Gå till innehållet

Ämnen

Ämnen är samlingsplatser för information och nyheter om till exempel projekt, samråd eller planprocesser. På varje ämnessida kommer du alltid att hitta den senaste information om det ämnet.

Grundskoladialog 2016-2017 2 november 2016

Under vintern 2016-2017 åker Barn och utbildningsnämnden och Barn och utbildningsförvaltningen ut till grundskolor i kommunen för att prata om aktuella ämnen på varje ort.

Projekt Nya Skolan 3 juni 2016

Här hittar du samlad information om den nya skolan som ska byggas i Östhammar och det senaste om projektet.

Gimo simhall 19 september 2016

Här samlar vi information om renoveringen av Gimo simhall

Integrationsarbete 30 maj 2016

Här har vi samlat nyheter inom ämnet integration i Östhammars kommun

Sommarlov 2016 24 maj 2016

I sommar anordnar vi flera olika gratis sommarlovsaktiviteter, främst för barn och unga mellan 6 och 15 år. Ta chansen att vara med på exempelvis skrivarverkstad, dansworkshop, badutflykten eller prova-på-parkour.

Storbrunn 11 maj 2016

Storbrunn byggs om under 2017 och beräknas vara klart under 2018. Den 13 september 2016 gav kommunstyrelsen förslag att utöka investeringsbudgeten för ombyggnation med 13,5 miljoner kronor. Förslaget godkändes av kommunfullmäktige den 27 september. Syftet är att skapa en mötesplats full av verksamhet där det egna skapandet och kreativiteten ges utrymme.

Karö våtmark 11 maj 2016

I Karö våtmark minskar vi mängden kväve i den 30 000 kvadratmeter stora våtmarksanläggningen.

Gästrike Vatten AB 1 maj 2017

Från och med den 1 maj 2017 är VA-verksamheten i Östhammars kommun ansluten till Gästrike Vatten. Gästrike Vatten sköter nu all drift och underhåll av ledningar, vatten- och reningsverk.

Mottagande av nyanlända flyktingar 16 oktober 2015

Den aktuella flyktingsituationen kräver ett engagemang från såväl nationella som regionala och lokala aktörer. Här samlar vi information om vårt arbete i frågan.

Ny extern webbsida 30 september 2015

1 oktober 2015 lanserade vi en ny extern webbsida för Östhammars kommun. Här hittar du information om sidan och tips på nya funktioner som vi har byggt in i den.