Gå till innehållet

Riktlinje för likabehandling och mångfald på jobbet

Arbetet med likabehandling och mångfald bygger på kommunens värdegrund (öppenhet, engagemang, ansvar och tillsammans) och Policy för likabehandling och mångfald. Den här riktlinjen beskriver det arbetet. Den beskriver också hur vi lever upp till de krav som diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ställer på arbetsgivare samt kraven om kränkande särbehandling i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), förkortat OSA.

Antagen vid kommunfullmäktige den 27 december 2018

Organisation
Sektor verksamhetsstöd
Publicerad
28 december 2018
Senast uppdaterad
28 december 2018
Typ
Riktlinjer