Gå till innehållet

Lokalhyresstöd för företag inom utsatta branscher

Regeringen har fattat beslut om ett stödpaket som ska underlätta för företag som har verksamheter i särskilt utsatta sektorer. Stödet innebär att hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i vissa utsatta branscher kan söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen.

Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Stödet ska hjälpa hyresgästen, men det är hyresvärden som i efterhand gör ansökan om stödet via länsstyrelsen.

Här kan du läsa mer om stödet
Här kan du se vilka branscher som berörs


Mall för överenskommelse mellan lokalhyresgäst och hyresvärd

För att underlätta för hyresvärdar att använda stödet har Fastighetsägarna tagit fram ett formulär som kan användas vid överenskommelser med lokalhyresgäster om tillfällig hyresrabatt. Mallen är kostnadsfri att använda.

Du hittar mallen här


Webbseminarium om Lokalhyresstödet

Med anledning av stödet arrangerade Boverket ett webbseminarium med information om stödet och vad det innebär för dig som hyresgäst och för dig som hyresvärd. Webbseminariet går att se i efterhand via länken nedan.

Här kan du se seminariet från Boverket

Publicerad
27 maj 2020
Senast uppdaterad
27 maj 2020
Ansvarig organisation
Samhällsbyggnadsförvaltning