Gå till innehållet

Taxor för tillsyn och tillstånd för brandfarliga och explosiva varor

Taxor för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Publicerad
5 juli 2019
Senast uppdaterad
26 september 2022
Typ
Avgifter och taxor