vattnet på den orangemarkerade Upplandsleden. Andra halvan viker du av på en gulmarkerad stig som leder dig fram genom den småkuperade skogen.

Vill du vandra längre sträckor så kan du både vandra Upplandsleden/Vikingaleden österut mot Gimo (etapp 11, 21 km) eller västerut ca 4 km mot Österbybruk och Österbybruksslingan (slinga 12:1) och Gröna stråk, eller vika av norrut mot Florarna förbi Filmsjön och Vika (etapp 12, 19 km). Här finns många alternativ för korta eller långa äventyr.

Skridskoslingor och skidspår på vintern

Vintertid när det är tillräckligt kallt plogas skridskoslingor och skidspår på isen. Det är en häftig upplevelse att höra skären mot isen en solig förmiddag i februari.

Naturen i Aspbo

Naturen i Aspbo naturreservat omfattar ett gammalt odlings- och betesområde mellan Stordammens norra strand och väg 1127. Det utgörs främst av svagt kuperad och ned mot vattnet sluttande moränmark med enstaka hällar. Reservatet ligger i ett sjörikt och flackt område, som sträcker sig mot Österbybruk och Dannemora. Markerna norr om Stordammen utgjordes tidigare av ett småbrutet landskap, där Aspbo ingick som en av flera små gårdar med omgivande åker-, ängs- och hagmark. Skogsbetet har upphört och de hävdade markerna har till stor del växt eller planterats igen.

Naturvärdena i reservatet är framförallt knutna till gamla träd och buskar, som växt upp i de f d ängs- och betesmarkerna. Det finns många grova björkar, aspar, tallar och hasselbuskar, men också inslag av ädellövträd. I skogen växer fortfarande många hävdgynnade kärlväxter som till exempel borsttistel, stor och liten blåklocka, fyrkantig johannesört, backsmörblomma och jungfrulin. Orkidéerna grönyxne, nattviol och grönvit nattviol finns i området. På våren kan du lyssna till fåglarnas konsert bland träden och har du tur kan du se en utter simma förbi i Stordammen.

Hitta hit

Om du tar bilen finns två parkeringar vid Aspbo, en mindre närmare Österbybruk och en större österut.

Det är lagom cykelavstånd från Österbybruk. Du kan också ta dig hit till fots via Upplandsleden.

Läs mer:

www.naturkartan.se/sv/uppsalalan/aspbo
https://naturkartan.se/sv/upplandsleden/upplandsleden-etapp-11
https://naturkartan.se/sv/upplandsleden/upplandsleden-etapp-12
https://www.facebook.com/GronaStrak

Tältning och allemansrätten

Att tälta med ett par, tre tält under något enstaka dygn ingår i allemansrätten. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen. Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus.

Om ni tältar i stora grupper med många tält behöver du be markägaren om lov. Då är risken för markskador och sanitära olägenheter större.

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. I allmänhet är det inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser. Det kan också vara tältförbud i hela området. Anslagstavlor i området visar vad som gäller. Du kan också få mer information från kommunen eller länsstyrelsen.

Läs mer: https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Taltning/

Välkommen till området Aspbo – och ut och njut!

Prova på att laga mat ute – låna stormkök av oss 5 juli 2021

Under friluftslivets år lyfts flera olika teman, just nu jobbar vi med Äta ute. För att ge alla möjligheten att prova på hur det är att laga mat med stormkök har vi nu ett antal trangiakök till utlåning. Dessutom får du tips på recept och vi berättar såklart hur du använder stormköket.

Stormkök eller Trangiakök (som är en modell av stormkök) kan du lätt ta med dig ut i naturen och laga mat på. Det finns två vanliga typer: De med spritbrännare och de med gasbrännare (det finns också andra bränslen, t.ex. bensin, men det är lite mer ovanligt). Det finns också så kallade toppmonterade gaskök, där brännaren sätts direkt på gasen. De är bra om man vill ha ett extra lätt stormkök, eftersom det innehåller färre delar.
Brännare är alltså den del på köket där värmen kommer ifrån. I övrigt består ett vanligt stormkök av följande delar:

 • Undre vindskydd (det man ställer på marken och sätter brännaren i)
 • Övre vindskydd ("väggen" som sitter runt brännaren) som man vrider på det undre.
 • Kastrull/kastruller
 • Stekpanna som också kan användas som lock
 • Kaffepanna (ibland)
 • Handtag (en del kallar detta krokodil !)

Den variant vi nu lånar ut är ett trangiakök som drivs med gas. Gaskök drivs på en blandning av butan och propan. Gasen kan du köpa i frilufts- och sportbutiker eller i affärer som till exempel Biltema eller Clas Ohlson. Olika gas funkar i olika temperaturer. Vanlig gas fungerar ner till ungefär -5, men för temperaturer mellan -5 och -20 måste du använda vintergas. Den gas vi lånar ut fungerar vår, sommar och höst.

Att tänka på (se gärna videon):

OBS! Om du tittar på mobiltelefonen och inte ser en video - klicka på länken här till youtube.

 • När du tänder ett gaskök sätter du fast brännaren på det undre vindskyddet. Kontrollera att det svarta vredet på slangen är avstängd, det vill säga är vridet mot ett minustecken. Skruva sedan fast slangen i din gasbehållare och se till att den är påskruvad ordentligt. Sätt på det övre vindskyddet, sätt på lite gas och tänd försiktigt med en tändsticka. Du ser inte alltid om det brinner, men håller du handen en bit ovanför lågan (obs, var försiktig!) känner du om det brinner eller inte.
 • Sätt aldrig på kastrullen på lågan utan något i. Kastrullerna är av aluminium och kan lätt brännas sönder. Så häll i vatten, olja, smör eller vad du ska ha i innan du sätter på kastrull/stekpanna.
 • Du reglerar värmen med det svarta vredet, mot minus eller plus. Behöver du pausa, vrid av och tänd köket igen för att inte slösa på gas. När du lagat klart, vrid det svarta vredet till minus och låt köket svalna innan du packar ihop det.

Stormkök är ett supersmidigt sätt att laga mat i naturen! Det är såklart viktigt att använda det på ett säkert sätt, men gör du det får du många härliga stunder av ett stormkök. Ett kök i bra kvalitet håller i många år.

Lycka till med matlagningen!

Såhär lånar du ett av våra trangiakök:

 1. Gå till turistbyrån i Östhammar eller Öregrund (eller ring innan om du vill vara säker på att det finns kök inne). Be att få låna ett kök med gas.
 2. Lånetid: 3 dygn.
 3. Du skriver upp namn, telefonnummer och personalen tar en kopia av ditt körkort/legitimation.
 4. Ta med påsen med kök, gas och tändstickor (du kan ta med egen tändare också för säkerhets skull) – gå till en fin plats och laga mat, fikabröd, kaffe, te eller vad du vill!
 5. När du använt köket, diska ur kärlen med vatten och diskmedel (inte brännaren), torka av ev. spill på vindskydd.
 6. Lämna tillbaka köket där du lånade det – så stryks du från lånelistan!
Tips!
Laga enkla snabba rätter så sparar du tid och gas.

Enkla recept att laga på stormkök hittar du genom att klicka på knappen nedan.

Extratips! Se hur man gör supersnabba kanelbullar på youtube: supersnabba ”kanelbullar” i trangiakök.

Oväntad mat på oväntad plats

SLU vill inspirera så många som möjligt att besöka fina platser i Uppsala län och ha en trevlig picknick. Gärna med lokala och kanske lite oväntade ingredienser. Med tävlingen ”Oväntad mat på oväntad plats” vill de stimulera nyfikenhet och kreativitet.

Var med och tävla!

Läs mer om tävlingen på SLUs hemsida.

Tallparken - solvarma badklippor och promenader med havet som granne 18 juni 2021

Sträck ut dig på en solvarm badklippa, promenera runt Hummelfjärden och se solen gå ned i havet.

Tallparken i Öregrund är en strandnära naturpark med vacker hällmarkstallskog, släta klippor, en mindre sandstrand och ett rikt system av stigar och gångvägar. Den uppmärkta promenadslingan Sjömilen leder dig runt hela Hummelfjärden.

I området finns flera grillplatser och bänkbord. Längs stigsystemet finns sittbänkar och bord för paus och picknick. I parken finns en paviljong med vacker utsikt mot Öregrundsgrepen.

Naturparken

Tallparken är en kustnära naturpark där hällmarkstallskogen sätter sin prägel på området. I hällmarkstallskogen ser man tydligt likheten med skärgårdens natur – klippor täckta av lavar och mossa och vindpinade tallar som är mycket äldre än man tror. Istidens ismassor har skulpterat klipphällarna och format dagens landskap med slipade hällar, block- och sandområden.

Vissa av tallarna är flera hundra år gamla. Trots tallens dominans finns här också områden med en mängd andra växter. Många träd och buskar har hållit sig kvar efter plantering under badortstiden och därför kan du träffa på arter som kanske inte är helt självklara i området. I närheten av begravningsplatsen och kapellet kan du se en del barrträd och många lövträd som ek, bok, alm, lind, gråal och lönn.

Växt- och djurliv

I den gamla talldominerade skogen finns arter som har blivit ovanliga i de flesta skogar idag. Cirka 300 kärlväxter, olika örter, buskar och träd är noterade i parken, flera av dem rödlistade. Hummelfjärden i parkens västra del är en avsnörd havsvik, en så kallad glo. Har du tur kan du på kvällarna höra storlommens sorgsamma och mystiska läte i Hummelfjärden. Hit vandrar gäddorna för lek från Öregrundsgrepen som ligger vidsträckt utanför. Här finns ejder, knipor, storskrak, vigg och storskarv och så gott som dagligen svävar havsörnen över området på sina breda vingar.

Badortsepoken

I slutet av 1880-talet började Öregrund etablera sig som en badort. Man byggde ett stadshotell, ett varmbadhus och ett societetshus. Förutom varma bad låg det även i tiden att promenera ute i naturen. Det var Badhusföreningen i Öregrund som i början av 1900-talet beslutade att anlägga Tallparken som friluftsområde. Till minne av detta restes en "runsten" i närheten av paviljongen, och Tallparken kom att på kort tid bli den stora nöjesplatsen. År 1906 bildades Tallparksföreningen, som hade i uppgift att sköta om parken. Skötseln finansierades genom kaffeservering och lotterier där man lottade ut saker man sytt och vävt under vintrarna.

Förening anlade gångvägar och byggde utsiktsbänkar och en kaffestuga. Idag finns föreningen Tallparkens vänner som är engagerade i området tillsammans med kommunens förvaltning.

Välkommen att röra på dig i Tallparken

I Tallparken finns ett rikt system av stigar och gångvägar. Några är mer lättgångna med stenmjöl eller sand medan andra slingrar sig över rötter och stenar inne i skogen. Stigsystemet är perfekt för promenader och löprundor. Flera föreningar använder området för gemensamma träningspass.

Sjömilen är en fin promenadslinga på 1852 meter (=en nautisk mil). Slingan är märkt med röda symboler i form av ett sjömärke och leder dig runt hela Hummelfjärden. Den passerar både den kortare gröna bron och den långa röda bron som har en fin sittplats mitt på. Du passerar också bäcken där fisken vandrar upp till Hummelfjärd för lek på våren.

Bada, grilla, lek eller ta en paus

Här finns också Tallparksbadet, en kommunal badplats med en mindre sandstrand, klippor, grillplats och bänkbord. Grillplatser och flera bänkbord finns vid den gröna bron och längs den sydöstra sidan av Hummelfjärd. Längs hela stigsystemet står här och var bänkar för dig som behöver en paus. Toalett hittar du vid entrén intill tennis- och padelbanorna. En liten bit in från huvudentrén finns naturanpassad lekplats där även du som vuxen kan testa din balans! I parken finns också en fin paviljong, med vacker utsikt.

Hitta hit

Hit är det lätt att ta sig till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Huvudentrén vid tennisbanorna når du från infartsvägen till Öregrund via Hummelvägen/Snöbärsvägen. Här finns också en mindre parkering. Turistparkering finns vid Sven Perssonhallen.

I Öregrund finns flera möjligheter till boende, allt från camping till stugor och hotell.
Läs mer på Visit Roslagen.

Välkommen till området – och ut och njut!

TIPS! Fler grillplatser

Vi har många anlagda grillplatser i våra tätorter i Östhammars kommun – intill stigar, i våra friluftsområden och parker. Är du nyfiken på att ta dig längre ut för att grilla, sök gärna på www.naturkartan.se/uppsalalan genom att skriva grillplats i sökrutan. Då får du upp en karta och lista på massor av grillplatser i hela länet, flera av dem i Östhammars kommun.

OBS! Tänk på att kolla brandrisken innan du drar igång en eld. Mer information om hur du grillar säkert hittar du på denna sida.

Gräsö gård - ett levande skärgårdslandskap 25 maj 2021

Alldeles nära färjeläget på Gräsö hittar du Gräsö gårds naturreservat. Här ligger små åkrar insprängda mellan berghällarna och längs stränderna går kor och betar. På många ställen kan du se odlingsrösen och andra spår efter gamla tiders jordbruk.

Ta ett dopp i havet vid Kattskär, promenera bland blommorna i hagarna eller sätt dig ner på en sten och njut av din medhavda matsäck. Beroende på vad du vill göra, kan du välja att starta vid olika entréer. Alla tre ställen når du lätt genom promenad eller cykel från färjan, men det finns också parkeringar på alla ställen, den minsta vid Österbyvägen. Det finns två rundslingor – en på 1,7 km och en på 3,5 km – som tar dig genom ett stort inhägnat område med blomsterrika betesmarker och kuperad skogsterräng.

 

Entré 1

Starta gärna ditt besök vid informationscentret vid Gräsö gård precis söder om kyrkan. Här får du tips på många fler utflyktsmål på Gräsö och du kan lära dig lite mer om Gräsös historia. Både för stora och små är det roligt att veva på historieskåpet och höra berättelser om vrak, om gårdarna i Söderboda eller kanske höra Björn Andersson spela Fan på Gräsö på nyckelharpa.

 

Entré 2

2 km längre söderut vid Kattskär finns den andra entrén. Från parkeringen går en 400 m lång stig ner till Kattskär. Vid Kattskär finns ingen sandstrand eller glasskiosk, men här finns fina klippor att sola på. Sen är det bara att kliva ner i havet för ett svalkande dopp! Här kan du också grilla vid en anlagd grillplats och njuta av havsutsikten. Det är inte tillåtet att elda på andra platser i reservatet, men det finns bänkbord på några ställen och många fina platser att ha picknick på.

 

Entré 3

Vid Österbyvägen som ligger på den lilla byvägen nästan mittemot ICA hittar du den tredje entrén. På de betade hagmarkerna växer mängder av ängsblommor. Under våren spirar orkidéer i den kalkrika jorden. I maj och juni kan du se den vackra orkidén Adam och Eva, bland annat i beteshagen längs Kostigen som startar vid Österbyvägen. Blommorna växer även i början av Kattskärsstigen i södra delen av naturreservatet.

 

Karta och mer information hittar du på naturkartan.se

 

Andra besöksmål runtom Gräsö

 

Örskär

Norr om Gräsö ligger ön Örskär. Utanför östra och norra sidan öppnar sig det vidsträckta havet vars vågor spolat rent strandens berghällar. Längre in på ön växer skog med många små gölar och kärr. Till Örskär kan du komma för att bada från klipporna, vandra bland vackra orkidéer, fiska, skåda fåglar eller bara njuta av havet, vinden och vågorna. Du kan ta dig hit med egen båt eller kajak, dock finns få båtplatser, eller så bokar du överfart med passbåten från Örskärssund.

Läs mer om Örskär på naturkartan.se

 

Rävsten

Den vackra och idylliska ön Rävsten bjuder både på skog, klippor och öppna marker med betande djur. Besök ön över dagen, eller hyr en stuga och stanna lite längre. Stugorna är enkla och mysiga med vattenpump och torrtoalett utanför. För att komma till Rävsten bokar du passbåten som går från Äspskärs brygga. Information om hur du bokar hittar du på ravsten.se.

På Rävsten kan du vandra på rävspåret som är en naturstig där du kan läsa om öns fåglar, blommor och kulturhistoria. På öns östra sida har du en fantastisk utsikt över Ålands hav som ligger öppet så långt ögat når. Vill du ta med dig något att grilla så finns fyra eldstäder utplacerade på ön. Här finns också möjlighet att hyra kajak och fiska.

Läs mer om Rävsten på naturkartan.se

 

Grillskäret

Grillskäret är en ö i Gräsös skärgård som inte påverkats mycket av vårt moderna samhälle. Hit kan du komma om du vill känna dig som Adam och Eva för en stund. Förtöj båten och lapa i dig sol på en välslipad häll eller ta ett dopp i en av de grunda vikarna. På ön finns inte mycket mer än kala hällar och barrskogar - det är vågornas och sjöfåglarnas värld.

Läs mer om Grillskäret hos länsstyrelsen.

 

Idön 

Gör en utflykt i tiden till en gammaldags skärgårdsmiljö. På Gräsöns sydligaste spets hittar du en blandning av gammal skog, öppna ängar och hagar. På Idön får du en inblick i hur gånga tiders skärgårdsbönder formade ett landskap som idag har blivit sällsynt. Större delen av Idön består av skog med träd i varierande ålder. Tack vare den kalkhaltiga jorden trivs här många olika örter. På våren täcks marken av blåsippor och på sommaren kan du glädjas åt vackra orkidéer. Visst sätts fantasin i rörelse när man hittar växter med namn som dvärghäxört, sårläka och trolldruva? I en del av skogen ligger fallna träd om vartannat och ger området en urskogskänsla. I andra delar betar djur för att hålla den öppen och ljus.

I reservatet finns även små ängsmarker och beteshagar, klippor och grunda havsvikar. En stigslinga leder dig genom området.

Idön når du med bil, båt eller kanske skridskor.

Läs mer om Idön på naturkartan.se

Cykla på Gräsön

Upptäck Gräsön med cykel eller till fots genom att ta dig runt på cykelledens mellantur! Turen är knappt 20 km lång och tar ungefär 2,5–3 timmar om man cyklar i lagom tempo.
Leden fungerar bästa att cykla medsols, med start från färjeläget. Leden tar dig utefter västra sidan på Gräsön, upp förbi Klockarboda och därefter tvärs över ön genom skogen för att sedan föra dig tillbaka utefter östra sidan. Vägstandarden varierar mellan asfalt och skogsväg. På en kort sträcka får du leda cykeln. Cykelkärra blir knepigt i skogen, men barn i barnsadel bör gå bra.


Du kan också ta den kortare slingan på 4,5 km. Du passerar Österbyn och Västerbyn och kan göra en avstickare till järnåldersgravfältet vid Gräsö gård om du känner för det.
Lär dig mer om vad du ser längs vägen genom att ha Gräsö Turism cykelguide till hands. Cykelguiden finns bland annat på turistbyrån i Öregrund samt vid Gräsö gårds vandrarhem. Du når den som pdf via länken nedan. Har du ingen egen cykel? Då kan du hyra en cykel vid Gräsö gårds vandrarhem.

Läs mer om cykelleden hos Upplandsstiftelsen

Fler besöksmål på Gräsö

Mer information om besöksmål på Gräsö kommer – tillsvidare kan du få inspiration på Upplandsstiftelsen hemsida.

 

Välkommen till området – och ut och njut!

Stigarna på Raggarön - vandra och andas havsluft 8 april 2021

Vill du vandra med närhet till kusten? På Raggarön finns ett rikt nätverk av stigar som Raggarö hembygdsförening röjt fram – perfekt för en helgutflykt! Du kan parkera vid hembygdsgården eller vid naturreservatet Havsvik, som också är värt ett besök. Längs stigarna finns många skyltar som berättar om platser och personer som levt på Raggarön. Hela stigsystemet är totalt ca 17 km och det går bra att gå kortare eller längre slingor.

Det finns många fina platser längs vattnet att sätta sig och ta paus, dricka kaffe och äta matsäck. Hembygdsföreningen är också på gång att anlägga två grillplatser i området.

Raggarön präglas av alla fiskarbönder som under generationers lopp har skapat ett småbrutet, levande skärgårdslandskap. Här finns betade hagar, ängar, gårdsmiljöer och skogar om vartannat och havet är aldrig långt borta. Raggarön är exempel på ett typiskt jordbrukslandskap i skärgården med många traditionella inslag som hamlade träd, hölador, skogsbeten och ett småbrutet landskap. Floran och faunan är ovanligt artrik. I den kalkrika jorden trivs t ex den sällsynta vita skogsliljan och orkidén guckusko.

Karta över stigarna kan du ladda ner här.

Lördagen 24 april kommer Raggarö Hembygdsföreningen ordna en guidad tur. 
Du kan redan nu anmäla dig till raggaro.hbf@gmail.com

Naturreservatet Havsvik

Alldeles intill stigarna på Raggarön ligger naturreservatet Havsvik. I reservatet kan du vandra genom öppna betesmarker och en omväxlande och örtrik granskog. En drygt 1 km lång stig går ut mot Näsudden, men allra längst ut är det privat mark så här får du vända och kan prova att gå längs ena strandkanten tillbaka om du vill byta väg.

Här har kreatur gått på bete under lång tid vilket syns på skogen som är gles och rik på små gläntor. I den kalkrika jorden trivs t ex den sällsynta vita skogsliljan och orkidéen guckusko, med sina stora och säregna röd-gula blommor. I skogen finns sällsynta svampar och insekter som behöver solbelysta tallar för sin överlevnad, bland annat de svåruttalade dvärgtallvecklare och den åttafläckiga praktbaggen. Tyvärr är det dock inte så lätt att få syn på skalbaggarna, eftersom de lever större delen av sitt liv under barken.

Kom gärna ut en varm sommardag för att njuta av naturen, vågornas brus och ett dopp i viken. Har du båt kan du lägga till vid naturhamnen i viken på västra sidan av reservatet.

Tänk på att lämna denna skärgårdsö lika vacker som du fann den och låt guckuskon stå orörd i skogen! Havsvik är ett naturreservat där särskilda regler gäller.

Se karta över naturreservatet på Naturkartan.

Långalmastigen

En annan fin vandringsslinga finns med start vid Långalma gamla skola eller Lösholmen. är 5-6 km lång och du går mestadels på väg eller skogsväg genom ett vackert odlingslandskap med hagar och gärdesgårdar. Vissa delar går på skogsstig. Du kan även gå den kortare stigslingan runt Lösholmen, där två rastbord finns utplacerade längs med stigen. Den slingan är 2 km lång.

Det tar runt två timmar att gå hela sträckan på 6 km i normalt tempo. Vill du lära dig mer om vad du ser längs stigen kan du ladda ner foldern på Upplandsstiftelsens hemsida här. I den hittar du intressant information om platser du passerar under din vandring.

Långalmastigen är ett lokalt initiativ av närboende som fått stöd av Upplandsstiftelsen och WWF för att få till markeringar och röjningar. Man ville underlätta för både boende och besökare att hitta ut till den vackra naturen kring Långalma. Passa på du också!

Östra Tvärnö – naturreservat och Smultronställe

På Tvärnö, som du passerar på väg till Raggarön, finns ett fint naturreservat som också är utpekat som smultronställe – ett särskilt fint besöksmål. Här kan du gå på upptäcktsfärd i ett omväxlande landskap med en spännande historia! Redan vid parkeringen möts du av grova ekarna och snart nog passerar du de blomsterrika hagarna. Håll gärna utkik efter den vackra orkidén Adam och Eva.

Naturreservatet Östra Tvärnö består av två delar på varsin sida av Mellangården, där Eva och Anders Medin driver ett aktivt skärgårdsjordbruk. Det finns flera markerade stigar som gör det lätt att upptäcka hela området. Från parkeringen kan du följa stigen genom hagarna ut till Näsudden, 1,8 km enkel väg. Där hittar du en vackert belägen rastplats med eldstad, flera bänkbord och utsikt över havet. Östra Tvärnö omges av en skyddande skärgård, men det är inte långt ut till öppet hav.

Vill du njuta av en picknick på en filt i gröngräset finns det vackra hagmarker vid Mellangården. Tänk bara på att det ofta är kor i hagen under den gröna säsongen.

Just nu pågår ett spännande arbete med att restaurera den igenvuxna våtmarken Träsket i naturreservatet. Tidigare hette den sjön Lagnan, men dikningar har sänkt sjön med kraftig igenväxning som följd. Utloppsdiket har nu lagts igen. Det leder till att vattnet stiger i Träsket och rinner ut genom den ursprungliga åfåran som till stora delar finns kvar. Syftet är att ge möjlighet för kustfisk som gädda och abborre att åter vandra upp i området för lek samtidigt som rastande fåglar hittar hit.

Se karta över naturreservatet på Naturkartan.

Naturreservat Holmskaten

Holmskaten är ett fint exempel på äldre kalkbarrskog vid landhöjningskust. Den kombinationen av landhöjning och kalkrik morän, är unik för Norra Uppland. Att marken i Holmskaten innehåller mycket kalk sätter tydliga spår i växtligheten. När du följer stigarna genom de gamla barrskogarna – de äldsta delarna är cirka 150 år – kan du upptäcka många rariteter. Odörspindling, fyrflikig jordstjärna och många andra kalkgynnade svampar trivs här. På försommaren blommar orkidén guckusko i rikliga bestånd. Här kan du också hitta orkidéerna tvåblad och nästrot.

Skogens luckiga struktur och rester efter gamla trägärdesgårdar vittnar om att skogen tidigare varit mycket gles på grund av plockhuggning och bete.

Läs mer om naturreservatet hos Länsstyrelsen

Naturreservat Tuskösundet

Tuskösundets naturreservat består av fyra delområden, två på Söderön och två på Tvärnö, på ömse sidor om Tuskösundet. Området utgörs till stor del av kalkrik granskog med varierande inslag av tall, asp, björk, ek och hassel. Vissa partier är troligen tidigare hagmark, som under lång tid vuxit igen till skogsmark. I den sydvästra delen av reservatet finns ett gammalt gruvhål. Gamla trägärdesgårdar i området vittnar om tidigare skogsbete, vilket upphörde under 1970- och 1980-talet.

Naturreservatet är nybildat och därför finns inte parkering, stigar etc. utmarkerade ännu men är du ute efter att gå på egen hand är området spännande att besöka.

Naturreservatet Hovön-Alnön

Har du tillgång till båt eller kajak så är naturreservatet Hovön Alnön ett fint besöksmål. Alnön är ett gammalt kulturlandskap med örtrika hagmarker, betade strandängar och olika typer av barrskog. Flera stigar leder genom det gamla odlingslandskapet, en av dem är markerad i appen Naturkartan. På några av de mindre öarna finns fina badklippor och naturhamnar. Öarna ligger med ett skyddat läge i Ängsfjärdens norra del. Alnön, som är den största ön, har vidsträckta hällmarker, medan den lerigare marken har utnyttjats till odling under århundraden. Mitt på ön ligger Alnö gård omgiven av gamla fruktträd, hamlade askar och åkermark.

Alnön har i alla tider betats av gårdens djur. Betet har gynnat speciella växter. I skogen hittas många sorters orkidéer och på de öppna markerna lever ängs- och hagmarksväxter som jungfrulin, kattfot och solvända. Kulturlandskapet med gammal betad skog, ädellövträd och solbelysta skogsbryn är också en miljö som passar för fåglar, insekter och svampar.

De mindre öarna, Hovören, Skansören och Bergskäret, är ganska höga och bergiga. De är framförallt bevuxna med så kallad hällmarkstallskog som fått utvecklas fritt under lång tid. Längs stränderna finns gott om varma och solbelysta klippor, det är bara att ge sig ut på spaning efter en alldeles egen badplats!

Visa varsamhet vid ditt besök, så att miljön bevaras intakt. Du får t ex inte gräva upp växter eller gå in på privata tomter.

Läs mer om Hovön-Alnön på naturkartan

Naturreservatet Slätön-Medholma

Ett annat naturreservat som du också bara når med båt eller kajak är Slätön-Medholma mellan Singö och Hargshamn. I reservatet finns gott om ställen att lägga till vid, särskilt Slätön har goda hamnmöjligheter. Den tillhör tillsammans med Medholmen, Yxeln och Askholmen de största öarna i ögruppen, men här finns också ett tiotal mindre öar och ett 40-tal småholmar och skär.

På de steniga stränderna växer havtorn. Öarna är låga, på de mindre holmarna växer mager tallskog som klamrar sig fast i det tunna jordtäcket, men på de större öarna finns en hel del skog. I området häckar uppemot sextiotalet fågelarter, bland annat flera hackspettar och skogsduva.

Marken på öarna är kalkhaltig och floran är rik. På ön Yxeln kan du se täta mattor av myskmadra och andra lundväxter. Slätön domineras av barrskog men har också en hel del lövskog, där marken täcks av örter som liljekonvalj och blodnäva. Delar av Medholma var i gamla tider uppodlade och här finns fortfarande spår kvar efter det gamla kulturlandskapet.

Läs mer om Slätön-Medholma på Länsstyrelsen

Älvsnäs friluftsbad

Passa på att förgylla ditt besök på Söderön med ett dopp! Älvsnäs friluftsbad ligger på den södra delen av Söderön vid Raggaröfjärden. Badplatsen är barnvänlig och har både gräsytor och sand. I anslutning till badplatsen finns bryggor, omklädningshytter och dass. Det finns också en grillplats.

Transport och boende

Det är under försommaren mycket vackert att cykla på vägarna ut på Söderön och vidare till Tvärnö och Raggarö. Längs vägkanterna blommar ängsblommorna i maj/juni och de slingriga vägarna är perfekta för en helgutflykt. Det går också att åka buss när det är lämpligt med kollektivtrafik, linje 852 är så kallad anropsstyrd under sommaren, och går att beställa tre timmar innan avfärd. Läs mer på UL.se. Både på Söderön och Östra Tvärnö finns möjlighet att bo i stuga resp. på bondgård. Det finns också båt- och fiskteruter samt cykelfärja – sök på Visit Roslagen så hittar du tips!

Välkommen till området Raggarön, Tvärnö och Söderön – och ut och njut!

Smultronstället Krutudden - och området runt Gammelhus 16 mars 2021

Månadens besöksmål är smultronstället Krutudden. Här är ett tätortsnära och lättillgängligt natur- och friluftsområde där Östhammarsfjärden är ständigt närvarande med dess fågelliv. Promenera på lättgångna stigar och vägar och missa inte stigen nära vattnet på östra sidan av Krutudden. Det finns flera bänkbord, bänkar och en grillplats med vindskydd på östra sidan av udden om du vill du pausa en stund.

Vi firar ju Friluftslivets år i år och mars månads tema är friluftskompis. Krutudden är det perfekta stället att ta med en kompis eller någon som kanske har svårare att ta sig ut av olika anledningar. Ta hjälp av varandra och hjälp den som behöver en extra skjuts! Passa gärna på att delta i Ortskampen som pågår till 12 april det är inte försent att gå med. Du kan också vässa dina orienterarkunskaper genom att ta några kontroller i Inför Hittaut som pågår i Östhammars tätort under 18-31 mars. Det är föreningen OK Rodhen som har tagit initiativet till att starta upp säsongen tidigt. Vanliga Hittaut med många kontroller kommer pågå i kommunens alla orter från 1 april. Kartan till Inför Hittaut hittar du på OK Rodhens hemsida.

Läs mer om Ortskampen. 
Läs mer om Inför Hittaut

Smultronstället Krutudden

Själva Smultronställe Krutudden är en rastplats som ligger längst ut på udden. Här finns fikabord som även fungerar bra för den som sitter i rullstol och information om fjärden och livet under ytan. Alldeles intill finns grillmöjligheter och badplats. På den här platsen förvarades förr krut på behörigt avstånd från själva staden. Krutet användes i traktens gruvor. Dagens Krutudden är på sommaren en lummig park med många typer av användningsområden som badplats, motionsområde och en plats för aktiviteter och kulturevenemang.

Läs mer om smultronstället på naturkartan.

Promenera

Till Smultronställe Krutudden kommer du via gångvägarna från entrén vid Stångörsgatan eller från entrén vid Husbackavägen. Genom hela området går du på relativt breda gångvägar belagda med grus och stenmjöl, lätt att komma fram med barnvagn, rullator och rullstol. Vill du komma undan lite och gå närmare vattnet kan du leta dig fram på stigen längs Östhammarsfjärden som går på östra sidan från Krutudden i söder till reningsverket i norr.

Vill du promenera en lite längre sträcka, passa på att gå Hälsans stig, som passerar området. Slingan är 4 km lång och tar dig genom fina kvarter i Östhammars tätort.

Se karta över Hälsans stig. Stigen finns också inlagd i Naturkartan för dig som vill följa den via GPS. Till naturkartan.se 

Östhammarsfjärden

Östhammarsfjärden och Granfjärden är Östhammars tätorts mest betydande vattenmiljö. Vid Krutudden kan du bada, åka båt, segla, paddla och fiska. Fiske ingår inte i allemansrätten, men det går bra att fiska fritt med handredskap året runt längs kusten. Allemansrätten innebär inte bara rättigheter utan också skyldigheter att ta hänsyn till känsliga områden och till boende. Östhammarsfjärden är ett viktigt område för gösens och gäddans reproduktion. För att fiska i Östhammarsfjärden eller lägga nät finns begränsningar som är viktiga att känna till. Har du frågor, vänd dig gärna till Östhammars Fiskevårdsförening.

Fjärdarna är trösklade och genom landhöjningen på väg att avsnöras från havet. Fjärdarna är grunda och vattnet därför naturligt näringsrikt, men påverkas också av tillförsel från omgivande markområden, tätorten och sedimenten på botten som lagrat näringsämnen under många år.

I fjärden finns många fiskarter – inte bara braxen, ruda, id och annan karpfisk, utan också bland annat gös, abborre, gädda och gers. Fisken trivs i det varmare vattnet än ute vid kusten och ger därmed upphov till ett rikt fågelliv. Mås, trut och strandskata finns i området men också olika änder och andra arter som kan vara intressant att spana på.

Kalla vintrar kan fjärden frysa så att det går att åka skridskor eller skidor på den. Vissa år tar sig Östhammars Skrinnare ända till Hargshamn. Andra år bär inte isen så då får man vänta till dess att båtsäsongen sätter igång igen innan det går att ta sig ut på fjärden.

Ta paus

Eftersom området ligger så tätortsnära är det perfekt att ta med sig lunchen eller fika, vardag som helg. Längst ut på Krutudden finns en grillplats med vindskydd. Det brukar finnas ved, men ta gärna med dig egen ved eller kol. Om du går på gångvägen i riktning mot Gammelhus finns till vänster efter bron också ett grillbord du kan använda. I närheten finns också grillar vid Sjötorget på andra sidan vattnet och på den lilla ön utanför Klackskärs camping finns en enkel betongring för grillning. I hela området finns bänkar att ta paus vid, och stora gräsytor som passar perfekt för picknickfilten när vädret tillåter. Välkommen att slå dig ner och ta paus!

Vid Gammelhusområdet finns en liten stig bakom Kvarngården upp på berget. Här finns en liten utkiksplats där du har fin utsikt över Östhammarsfjärden och kan ta en liten paus.

Rörelse

Hela området är möjligt att använda för rörelse i olika form, både enskilt och i mer organiserad form. Flera föreningar, som Friskis & Svettis och Roslagens träningsverk, använder området för olika typer av gruppass. I fjärden seglar Östhammars Segelsällskap med både barn och ungdomar. Behöver du lite extra pepp att röra dig i tider med restriktioner kopplat till Corona, boka tid med en kompis och gör ett eget träningspass tillsammans.

Att upptäcka i och runt Krutudden och Gammelhus

Området Krutudden har en lång historia, tidigare hette ön Alören och längst ut på udden stod kruthuset med krut till traktens gruvor. Området betades under början av 1900-talet men började senare användas som badplats. Först fick man ta sig med båt till Krutudden, men i slutet av 1920-talet byggdes den första bron. Vid badplatsen fanns både hopptorn servering. Flera hus har flyttats till området från andra delar av Östhammar, till exempel kaffestugan som tidigare låg inne i Östhammar och tolvmangården, där nämndemännen bodde under tingsdagarna och som tidigare stod i vinkel med gamla tingshuset i Östhammar. Tingshuset revs 1923/24, flyttades och blev sedan museet på hembygdsgården. Huset intill, tolvmangården, flyttades av IOGT till Krutudden och hyrdes sedan ut till sommarboende.

Vid Gammelhus står den gamla loftboden Östensboden i timmer från 1500-talet som flyttades hit 1943 från gården Östensbo i Valö. Byggnaden är den största bevarande timrade boden i Uppland. Här finns förstås också den stora Kvarngården, som förvärvades av IOGT på 1940-talet då det fanns behov av en samlings- och serveringslokal. Byggnaden har ursprung som garvarbod med svalgång. Den har också fungerat som en barkkvarn och för torkning av hudar och skinn. Missa inte att gå förbi Gammelhusområdet där föreningen Allmogebåtar Arbetslag Norra Roslagen har en föreningslokal. Kanske är de på plats och arbetar med renovering av skötbåtar, om inte, så finns det också en skötbåt att titta på under ett litet tak.

Naturen i området är relativt parkartad med gallrade skogspartier, dungar, anlagda gräsmattor och inom området finns fina gamla grova tallar och några partier med björk, al, ask och rönn. Vid inventeringar har flera naturvårdsintressanta arter hittats som granbarkgnagare, skogsnattviol och tallticka. Det finns en stor variation av träd i området närmare Gammelhus med tall, gran, björk, asp, ask, oxel, rönn, hägg, hassel och enbuskar. På en gammal tall finns spår som eventuellt kan komma från den sällsynta reliktbocken. Här finns också många olika fynd av växter och djur som har spännande naturvärden som härmsångare, klöverblåvinge, Adam och Eva, backglim, backklöver, blodnäva, brudbröd, darrgräs, kungsmynta, ljus solvända, ormbär, rödklint, rött oxbär, skogsknipprot, storrams, svartbräken, tjärblomster, tvåblad och åkervädd.

I övrigt finns massor av kulturhistoria att upptäcka i Östhammar. Gå den fina ljudpromenaden som är uppsatt med QR-koder. Hör hur det lät när ryssarna brände ner staden 1719 och hur vikingaskeppen knarrande sveper förbi Nordansviksstenen. Lyssna på hantverkstadens alla ljud uppe vid Hembygdsgården och hör den rysliga historien om Hönsstryparen vid platsen för det gamla tingshuset. Upplev Källörs glansdagar med badgäster och kappseglingar ute på fjärden och hör hur Kapten Lundin ryter från kommandobryggan ute på fartyget Östhammar 1.

Läs mer om ljudpromenaden på Visit Roslagens hemsida. 

Välkommen till området – och ut och njut!

Tallparken och runstenar i Östhammars kommun 19 februari 2021

Varför inte hitta och översätt en runsten nu under sportlovet?

I Sverige finns en stor historisk skatt i form av resta stenar med inristade runor. Dessa stenar berättar om olika saker som hände för omkring 1000 år sen, ibland tidigare, ibland senare, och är en unik kontakt med våra förfäder.

Runor utgjorde bland annat vikingarnas alfabet, innan vi kring 1300-talet gradvis började gå över till de latinska bokstäverna. Runalfabetet i sig, eller runraden, kallas futhark, efter de första runorna f u t h a r k i runraden. Här kan du fördjupa dig i våra runor.

Riksantikvarieämbetet har tillsammans med Uppsala universitet lanserat en digital sökplattform för den som vill forska och fördjupa sig i runor. Läs mer om den här på raa.se

På vissa håll i landet levde dock runor kvar mycket längre. Ett bra exempel på det är de så kallade dalrunorna, som i Dalarna användes ända fram till början av 1900-talet. 

I Östhammars kommun kan man hitta ett flertal runstenar. Med hjälp av den yngre och äldre futharken kan man avkoda dessa stenar. Översättningen kräver lite fantasi, eftersom det svenska språket har förändrats över tid.

Ta tillfället i akt, och prova översätt en runsten! Försök att inte tjuvkika på eventuell översättning intill stenen!

Exempel på runstenar i kommunen:

 • Gimostenen - står vid Gimodammen, en bit innan badet. Uppförd på 1000-talet.
 • Runsten i Harg - står i skogen vid väg 76 efter Hargs bruk, skylt finns på höger sida i riktning mot Norrtälje. Denna är uppförd på 1100-talet. 
 • Runsten i Tallparken - förmodligen kommunens yngsta runsten. Denna uppfördes så sent som år 1900 i samband med invigningen av Tallparken. Den är dock en fullvärdig runsten i det att den är ristad helt med runor (förutom årtalet), och här återfinns runor från det betydligt äldre alfabetet "äldre futharken".

Lycka till i utforskandet av det förflutna!

Gimo Ski Center och området runt Gimodammen 16 februari 2021

Månadens besöksmål är Gimo Ski Center som ligger i Gimo. Här är navet för flera olika skidspår. Målet är att alla skidåkare, oavsett ålder eller åkvana, ska hitta sina favoritslingor. Det finns också mycket annat i Gimo du kan göra som att vandra, upptäcka kulturmiljön och uppleva Gimodammen.

Åka skidor

Från Gimo Ski Center kan du åka skidor på kuperade och flacka partier eller bara ta långa utflyktsturer i den härliga natur som finns runt Gimo. Konstsnöslingan är upp till 3,5 km men när det är gott om natursnö finns många andra slingor som du också når från samma utgångspunkt.

Läs mer om slingorna på idrottonline.

I Gimo bygger hela spårsystemet på att föreningen gör ett stort jobb för att hålla spåren fina med pistmaskin och sköter all drift av området. För att kunna hålla spåren i fint skick tas en spåravgift ut, info om den hittar du här.

I vår kommun finns många andra skidspår – mer om dem hittar du bland annat på www.skidspar.se

PROVA PÅ LÄNGDSKIDOR

Onsdag 24 februari 
Prova på att åka längdskidor på nypistade spår. Ledare finns på plats och tar emot och det finns utrustning att låna! Skidspår för både klassisk och skate finns och dessutom en pulkabacke vid spåret!

Klockan 10.00-14.00 kan barn och unga från cirka 5 år låna skidor och åka gratis i spåren.
Klockan 18.00-20.00 kan även vuxna nybörjare låna skidor och prova spåren gratis.  

Föreningen finns på plats och kan ge dig lite tekniktips och berätta hur du ska komma igång. Denna dag  och dessa tider är det gratis att låna skidor och prova på att åka skidor. 

OBS! 
Föranmälan till 070-6681959 eller mail martin.larsson.gimo@gmail.com

Vandra

Är du mer intresserad av att vandra finns fina både korta och längre slingor att gå i Gimo. Runt Gimodammen med start vid Hammaren, går en slinga av Upplandsleden. Slingan är 12 km och vandringen går genom relativt öppen skog över några partier som är blöta. Leden passerar ett äldre hygge med stora stubbar och på västra sidan av dammen går man en bit på skogsbilväg. Det finns flera vindskydd och grillplatser längs slingan. Längs leden finns dammluckor vid utflödet mot Olandsån, som påminner om historiken i området då reglering av vattennivåerna var del av brukets funktion.

Vill du ta en lite kortare tur kan du följa leden norrut förbi Gimobadet norrut till första vindskyddet som ligger efter ca 4 km, ta en fika och gå tillbaka.

Under vintern kan det krävas lite pulsande för att ta sig fram längs leden, men har andra gått före så kan det vara upptrampat och lite lättare att ta sig fram.

Läs mer om Gimodammslingan på naturkartan.

Följer du Upplandsleden mot sydost kommer du in på etappen mot Kolarmora. En bit efter Gimo kan du istället följa Vikingaleden mot Harg. Följer du istället Upplandsleden norrut så följer Vikingaleden samma sträcka, mot Österbybruk. Även här finns rastplatser och vindskydd längs vägen. Läs mer om etapperna:

 • Vikingaleden Harg – Gimo på: paxwalk
 • Upplandsleden Gimo – Kolarmora på: naturkartan
 • Upplandsleden Gimo – Österbybruk på: naturkartan

Ta en paus

Runt Gimodammen finns många platser att pausa på, fika eller bara vara. Längs slingan runt dammen finns två vindskydd med eldplatser och några till grillplatser. Vid Gimobadet finns grillar, bänkbord och på sommaren finns stora gräsytor att sitta på.

Att upptäcka i och runt Gimo

Runt Gimodammen finns äldre och yngre skogar med öppnare partier. Här doftar det mellan varven gott av svattram och pors. Här och där skymtar vassrika vikar och om du har tur kan du se kärrhök eller häger flyga över trädtopparna. På hösten kan du spana in tranorna som stannar vid Gimodammen för att äta upp sig inför sin långa resa söderut. Hela 2000-3000 tranor kan flockas i dammen – vår lokala motsvarighet till Hornborgasjön och Tåkern!

För dig som vill gå en kortare slinga och få veta lite mer om samhället Gimos brukshistoria finns Vallonstigen som är ca 5 km. Här finns skyltar längs vägen som berättar om bruket och platserna du passerar. Läs mer på naturkartan

Välkommen till området – och ut och njut!

Stordammen och vattenlandskapet runt Österbybruk 26 januari 2021

Månadens besöksmål är Stordammen som ligger vid Österbybruk. Här kan du bada, paddla, åka båt och inte minst åka skridskor och skidor på isen.

Åka skidor och skridskor

Under de vintrar som vi har turen att få tillräckligt med kyla för att dammarna ska frysa, är Stordammen ett fint utflyktsmål. Tänk på att om snön kommer innan isen hunnit bli tjock kan det ta längre tid för isen att frysa. Gå aldrig ut på isen utan att veta att den är tillräckligt tjock. Simbadsföreningen i Österbybruk brukar ploga för skridskoåkning när isen är säker. TIPS! Om du blir medlem i Östhammars skrinnare får du en välkomstutbildning om säkerhet på isen och möjlighet att åka med på gemensamma utflykter.


Vill du åka skridskor eller skidor kliver du lättast på isen vid Simbadets camping. Det går också bra att starta vid Aspbobadet, som ligger i Aspbo naturreservat. Här finns också två fina grillplatser för dig som vill fika eller äta lunch på plats. Se en film från Stordammen.

Fiska

I stordammen finns bland annat gädda, abborre, sutare, mört och ruda. Har du tur kan du få se utter som simmar i vattnet eller springer på isen vintertid. I Stordammen går det bra att fiska men kom ihåg att höra av dig till fiskevårdsföreningen för fiskekort. Massor av information om fiske i Uppsala län hittar du på den fiskeguide  som Upplandsstiftelsen sammanställer varje år. 

Området runt Österbybruk

Runt Stordammen finns skogar rika på asp, hassel och tallar – en lundmiljö där vitsipporna stortrivs.

Flera andra sjöar och dammar finns i närområdet, till exempel Harvikadammen som ligger längs väg 290 mot Uppsala. Här kan du som gillar att vandra gå en slinga runt dammen som är cirka 7 km. Det finns också en kortare slinga runt Karmdammen på cirka 3 km. Här kan det vara lite blött vissa tider på året, men slingan håller på att rustas upp i projektet Gröna stråk i Österbybruk och flera stigar i området kommer att märkas upp tydligare. Vid Filmsjön finns en liten badbrygga och följer du Upplandsleden/Vikingaleden mot Österbybruk hittar du ett fågeltorn vid Filmspången. Varje år i augusti arrangeras Eldfesten vid Simbadets camping.

I de här trakterna kan man verkligen prata om vattnets landskap. Både Österbybruk och landsbygden runtomkring präglas av många dammar och sjöar. Området är flackt, så många av dammarna är grunda. Under den tiden som järn bearbetades i området användes vattnet till att driva vattenhjul som alstrade kraft till bearbetningen av järnet. Det som från början var ett landskap med sjöar och våtmarker dämdes upp för att skapa möjligheter att styra och reglera vattenkraften. Idag har dammarna och dammbrösten inte samma funktion men fortfarande regleras nivåerna mellan dammarna i detta komplexa vattenlandskap.

Inne i Österbybruk finns Österbybruks herrgård med fina parkmiljöer, mindre dammar, promenadstråk och massor av kulturhistoria att uppleva.

Välkommen till området – och ut och njut!

Påbörjad
11 januari 2021
Senast uppdaterad
27 oktober 2021
Ansvarig organisation

Kontakta oss