Gå till innehållet

Besöksnäring

Besöksnäringen ger många arbetsmöjligheter och bidrar starkt till att skapa en upplevelserik plats att både bo på och besöka. Den är ofta platsspecifik och småskalig, där samarbete mellan det offentliga och privata är en förutsättning för att främja besöksnäringen.

Besöksnäringen är alla de företag och aktörer som har någon del av sin försäljning till turister. Har du verksamhet inom resa, äta, bo, göra och handla så ingår du i besöksnäringen oavsett om du är registrerad som företagare, förening eller stiftelse.

Här kan du läsa mer om det arbete vi gör för att stärka besöksnäringen och utveckla kommunen som destination.

Sidan är under uppbyggnad.