Gå till innehållet

Information om radon

2. Hur mäter jag radonhalten i min bostad?

Det enda sättet att kontrollera om du har radon i inomhusluften är att mäta. För att mäta beställer man hem radondosor från ett godkänt mätlaboratorium och följer instruktionerna du får av labbet. Du får själv söka upp ett företag som kan utföra mätningen åt dig. Se nedanstående länk.

Länk till Swedacs register över ackrediterade företag

Mätningen bör genomföras under vinterhalvåret (oktober-april), och pågå under minst två månader. Radonhalten mäts i antal Bequerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). För att minimera hälsorisker till följd av radon har svenska myndigheter satt upp rikt- och gränsvärden. Om radonvärdet i din bostad överskrider 200 Bq/m3 bör åtgärder vidtas.

Om du bor i flerbostadshus är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för att kontrollera radonhalten.

Kontakta oss