Gå till innehållet

Webbsändningar

Under åren har slutförvarsorganisationen bjudit in till olika möten för att bygga kunskap inom slutförvarsfrågorna, eller ämnen relaterade till dessa. Ofta har dessa möten varit riktade mot exempelvis fullmäktiges ledamöter, men även allmänhet har haft möjlighet att närvara på plats eller se det digitalt.

Filmproduktion

Dokumentärfilm  Resan mot ett slutförvar – Inom detta projekt mot informationsbevarande har vi skapat en dokumentärfilm som visar på det lokala perspektivet runt hur kommunen varit engagerad i frågan i över 25 år.

Informationsfilm En animerad film främst riktad mot ungdomar, för att användas inom skolan.

- Ladda ner tillhörande lärarhandledning här.

 

Möten, seminarier och liknande

28/06/2022 – Öppet Referensgruppsmöte Referensgruppen i Östhammars kommun ordnade ett öppet möte där kommunens tjänstepersoner presenterar en lägesuppdatering. 

26/04/2022 – Öppet Referensgruppsmöte Referensgruppen i Östhammars kommun ordnade ett öppet möte där Svensk kärnbränslehantering, SKB, informerar om hur de ligger till i de olika ärendeprocesserna. 

01/03/2022 – Öppet Referensgruppsmöte Referensgruppen i Östhammars kommun ordnade ett öppet möte där tjänstepersoner informerade om status i aktuella ärenden med fokus på de regeringsbeslut som kommit sen sist. 

23/11/2021 – Öppet Referensgruppsmöte Referensgruppen i Östhammars kommun ordnade ett öppet möte där tjänstepersoner informerade om status i aktuella ärenden samt inbjudna gäster som talade om ”Avsaltning av havsvatten” från olika perspektiv. 

14/09/2021 – Öppet Referensgruppsmöte Referensgruppen i Östhammars kommun ordnade ett öppet möte där tjänstepersoner informerade om status i aktuella ärenden. 

Under första halvan hade vi strul med tekniken, och vi ber om ursäkt för detta. 

28/04/2021 – Presskonferens Med anledning av Östhammars kommuns ställningstagande i frågan om en utbyggnad av befintligt slutförvar för kortlivat låg- och medelaktivt radioaktivt avfall i Forsmark höll kommunalråden en presskonferens. 

14/10/2020 – Presskonferens Med anledning av Östhammars kommuns ställningstagande i frågan om en etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark höll kommunalråden en presskonferens. 

18/02/2020 – Öppet Referensgruppsmöte SKB presenterar rapporten FUD2019 samt sitt bemötande av remissvar över den senaste kompletteringen.

17/12/2019 – Öppet Referensgruppsmöte I ärendet gällande utbyggnad av SFR presenterar Strålsäkerhetsmyndigheten sitt yttrande, samt att Östhammars kommun presenterar Mark- och miljödomstolens yttrande. I ärendet gällande ett kärnbränsleförvar presenterar Östhammars kommun sitt egna yttrande efter SKB:s senaste komplettering. 

05/11/2019 – Öppet Referensruppsmöte Östhammars kommun redogör för medverkan i höstens huvudförhandling gällande utbyggnad av SFR. Sedan fick ett antal remissinstanser redovisa sina yttranden gällande SKB:s komplettering gällande bland annat ”kopparfrågan” i prövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Representanter från Kärnavfallsrådet, Strålsäkerhetsmyndigheten, Länsstyrelsen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) presenterade sina respektive yttranden. 

18/06/2019 – Informationsmöte Kärntekniklagsutredningen Gábor Szendrö, ämnesråd på regeringskansliet och särskild utredare i kärntekniklagsutredningen, presenterar utredningen ”Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar”. Slutförvar för använt kärnbränsle – komplettering av ansökan och aktuellt i Forsmark Allan Hedin, säkerhetsanalytiker på SKB, presenterar SKB:s senaste komplettering av ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle (bl a om kopparkorrosion). Malin Mikic, chef för platsen Forsmark på SKB, berättar lite om vad som är aktuellt om projektet i Forsmark.

20/05/2019 – Informationsmöte Referensgruppsmöte: Kai Hämäläinen från finska Strålsäkerhetscentralen (STUK) och Bo Strömberg från svensk Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) var inbjudna för att prata om hur den finska kärnavfallsprocessen ser ut, men även vilka skillnader och likheter som finns mot det svenska systemet. 

19/02/2019 – Informationsmöte Referensgruppsmöte: Myndigheterna presenterar sina yttranden i frågan om utbyggnaden av SFR. Strålsäkerhetsmyndigheten och Länsstyrelsen Uppsala län medverkar.

17/01/2019 – Informationsmöte Referensgruppsmöte: Miljöorganisationerna presenterar sina yttranden i frågan om utbyggnaden av SFR.

27/11/2018 – Informationsmöte Referensgruppsmöte: SKB presenterar sitt arbete samt bemöter Östhammars kommuns yttrande i frågan om utbyggnaden av SFR.

23/10/2018 – Informationsmöte Referensgruppsmöte: Mötet ger en lägesrapport för slutförvaren och information om slutförvarsorganisationen och dess arbete.

24/09/2018 – Informationsmöte Referensgruppsmöte: Representant från SKB berättar om deras arbete med kärnbränsleförvaret, utbyggnaden av SFR och programmet för forskning, utveckling och demonstration (FUD).

25/04/2018 – Informationsmöte Öppet möte: Representanter från SKB berättar om den föreslagna utbyggnaden av SFR.

27/03/2018 – Informationsmöte Referensgruppsmöte: Carl Reinhold Bråkenhielm och Ingvar Persson presenterar delar av Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport för 2018; Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018. Beslut under osäkerhet.

13/02/2018 – Informationsmöte Öppet möte: Östhammars kommun anordnade ett öppet informationsmöte där de nationella aktörerna fanns representerade. Dessa fick berätta om sitt arbete och hur situationen för dem ser ut nu, och framöver.

30/01/2018 – Referensgruppsmöte Referensgruppsmöte: Med syftet att uppdatera politiker om kommunens arbete i slutförvarsfrågan. Fokus för mötet låg på de yttranden som Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen publicerade den 23 januari.

12/12/2017 – Referensgruppsmöte Referensgruppsmöte: Med syftet att uppdatera politiker om kommunens arbete i slutförvarsfrågan.

30/11/2017: Vad händer i huvudförhandlingarna? Öppet möte: En sammanfattning av de nu avslutade huvudförhandlingarna i Mark- och miljödomstolen. Vad hände, och vad händer framöver inför den kommande folkomröstningen? Mötet genomfördes på Bruksgymnasiet i Gimo.

26/09/2017: Vad händer i huvudförhandlingarna? Öppet möte: En uppdatering av vad som händer i de pågående huvudförhandlingarna i Mark- och miljödomstolen. Det öppna mötet genomfördes i Olandskolan i Alunda.

29/08/2017: Vad händer i slutförvarsfrågan? Öppet möte: Seminariet besvarar frågor om hur processen ser ut, vilken roll kommunen har, vad som ska hända under de kommande huvudförhandlingarna samt hur folkomröstningen hanteras.  

23/03/2017: Jordbävningar och slutförvar Med fokus på Forsmark visar Björn Lund hur jordbävningsrisken uppskattas, och vilken risk det är som ett slutförvar måste förberedas för. Björn ger också en bred bild kring förekomsten av jordbävningar i Sverige och världen.

16/02/2017: Fjärde generationens kärnkraft och slutförvar Hur kan man med fjärde generationens kärnkraft förbränna använt kärnbränsle och vad innebär det för slutförvarsfrågan?

02/02/2017: Hur påverkas ett slutförvar av kallare klimat? Seminariet handlar om ett forskningsprojekt som har bedrivits på Grönland. Målet har varit att få en bättre bild av hur nästa inlandsis kan påverka ett svenskt slutförvar för använt kärnbränsle.