Gå till innehållet

Alunda

Nyheter Alundaprojektet

Alunda ortsutveckling 27 oktober 2022

Här presenterar Ulf Andersson, chef för Sektor samhälle på Östhammars kommun, lite runt resultatet av en enkät som skickades ut till Alundabor under våren.

Under våren 2022 skickades en enkät ut till cirka 5000 Alundabor (Alunda med omnejd). Syftet var att få veta mer kring vad de boende upplever inom exempelvis trygghet, boende, kommunikationer och kommersiellt utbud. Svaren hjälper kommunen sedan att prioritera kring de insatser som planeras i området.

I rapporten framkom att de flesta svarande är rätt nöjda med Alunda, men vi kan även se områden där vi behöver intensifiera arbetet ytterligare. 

Att just Alundabor tillfrågades är med grund i den ortssatsning som sker i Alunda nu. Även om alla projekt ännu inte syns utåt så mycket så arbetar kommunen för att kunna skapa förutsättningar för Alunda att växa. Arbetet är långsiktigt, men några delprojekt som pågår nu sker bland annat på Prästgårdshöjden och Björnhålsskogen. I filmen berättar Ulf mer om detta. 

 

Titta på filmen (extern länk till Youtube)

Ladda ner rapporten här.

Läs mer om satsningen i Alunda här.

 

 

Påbörjad
6 juni 2022
Senast uppdaterad
27 oktober 2022
Ansvarig organisation

Kontakta oss