Gå till innehållet

Slutförvarsfrågan

En webbplats från Östhammars kommuns slutförvarsorganisation. Här kan du hitta information kring de slutförvar för radioaktivt avfall som är, eller kan bli, aktuella i Östhammars kommun.

Citat från organisationen:

filip.png

"Hela slutförvarsprocessen kommer ta 100.000 år – även om byggstart för slutförvaren är runt hörnet har Östhammars kommuns resa minst sagt bara påbörjats."

- Filip Uthammar, tidigare ordförande i Östhammar kommuns slutförvarsgrupp

 

Frågor och Svar

Var ska slutförvaret byggas?

- Det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle kommer att etableras i Forsmark, i närheten av Forsmarks kärnkraftverk. Sen 1988 finns även ett slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt avfall i området. 

När ska slutförvaret byggas?

I ärendet gällande en etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle har regeringen godkänt detta, men innan Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) kan börja bygga behöver Mark- och miljödomstolen genomföra en så kallad villkorsförhandling. Den kommer preliminärt hållas under andra halvan av 2024. Utöver detta krävs att SKB tar fram en säkerhetsredovisning som Strålsäkerhetsmyndigheten enligt kärntekniklagen måste godkänna. När detta är klart kan SKB börja byggarbetet. 

(Det här är ju såklart en omfattande process och denna text är väldigt sammanfattad.)

Hur jobbar kommunen med detta?

Östhammars kommun har sedan 1995 haft en egen organisation för att hantera frågor runt slutförvar av radioaktivt avfall. Organisationen består av politiker och tjänstepersoner och syftet är att kommunen ska kunna vara en aktiv, kunnig och engagerad part inom dessa frågor. Läs mer om organisationen HÄR.

Kontakta slutförvarsorganisationen