Gå till innehållet

Aktuellt från slutförvarsenheten

De senaste infobladen som alla ledamöter får inför kommunfullmäktige.

2024-06-18

2024-04-23

2024-02-13

2023-11-07

2023-09-12

De senaste nyhetsbreven

Vill du läsa äldre nyheter?

Vi har ett arkiv med äldre nyheter från vår tidigare hemsida. Det arkivet hittar du HÄR.

 

Vad händer sen?

I ärendet gällande slutförvar för använt kärnbränsle väntas en villkorsförhandling i Mark- och miljödomstolen med start 17 september. Förhandlingen pågår under två veckor.

I ärendet gällande utbyggnad och fortsatt drift av SFR håller Strålsäkerhetsmyndigheten på att granska en så kallade preliminär säkerhetsredovising (PSAR) som SKB lämnade in i till myndigheten i april 2023. Innan SKB får påbörja utbyggnaden av underjordsdelarna krävs en godkänd PSAR.