Gå till innehållet

Information om radon

5. Söka bidrag för att åtgärda radon

Från och med 1 juli 2018 kan du som småhusägare ansöka om bidrag för radonsanering om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 Bq/m3. Du kan få som mest 25 000 kronor.

 

För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och bo i det hus där radonsaneringsåtgärderna ska genomföras. Arbetet med åtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan har kommit in till Länsstyrelsen. Du kan ansöka om radonbidrag tidigast två år efter det att ett nybyggt hus tagits i bruk.

Läs mer om radonbidrag på Boverket.se

Kontakta oss