Gå till innehållet

Delegationsordning för Vård – och omsorgsnämndens verksamhetsområden

I delegationsbestämmelserna redogörs för vilka beslut Vård- och omsorgsnämnden har delegerat och till vilken befattning.

Syftet med att överlåta beslutsfattandet åt delegater är att Vård- och omsorgsnämnden ska avlastas från rutinärenden. Istället ska Vård- och omsorgsnämnden kunna ha fokus på sitt arbete med planering, målformulering, riktlinjer och övriga frågor av strategisk karaktär.

Organisation
Vård- och omsorgsnämnden
Publicerad
3 januari 2023
Senast uppdaterad
4 mars 2024
Typ
Styrdokument