Gå till innehållet

Nyheter

Avrådan från bad vid Sundsbadet i Östhammar 9 juli 2020

På grund av för höga bakteriehalter avråder vi allmänheten från att bada vid Sundsbadet. Läs mer

Ledamöter bereds möjlighet att delta på distans 8 juli 2020

Det pågår ett stort arbete för att möjliggöra deltagande på distans när kommunfullmäktige ska sammanträda nästa gång, den 22 september. Nya rutiner, arbetssätt och tekniska lösningar som valts kommer att testas efter sommaren för att alla ledamöter ska kunna delta på likvärdiga villkor. Läs mer

Karoline ska hitta nya sätt att stötta anhöriga 8 juli 2020

Karoline Ericsson är ny som anhörigstrateg på Östhammars kommun. Hennes främsta uppgift är att hitta samarbetsvägar för verksamheter där personalen träffar anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som drabbats av olika typer av funktionsnedsättningar. Läs mer

Hon gillar att utveckla både människor och verksamhet 7 juli 2020

Hos oss finns det drygt 90 arbetsplatser och 150 olika yrkesroller. Zara Järvström, jobbar som verksamhetschef för Bruksgymnasiet och Vuxenutbildningen. Det bästa hon vet är att få se människor växa, när kunskap öppnar nya dörrar och möjliggör utveckling och förändring. Zara lade grunden för sitt ledarskap i restaurangbranschen. Där lärde hon sig ha överblick, tåla stress, hålla tid och ta ansvar för sin leverans. Läs mer

Många fritidshusägare vill flytta till kommunen 4 juli 2020

I våras genomförde vi en enkätundersökning bland våra fritidshusägare i syfte att undersöka om man har tankar på att bo i Östhammars kommun på heltid. Genom svaren som nästan 1600 fritidshusägare gav fick vi nyttig information om vilka frågor som är viktiga för de som kan tänka sig att flytta hit. Glädjande nog är det drygt 900 hushåll som besvarat enkäten som går i tankar om att göra smultronstället till sin och familjens permanenta boplats. Läs mer

Östhammars kommun har nytt upphandlingsverktyg 1 juli 2020

Från och med 1/7 har Östhammars kommun nytt upphandlingsverktyg, TendSign. Läs mer

Forsmarks skola blir Vattenfallgymnasiet 30 juni 2020

Efter en turbulent tid är den nya regin för Forsmarks skola klar. Skolan byter namn till Vattenfallgymnasiet och drivs från och med nu i samarbete med ABB Industrigymnasium. I och med förändringen upphör Östhammars kommuns huvudmannaskap för verksamheten. Vi önskar varmt lycka till och ser fram emot ett fortsatt fint samarbete kring våra utbildningar. Läs mer

Naturlig bottenfilt i fjärden troligen bakom partiklar och lukt i Östhammars hamn 30 juni 2020

I Östhammars hamnområde har det iakttagits partiklar i vattnet och dålig lukt. Bedömningen som kommunens miljöenhet har gjort är att de kommer från den bottenfilt som ligger i Östhammarsfjärden. Denna har troligen virvlats upp av båtmotorer från den inre fjärdens botten. Läs mer

Tillstånd för uteservering 30 juni 2020

Påminnelse! Läs mer

Gymnasieskola och vuxenutbildning planeras återgå till närundervisning till hösten 30 juni 2020

Folkhälsomyndigheten har upphävt beslutet om rekommenderad distansundervisning. Från och med 15 juni ges gymnasieskola och vuxenutbildning åter möjlighet att bedriva undervisning i sina lokaler.<br /> Läs mer

Presskontakt

Om du söker en specifik person är det enklast att ta kontakt med Östhammar Direkt. För mer allmänna frågor kontakta Marknad & Kommunikation.

En lista på alla förtroendevalda med bilder hittar du här.