Gå till innehållet

Östhammarin kunnan tuleva kehitys määritellään nyt – yhdessä asukkaiden kanssa

Mitkä maa-alueet asetetaan etusijalle? Miten taajamia laajennetaan? Missä tarvitaan kävely- ja pyöräteitä, ja mihin kunnan on tarvetta panostaa? Työ Östhammarin kunnan uuden yleiskaavan parissa on käynnistynyt, ja kuntalaisia pyydetään ilmaisemaan näkökantansa.

Kunnan asukkaana sinulla on mahdollisuus vaikuttaa nyt Östhammarin kunnan kehitykseen. Koko Östhammarin kunnan kehitystä ohjaava uusi yleiskaavaehdotus on neuvonpidon kohteena, minkä johdosta yleisö saa ottaa kantaa muun muassa kunnan kasvuun, liikennetilanteeseen ja ympäristöön.
Yleiskaavaa käytetään tukena kunnan tulevassa suunnittelutyössä, ja se on tärkeä strateginen asiakirja, joka toimii oppaana poliitikkojen, virkailijoiden, yritysten ja asukkaiden eri päätöksissä.

Kaikki saavat ilmaista kantansa

Kaksi yleiskaavaehdotuksen parissa työskentelevistä ovat yhteiskuntasektorilla toimiva 29-vuotias jämtlandilaista alkuperää oleva Emil Lindblom sekä myös 29-vuotias Skånesta kotoisin oleva Alice Möller.
– Tulevat neuvonpidot ovat ratkaisevia kuntalaisten näkökantojen vastaanottamisen kannalta. Tähän saakka yleiskaavatyössä on tuotettu kunnan organisaatioon sisältyviä ajatuksia, ideoita ja tietoja. Nyt on aika testata ehdotusta yleisön keskuudessa, Emil ja Alice sanovat.

Paikalliset neuvonpidot

14.2. – 18.4. välisenä aikana uusi yleiskaava esitellään yleisölle noin kahden kuukauden mittaisen neuvonpitokauden aikana. Fyysisiä neuvonpitokokouksia järjestetään viidessä palvelukeskuksessa: Alunda, Gimo, Österbybruk, Östhammar ja Öregrund, joissa kuntalaisilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä Emilille, Alicelle ja myös läsnä oleville poliitikoille. Niille, jotka eivät voi osallistua fyysisesti, tarjotaan digitaalista neuvonpitokokousta.
- Hyvän ja kestävän ehdotuksen edellytyksenä on tavata ihmiset, joita suunnitelma koskee ja keskustella heidän kanssaan. Kysymys on yhteisvoimin toteutettavasta työstä. Juuri nyt yleiskaava on nähtävä ehdotuksena, ja toivomuksemme mukaan sitä arvostetaan tulevan työn hyvänä pohjana, Alice sanoo.

Yhteinen työ

Hyvin laajan asiakirjan muodostavan yleiskaavatyön tärkeimpinä osina on eri alueita edustavan asiantuntija-avun käyttäminen. Kunnantalolla on paljon osaamista, mutta olemme myös käyttäneet erään konsulttiyrityksen apua. Konsultit ovat tehneet suunnitelman ympäristöarvioinnin varmistaakseen sen objektiivisuuden.
Kysymykseen suurimmasta haasteesta, Emil vastaa näin:
– Yleiskaavasuunnittelu on hyvin laaja ja kattava työ, joka käsittää useita eri aihepiirejä, minkä johdosta tällaisen asiakirjan koostaminen on monimutkaista. Tässä strategisessa asiakirjassa on huomioitava uskomattoman monia siihen jalkautettavia eri toimintaperiaatteita. Meillä ei ole selkeää kutakin eri porrasta koskevaa aineiston tuottamismallia, mikä on ollut suuri haaste, mutta kehittänyt myös minua yleiskaavoittajana.
Alice nyökkää tunnistavasti.
– Sinä lyhyenä aikana, jona olen osallistunut, olen oppinut uskomattoman paljon asioita sekä Östhammarin kunnasta että yleiskaavasuunnittelusta.

Poimintoja yleiskaavasta – Kuva tulevaisuuteen vuonna 2040

  • Östhammar on kunnan sairaanhoidollinen, kaupallinen ja hallinnollinen keskus. Sen sijainti sisämaan ja rannikon rajalla sekä teiden 288 ja 76 risteyksessä, on tukenut laajan kaupallisen tarjonnan ja monien palveluyritysten sijoittautumista Östhammariin. Östhammarin terveyskeskuksesta on tullut tärkeä alueellisen sairaanhoidon solmukohta.
  • Öregrund on rannikkoalueen tärkeä palvelukeskus. Sinne on keskittynyt useita yrityksiä, jotka toimivat meriteknologian ja -biologian parissa. Paikallisella palvelutarjonnalla on suuri merkitys saaristossa vakituisesti asuvalle väestölle, mutta myös monien rannikolle kesäisin tulevien osa-aikaisesti siellä asuvien sekä matkailijoiden toivomusten ja tarpeiden kannalta.
  • Alunda ja Österbybruk ovat kehittyneet vetovoimaisiksi asuinpaikoiksi, joista on hyvät yhteydet Uppsalaan, Tukholmaan ja Gävleen. Asuminen on monimuotoisempaa ja antaa asumis- ja elinmahdollisuuden kunnassa ihmisille, joilla on erilaisia tarpeita ja edellytyksiä. Nuoret aikuiset jatkavat usein asumistaan näillä paikoilla, koska he voivat matkustaa päivittäin yliopisto- ja korkeakouluopintoihin Gävlessä tai Uppsalassa.
  • Gimolla on selkeä rooli koulun ja työn solmukohtana. Campus Gimo on kehittänyt erikoistuneita lukioita, joilla on eri suuntaukset. Paikkakunnan merkitys työllistäjänä on myös kasvanut teollisuuslukioon kohdistuvalla panostuksella samalla, kun useammat teollisuuslaitokset ja logistiikkayritykset ovat sijoittautuneet tie nro 292 varrelle.

Yleiskaavaan 2022 kuuluva täydellinen neuvonpitoasiakirja antaa lisätietoja kutakin aluetta koskevista pyrkimyksistä sekä tavoitteiden saavuttamiseen liittyvistä haasteista ja strategioista. Siihen pääsee alla olevan lenkin kautta.

Näkökantasi ovat tärkeitä

Tutustumme mielellämme näkökantoihisi, ajatuksiisi ja ideoihisi. Yleiskaavan tarkastelu toteutetaan 14. helmikuuta ja 18. huhtikuuta 2022 välisenä aikana. Ehdotusta koskevia näkökantoja voi jättää sivustolla olevan verkkokyselyn avulla, suunniteltujen neuvonpitokokousten yhteydessä, sähköpostitse tai tavallisella kirjeellä. Lue lisää tavoista alla olevan lenkin kautta.

Kontakter

Publicerad
25 februari 2022
Senast uppdaterad
25 februari 2022
Ansvarig organisation
Sektor samhälle
Ämne
Finskt förvaltningsområde