Gå till innehållet

Ut och njut

Här presenterar vi tips på platser i kommunen.

Tallparken och runstenar i Östhammars kommun 19 februari 2021

Varför inte hitta och översätt en runsten nu under sportlovet?

I Sverige finns en stor historisk skatt i form av resta stenar med inristade runor. Dessa stenar berättar om olika saker som hände för omkring 1000 år sen, ibland tidigare, ibland senare, och är en unik kontakt med våra förfäder.

Runor utgjorde bland annat vikingarnas alfabet, innan vi kring 1300-talet gradvis började gå över till de latinska bokstäverna. Runalfabetet i sig, eller runraden, kallas futhark, efter de första runorna f u t h a r k i runraden. Här kan du fördjupa dig i våra runor.

Riksantikvarieämbetet har tillsammans med Uppsala universitet lanserat en digital sökplattform för den som vill forska och fördjupa sig i runor. Läs mer om den här på raa.se

På vissa håll i landet levde dock runor kvar mycket längre. Ett bra exempel på det är de så kallade dalrunorna, som i Dalarna användes ända fram till början av 1900-talet. 

I Östhammars kommun kan man hitta ett flertal runstenar. Med hjälp av den yngre och äldre futharken kan man avkoda dessa stenar. Översättningen kräver lite fantasi, eftersom det svenska språket har förändrats över tid.

Ta tillfället i akt, och prova översätt en runsten! Försök att inte tjuvkika på eventuell översättning intill stenen!

Exempel på runstenar i kommunen:

  • Gimostenen - står vid Gimodammen, en bit innan badet. Uppförd på 1000-talet.
  • Runsten i Harg - står i skogen vid väg 76 efter Hargs bruk, skylt finns på höger sida i riktning mot Norrtälje. Denna är uppförd på 1100-talet. 
  • Runsten i Tallparken - förmodligen kommunens yngsta runsten. Denna uppfördes så sent som år 1900 i samband med invigningen av Tallparken. Den är dock en fullvärdig runsten i det att den är ristad helt med runor (förutom årtalet), och här återfinns runor från det betydligt äldre alfabetet "äldre futharken".

Lycka till i utforskandet av det förflutna!

Gimo Ski Center och området runt Gimodammen 16 februari 2021

Månadens besöksmål är Gimo Ski Center som ligger i Gimo. Här är navet för flera olika skidspår. Målet är att alla skidåkare, oavsett ålder eller åkvana, ska hitta sina favoritslingor. Det finns också mycket annat i Gimo du kan göra som att vandra, upptäcka kulturmiljön och uppleva Gimodammen.

Åka skidor

Från Gimo Ski Center kan du åka skidor på kuperade och flacka partier eller bara ta långa utflyktsturer i den härliga natur som finns runt Gimo. Konstsnöslingan är upp till 3,5 km men när det är gott om natursnö finns många andra slingor som du också når från samma utgångspunkt.

Läs mer om slingorna på idrottonline.

I Gimo bygger hela spårsystemet på att föreningen gör ett stort jobb för att hålla spåren fina med pistmaskin och sköter all drift av området. För att kunna hålla spåren i fint skick tas en spåravgift ut, info om den hittar du här.

I vår kommun finns många andra skidspår – mer om dem hittar du bland annat på www.skidspar.se

PROVA PÅ LÄNGDSKIDOR

Onsdag 24 februari 
Prova på att åka längdskidor på nypistade spår. Ledare finns på plats och tar emot och det finns utrustning att låna! Skidspår för både klassisk och skate finns och dessutom en pulkabacke vid spåret!

Klockan 10.00-14.00 kan barn och unga från cirka 5 år låna skidor och åka gratis i spåren.
Klockan 18.00-20.00 kan även vuxna nybörjare låna skidor och prova spåren gratis.  

Föreningen finns på plats och kan ge dig lite tekniktips och berätta hur du ska komma igång. Denna dag  och dessa tider är det gratis att låna skidor och prova på att åka skidor. 

OBS! 
Föranmälan till 070-6681959 eller mail martin.larsson.gimo@gmail.com

Vandra

Är du mer intresserad av att vandra finns fina både korta och längre slingor att gå i Gimo. Runt Gimodammen med start vid Hammaren, går en slinga av Upplandsleden. Slingan är 12 km och vandringen går genom relativt öppen skog över några partier som är blöta. Leden passerar ett äldre hygge med stora stubbar och på västra sidan av dammen går man en bit på skogsbilväg. Det finns flera vindskydd och grillplatser längs slingan. Längs leden finns dammluckor vid utflödet mot Olandsån, som påminner om historiken i området då reglering av vattennivåerna var del av brukets funktion.

Vill du ta en lite kortare tur kan du följa leden norrut förbi Gimobadet norrut till första vindskyddet som ligger efter ca 4 km, ta en fika och gå tillbaka.

Under vintern kan det krävas lite pulsande för att ta sig fram längs leden, men har andra gått före så kan det vara upptrampat och lite lättare att ta sig fram.

Läs mer om Gimodammslingan på naturkartan.

Följer du Upplandsleden mot sydost kommer du in på etappen mot Kolarmora. En bit efter Gimo kan du istället följa Vikingaleden mot Harg. Följer du istället Upplandsleden norrut så följer Vikingaleden samma sträcka, mot Österbybruk. Även här finns rastplatser och vindskydd längs vägen. Läs mer om etapperna:

  • Vikingaleden Harg – Gimo på: paxwalk
  • Upplandsleden Gimo – Kolarmora på: naturkartan
  • Upplandsleden Gimo – Österbybruk på: naturkartan

Ta en paus

Runt Gimodammen finns många platser att pausa på, fika eller bara vara. Längs slingan runt dammen finns två vindskydd med eldplatser och några till grillplatser. Vid Gimobadet finns grillar, bänkbord och på sommaren finns stora gräsytor att sitta på.

Att upptäcka i och runt Gimo

Runt Gimodammen finns äldre och yngre skogar med öppnare partier. Här doftar det mellan varven gott av svattram och pors. Här och där skymtar vassrika vikar och om du har tur kan du se kärrhök eller häger flyga över trädtopparna. På hösten kan du spana in tranorna som stannar vid Gimodammen för att äta upp sig inför sin långa resa söderut. Hela 2000-3000 tranor kan flockas i dammen – vår lokala motsvarighet till Hornborgasjön och Tåkern!

För dig som vill gå en kortare slinga och få veta lite mer om samhället Gimos brukshistoria finns Vallonstigen som är ca 5 km. Här finns skyltar längs vägen som berättar om bruket och platserna du passerar. Läs mer på naturkartan

Välkommen till området – och ut och njut!

Åka skridskor i Östhammars kommun 1 februari 2021

När vädret tillåter finns utmärkta förutsättningar för skridskoåkning på både sjöar, dammar och havsisar.

Nu börjar sjöarna frysa på och det kan vara lockande att gå ut på isen. Kom ihåg att tänka på din säkerhet och ha med dig rätt utrustning. Det finns flera föreningar som spolar och plogar runtom i kommunen. I Österbybruk plogas Stordammen av Simbadsföreningen. De har plogat 4,5 km skridskoslinga och dragit skidspår. Dessutom finns en liten isbana intill Simbadet. Föreningen kommer även att hålla en toalett vid Simbadet öppen under helgerna och ordna med en extra grillplats. I Öregrund kan du också hitta platser att åka skridskor på. Uterinken vid Öregrundsskolan spolas av föräldraföreningen.


I år gör vi en särskild satsning på uteaktiviteter och kommer att spola is och ploga på följande ställen när temperaturen  oss rätt förutsättningar:

Alunda Olandsskolan  Lilla grusplanen 
Ekeby  Ekebyskolan       Lilla grusplanen
Gimo                 Vallonskolan  Bandyplanen
Östhammar  Frösåkersskolan  Stora grusplanen
Östhammar   Kristinelundskolan   Planen

All spolning sker i samråd med Gästrike Vatten.

Välkommen ut och njut!

Stordammen och vattenlandskapet runt Österbybruk 26 januari 2021

Månadens besöksmål är Stordammen som ligger vid Österbybruk. Här kan du bada, paddla, åka båt och inte minst åka skridskor och skidor på isen.

Åka skidor och skridskor

Under de vintrar som vi har turen att få tillräckligt med kyla för att dammarna ska frysa, är Stordammen ett fint utflyktsmål. Tänk på att om snön kommer innan isen hunnit bli tjock kan det ta längre tid för isen att frysa. Gå aldrig ut på isen utan att veta att den är tillräckligt tjock. Simbadsföreningen i Österbybruk brukar ploga för skridskoåkning när isen är säker. TIPS! Om du blir medlem i Östhammars skrinnare får du en välkomstutbildning om säkerhet på isen och möjlighet att åka med på gemensamma utflykter.


Vill du åka skridskor eller skidor kliver du lättast på isen vid Simbadets camping. Det går också bra att starta vid Aspbobadet, som ligger i Aspbo naturreservat. Här finns också två fina grillplatser för dig som vill fika eller äta lunch på plats. Se en film från Stordammen.

Fiska

I stordammen finns bland annat gädda, abborre, sutare, mört och ruda. Har du tur kan du få se utter som simmar i vattnet eller springer på isen vintertid. I Stordammen går det bra att fiska men kom ihåg att höra av dig till fiskevårdsföreningen för fiskekort. Massor av information om fiske i Uppsala län hittar du på den fiskeguide  som Upplandsstiftelsen sammanställer varje år. 

Området runt Österbybruk

Runt Stordammen finns skogar rika på asp, hassel och tallar – en lundmiljö där vitsipporna stortrivs.

Flera andra sjöar och dammar finns i närområdet, till exempel Harvikadammen som ligger längs väg 290 mot Uppsala. Här kan du som gillar att vandra gå en slinga runt dammen som är cirka 7 km. Det finns också en kortare slinga runt Karmdammen på cirka 3 km. Här kan det vara lite blött vissa tider på året, men slingan håller på att rustas upp i projektet Gröna stråk i Österbybruk och flera stigar i området kommer att märkas upp tydligare. Vid Filmsjön finns en liten badbrygga och följer du Upplandsleden/Vikingaleden mot Österbybruk hittar du ett fågeltorn vid Filmspången. Varje år i augusti arrangeras Eldfesten vid Simbadets camping.

I de här trakterna kan man verkligen prata om vattnets landskap. Både Österbybruk och landsbygden runtomkring präglas av många dammar och sjöar. Området är flackt, så många av dammarna är grunda. Under den tiden som järn bearbetades i området användes vattnet till att driva vattenhjul som alstrade kraft till bearbetningen av järnet. Det som från början var ett landskap med sjöar och våtmarker dämdes upp för att skapa möjligheter att styra och reglera vattenkraften. Idag har dammarna och dammbrösten inte samma funktion men fortfarande regleras nivåerna mellan dammarna i detta komplexa vattenlandskap.

Inne i Österbybruk finns Österbybruks herrgård med fina parkmiljöer, mindre dammar, promenadstråk och massor av kulturhistoria att uppleva.

Välkommen till området – och ut och njut!

Påbörjad
11 januari 2021
Senast uppdaterad
19 februari 2021
Ansvarig organisation

Kontakta oss