Gå till innehållet

Dokument

VA-taxa 28 september 2015

Kallelse/ärendelista, kommunstyrelsen 28 februari 2017 22 februari 2017

Här kan du läsa om de ärenden som kommer upp till behandling.

Presentationsmall hemtjänst 21 februari 2017

Blankett för information om ditt företag.

Kallese Bygg- och miljönämnden 20170222 17 februari 2017

Sammanträde

Kallelse Trygg i Östhammars kommun, 24 februari 2017 15 februari 2017

Här kan du läsa om vilken information och vilka frågor som tas upp vid mötet.

Kallelse Socialnämnden 22 februari 2017 15 februari 2017

Kallelse med ärendelista och handlingar till socialnämndens sammanträde den 22 februari 2017.

Riktlinjer för serveringstillstånd samt försäljning/servering av folköl enligt alkohollagen 1 september 2015

Typer av serveringstillstånd, grundläggande bestämmelser och handläggning av ärenden. Dokumentet är under omarbetning och beräknas vara klart under hösten 2017.