Kommunen och slutförvaret

Östhammars kommun följer och granskar ansökningsprocessen kring ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark

 

Bild på Johanna Yngve Törnqvist, utredare långsiktig säkerhet

 

Ett slutförvar för använt kärnbränsle i kommunen?  

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) lämnade i mars 2011 in en ansökan om att få bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Ansökningsprocessen kommer att ta flera år. Kommunen spelar en viktig roll i denna process. Kommunfullmäktige ska fatta ett s.k. vetobeslut, där regeringen frågar kommunen om vi kan acceptera ett slutförvar eller inte innan det slutgilitga beslutet tas.

Kommunen är unik

Östhammars kommun är unik i sammanhanget eftersom vi har följt frågan under en lång tid, sedan 1995. Kommunen är helt oberoende och opartisk. Viktigast för oss är konsekvenserna för miljön och säkerheten. Vi strävar efter att alla som berörs av beslutet känner sig insatta i frågan.


Välkommen att kontakta oss!

Lärare eller pedagog


Jobbar du pedagogiskt i länet? Då kan du boka en aktivitet med slutförvarstema för din grupp.Läs mer...

Vanliga frågor om slutförvar


Vad har kommunen med slutförvaret att göra? Hur farligt är det? Går kärnbränslet att återanvända?Vad planerar andra länder?Läs mer...

Nyheter


Läs mer

Kontakt

 

Enhetschef

Marie Berggren
0173 - 864 17
070 - 980 04 17
marie.berggren@osthammar.se

E-posta oss

 

Medarbetare

Följ arbetet

 

Följ kommunens arbete i ENWD, http://www.gmfeurope.org/enwd

Kommunens organisation

Kommunens organisation består av tre grupper med olika ansvarsområden:

 

MKB-gruppen

 

Säkerhetsgruppen

 

Referensgruppen