Gå till innehållet

Dokument

Centrumvägen, Marma 3:14 23 november 2018

Detaljplan för fastigheten Marma 3:14, Centrumvägen i Alunda var på granskning mellan 11 maj - 8 juni 2020. Uppe för antagande i kommunfullmäktige den 10 november 2020.

Kallelse Barn- och utbildningsnämnden 1 oktober 2020 25 september 2020

Kallelse och föredragningslista till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 1 oktober 2020.

Kallelse kultur- och fritidsnämnd 1 oktober 2020 24 september 2020

Kallelse med ärendelista till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 1 oktober 2020.

Kallelse Kommunstyrelsen 29 september 2020 24 september 2020

Här kan du läsa om de ärenden som tas upp till behandling på sammanträdet.

Kallelse Socialnämnden 30 september 2020 23 september 2020

Ärendelista och handlingar till socialnämndens sammanträde den 30 september 2020.

Protokoll kommunfullmäktige 22 september 2020 23 september 2020

Här hittar du protokollet från sammanträdet.

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 21 september 2020 23 september 2020

Här hittar du protokollet