Välkommen till Östhammars kommun!

 vinterbär

Nyheter


 • 2014-12-22 12:47
  Tillsammans kan vi göra skillnad

  Människor från Syrien får tillfälligt hem i Alunda tack vare ett avtal mellan Furuhöjdskyrkan och Migrationsverket.


 • 2014-12-18 16:20
  Ingen arsenik i dricksvattnet

  Lugnande besked till våra abonnenter!


 • 2014-12-17 12:37
  Öppethållande under helgdagarna
  Östhammar Direkt - kommunens kundtjänst - har följande öppettider under jul- nyårs- och trettondagshelgerna. måndag 22/12 kl 8-17 tisdag 23/12 kl 8-15 måndag 29/12 kl 8-17 tisdag 30/12 kl 8-15 fred...

 • 2014-12-17 07:43
  Sex förslag återstår
  Juryn med representanter från utvecklingsgrupperna och företagarföreningarna har hittills samlats vid tre tillfällen för den utlysta idé- och designtävlingen för välkomsthälsning till tätorterna i...

 • 2014-12-16 08:12
  Vi kan bli ännu bättre
  Östhammars kommun har genomfört en medarbetareundersökning. Undersökningen riktar sig till samtliga cirka 1700 anställda och svarsfrekvensen ligger på cirka 60 %. - Undersökningen visar att vi kan...

 • 2014-12-15 13:44
  Störst efterfrågan på gymnasieingenjörer och industritekniker

  Nyligen presenterade SCB Arbetskraftsbarometern 2014 på Prognosdagen som arrangerades i samarbete med Arbetsförmedlingen.


 • 2014-12-01 11:21
  Inbjudan till gymnasiedag
  Välkommen till Östhammars gymnasiedag den 4 december 2014. Till INBJUDAN !

 • 2014-12-01 09:50
  Färdtjänst till jul och nyår
  Beställning av färdtjänstresor inför jul och nyår 2014 bör ske senast fredagen den 19/12 för resor under julhelgen och senast måndagen den 29/12 för resor under nyårshelgen. Telefontid alla dagar k...

Läs mer

 

 

 

Slutförvavr av använt kärnbränsle

 

Turism