Gå till innehållet

Dokument

Del av Östhammars södra industri- och handelsområde 22 mars 2017

Detaljplanen för del av Östhammars södra industri- och handelsområde antogs 15 mars 2006 och vann laga kraft 13 april 2006.

Östhammar 37:17 (f.d. Brunnsskolan) 22 mars 2017

Detaljplanen för Östhammar 37:17 (f.d. Brunnsskolan) antogs 25 april 2006 och vann laga kraft 29 maj 2006.

Del av Östhammars norra industriområde (fastigheten Gammelbyn 63:6 m.fl.) 22 mars 2017

Detaljplanen för del av Östhammars norra industriområde (fastigheten Gammelbyn 63:6 m.fl.) antogs 20 september 2006 och vann laga kraft 20 oktober 2006.

Erikslundsområdet 21 mars 2017

Detaljplanen för Erikslundsområdet antogs 21 februari 2007 och vann laga kraft 23 mars 2007.

Ed 1:30 (Husbacka) 21 mars 2017

Detaljplanen för Ed 1:30 (Husbacka) antogs 13 december 2005 och vann laga kraft 9 november 2007.

Östhammar norra industriområde 21 mars 2017

Detaljplanen för Östhammar norra industriområde, del av Gammelbyn 4:255, 63:1-63:4, 64:1 och 64:3, antogs 27 augusti 2008 och vann laga kraft 30 september 2008.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2015-2018 28 september 2015

Kommunfullmäktige i Östhammars kommun har för mandatperioden 2015-2018 beslutat om sju mål som ska ligga till grund för kommunens verksamhet.

Del av Gammelbyn 1:70 m.fl., Marieberg norra 21 mars 2017

Detaljplanen för del av Gammelbyn 1:70 m.fl., Marieberg norra, antogs 11 november 2008 och vann laga kraft 3 juli 2009.

Bostadsbebyggelse vid Kvarnberget 21 mars 2017

Detaljplanen för bostadsbebyggelse vid Kvarnberget antogs 9 juni 2009 och vann laga kraft 13 juli 2009.

Östhammar 15:8 och 15:10, inom kv. Simpan 21 mars 2017

Detaljplanen för Östhammar 15:8 och 15:10 inom kvarteret Simpan i Östhammar, antogs 15 september 2010 och vann laga kraft 13 oktober 2010.