Gå till innehållet

Dokument

Äldreplan 2018-2022 - Remiss 20 april 2017

Nu kan du lämna synpunkter på förslaget till ny äldreplan för Östhammars kommun! Äldreplanen ska gälla 2018-2022.

Gimo brandstation 19 april 2017

Detaljplanen för Gimo brandstation, del av Gimo 8:89, antogs 22 mars 2017 och vann laga kraft 18 april 2017.

Kallelse Socialnämnden 26 april 2017 19 april 2017

Kallelse och handlingar till socialnämndens sammanträde den 26 april 2017.

Kallelse Bygg- och miljönämnden 19 april 2017 12 april 2017

Bilagor lämnas ut mot begäran.

Blankett för lokalbokning 11 april 2017

Lokalbokning för föreningar och enskilda personer

Lokalbokningsprinciper 11 april 2017

Beslut om upplåtelse av fritidssektorns lokaler sker en/två gånger per år. Föreningar lämnar in sina önskemål till kultur- och fritidsförvaltningen via blankett på kommunens hemsida.

Kallelse, Kommunala pensionärsrådet & rådet för funktionsnedsattas möte 24 april 2017 6 april 2017

Här kan du läsa vilken information och vilka frågor som tas upp vid mötet.