Gå till innehållet

Vildsvinsvecka 27-28 november

Vildsvinen har blivit många utmed Upplandskusten. Nu fokuserar vi tillsammans med Jägareförbundet Uppsala län, Tierps och Älvkarleby kommuner på att i slutet av november uppmärksamma detta – och samtidigt bidra till att servera lokalt viltkött i kommunens kök.

Vildsvinshelgen – nu är köttet levererat 2 december 2021

I helgen var det många jägare ute i skogarna då Östhammars, Tierps och Älvkarleby kommuner tillsammans med Jägareförbundet uppmuntrade till gemensam vildsvinsjakt. Hela 57 vildsvin lämnades in till Strömsbergs slakteri för provtagning och styckning och vidare transport till kommunerna.

I Älvkarleby lämnades 10 djur in, i Tierp hela 36 och i Östhammar 8.

— Stort tack till er som lämnade in vildsvin till oss! I onsdags levererades köttet som köttfärs till alla tre kommuner, säger Camilla Andersson som jobbar med miljöfrågor och hållbar utveckling i Östhammars kommun.

Köttet kommer att serveras i skolorna

Utöver de djur som skänkts till kommunerna, vet vi att många fler vildsvin jagats under helgen – över 10 stycken i trakten av Hargshamn bland annat. Inom de närmaste veckorna kommer köttet serveras i några av kommunens skolor. 

Stort intresse inför vildsvinshelgen 15 november 2021

Apropå vildsvinshelgen den 26-28 november får vi frågor från både jägare och friluftsintresserade kommuninvånare som undrar var vildsvinsjakten kommer att bedrivas och om kommunen kommer att upplåta mark att jaga på. Här hittar du svar på de frågor vi fått in.

Information om jakthelgen har gått ut via Viltdata och Jaktrapport samt Jägareförbundets och kommunens hemsida. Jägareförbundet har också en dialog med de lokala jaktvårdskretsarna.
– Även Jägarnas Riksförbund är informerade och har spridit information i sina kanaler, säger Camilla Andersson, ansvarig för miljöfrågor och hållbar utveckling.

Vem kan vara med?

Den här helgen gäller samma regler som vid vanlig jakt, det vill säga man måste ha jakträtt där man jagar alternativt bli inbjuden som jaktgäst av ett jaktlag.
– Den som är intresserad av att vara med och jaga vildsvin kan ta kontakt med ett jaktlag i närheten av där man bor och hör om det finns plats och möjlighet att vara med. Vi vill så klart att så många som möjligt deltar i jakten den här helgen, säger Camilla.

Kommunägd skogsmark

Kommunen äger främst tätortsnära skog där många människor rör sig i elljusspår och på stigar. Dessa områden kommer inte per automatik att upplåtas till jakten.
– Däremot har vi kontakt med jaktlag i Hargshamn som troligtvis kommer att kunna dreva genom delar av kommunens skogspartier, men själva jakten kommer att bedrivas på skogsfastigheten längre ut. Vi får sedan se om denna modell kan och behöver praktiseras på fler platser, säger Camilla.

Vad gör kommunen?

Kommunens roll i projektet är att tillsammans med våra grannkommuner Tierp och Älvkarleby samt Jägareförbundet uppmärksamma jakthelgen. Vi betalar provtagningen beträffande trikiner och cesium av de vildsvin som skänks till projektet via Strömsbergs slakteri, för styckningen och övrig hantering av köttet. Vi och Jägareförbundet lottar ut priser bland de som anmäler att de ska delta i jakten. De jägare som väljer att skänka ett vildsvin får en enkel gåva som tack.
– Vi hoppas att projektet ska vara en pusselbit i att underlätta framtida hantering och försäljning av vildsvinskött, säger Camilla.

Tillsammans för vildsvinsjakt och lokalt kött 10 november 2021

I november arrangeras en vildsvinshelg, då jägare uppmanas att jaga vildsvin som senare kan serveras i kommunens kök.
– Det här är ett sätt att minska skadeverkningar av vildsvinen och samtidigt kunna servera lokalt vildsvinskött, säger Camilla Andersson, som jobbar med miljöfrågor och hållbar utveckling i Östhammars kommun.

Vildsvinen har blivit många längs Upplandskusten. För att komma till rätta med det gör Jägareförbundet Uppsala län gemensam sak tillsammans med kommunerna Östhammar, Tierp och Älvkarleby och uppmanar jägare att gå ut och skjuta vildsvin den 26-28 november.

Minska vildsvinens framfart

De som deltar hjälper till att hålla nere vildsvinsstammen och minska konsekvenserna av de många vildsvinens framfart både i naturen och i våra tätorter. De som vill får gärna skänka viltet till projektet genom att lämna in till Strömsbergs slakteri.
– Genom detta får våra skolelever äta lokalt kött från våra skogar. Det är ett riktigt ”win-winkoncept”, säger Camilla Andersson.

Viltundersökarkurs 

Inför vildsvinshelgen kommer Jägareförbundet att arrangera en viltundersökarkurs för den som vill fortbilda sig. De utbildar även måltidspersonalen i kommunens skolrestauranger om viltkött. Fina priser kommer att lottas ut bland de jägare som anmäler sig till jakten.

Mer information och länk till Jägarförbundets hemsida hittar du på vår samlingssida via länken nedan.

Påbörjad
10 november 2021
Senast uppdaterad
2 december 2021
Ansvarig organisation
Viktiga datum
27-28 november

Kontakta oss