Hjälp i hemmet

Syftet med hemtjänst är att underlätta det dagliga livet om du på grund av ålder eller sjukdom/funktionshinder, behöver stöd för att klara dig i ditt hem. Huvudprincipen är att utifrån behovet ge hjälp till självhjälp. Hemtjänst består av hjälp med personlig omvårdnad och serviceinsatser. Hemtjänst kan ges under hela dygnet. Östhammars kommun tillhandahåller hemtjänst för den som har ett hjälpbehov, men som väljer att bo hemma. Målsättningen är att kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

Vad kan man få hjälp med?
Hemtjänst är individuellt anpassat efter behov. Några exempel på insatser i hemmet kan vara följande:

  • Serviceinsatser: städning, tvätt, inköp, disk, bäddning.

  • Omvårdnadsinsatser: trygghetsbesök, hjälp med hygien, kosthållning, på -och avklädning, social aktivering som t ex promenader.

  • Ledsagarservice: för dig som behöver stöd och hjälp att ta sig till och från aktiviteter eller annat. Ledsagning kan t ex ges för att besöka vänner, promenera, deltaga i kultur och fritidsverksamheter eller besöka läkare, tandläkare, frisör eller fotvård.

  • Avlösarservice: är för dig som bor hemma, och som av olika orsaker har hjälp av en anhörig för att klara vardagen. Avlösarservice ska ge den anhöriga utrymme att göra något för egen del eller för att vila. Det stöd som den anhöriga ger övertas istället av personal från hemtjänsten.

Vem kan få hemtjänst?
Personer som har svårigheter att sköta hemmet och/eller sin egen omvårdnad, på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder, kan få hemtjänst. Hjälp ges till sådant som den enskilde inte klarar själv, och om du inte kan få hjälpen på annat sätt.

Hur mycket kostar det?
Avgiften grundar sig på din totala inkomst, inklusive bostadstillägg, minus skatt, bostadskostnader och förbehållsbelopp. Makars inkomst läggs samman och fördelas med hälften på vardera maken. Här hittar du aktuella avgifter. 

Hur gör jag för att ansöka?
Du själv eller din företrädare fyller i ansökningsblankett eller kontaktar biståndshandläggare på din ort. Ansökningsblankett och kontaktuppgifter hittar du till höger. Efter ansökan gör biståndshandläggaren en utredning och en bedömning utifrån behov. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Beslutet följs sedan upp och omprövas vid förändrade förhållanden. Får du avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. Information om hur du överklagar ett beslut ges i samband med avslaget.

Publicerad: 2013-10-29