Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ett akut ledningsarbetet på Albrektsgatan, Bodagatan, Kanikebolsgatan och Smedjegatan i Östhammar, ikväll den 13 juni från kl 19:00. Arbetet väntas bli klart under natten, under tiden leds trafiken om via Bodagatan samt Källvägen. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Ny gata bredvid Lilldammen, Gimo

Sista dag att lämna synpunkter: 2020-06-02

Fastighet: Gimo 13:12                  Adress: -

 

Sandvik Coromant har önskemål om att namnsätta gatan som går mellan Lilldammsvägen och Hyttgatan i Gimo, i dagsläget har den inget namn. Längs med gatan finns bla receptionen för hela Sandvik Coromant, entré till restaurang, personalentré och leveransadresser. Gatan är i sin helhet belägen på Sandviks fastighet och kommer endast gälla för deras verksamhet. Föreslaget namn är Verktygsgatan. Det finns inget tydligt tema på vägnamnen i området och ändelsen väg samt gata är jämt fördelat. Coromantvägen, Sågargatan, Hammarvägen och Bruksgatan är namn i närområdet som kan kopplas till Sandviks verksamhet.

 

 läge i orten, sandvik lilldammen

 

Tillbaka till översikten

Påbörjad
1 april 2020
Senast uppdaterad
1 januari 0001
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadskontoret

Kontakta oss