Gå till innehållet

Cykla i naturen

Att cykla i naturen är en energigivande upplevelse som ger möjlighet till att utforska vackra landskap och koppla av från vardagens stress.

Tänk särskilt på

  • att undvika stigar med mjukt underlag, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna,  
  • att undvika cykling över känsliga marktyper typ lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker,
  • att anpassa körsätt efter underlag
  • att grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark
  • att visa hänsyn.

Tips på mountainbikespår och cykelleder i kommunen

Naturvårdsverket lämnar goda råd på sin webbplats. Det handlar mycket om att visa och ta hänsyn.

Det finns inget allmänt förbud att cykla på motionsspår och vandringsleder, men spåren och lederna är anlagda för dem som går eller springer och därför ska du som cyklist ta det lugnt och lämna företräde till den som går eller springer.

Allemansrätten

Om du vill cykla i naturen och på enskilda vägar får du göra det tack vare allemansrätten. Du får inte cykla över tomter, planteringar, trädgårdar, plantskolor, parkplanteringar, skogsplanteringar eller liknande känsliga områden eller marker. Allemansrätten gäller för vanliga cyklar, inte för fordon med motor.

Goda råd

Det går bra att cykla skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan.