Gå till innehållet

Nyhetslista Slutförvar

Villkorsförhandlingen avslutad 5 december 2022

Torsdagen den 1 december avslutades villkorsförhandlingen gällande ärendet om utbyggnad av befintligt slutförvar av låg- och medelaktivt avfall i Forsmark och ett separat ärende om havsvattenuttag i Öregrundsgrepen. Läs mer

Villkorsförhandling i Nacka tingsrätt 22 november 2022

Utbyggnaden för slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall i Forsmark (SFR) är godkänt av regeringen, men nu tas ärendet vidare till Nacka tingsrätt där villkoren ska sättas. Läs mer