Gå till innehållet

Värmepump

2. Vilka olika typer av värmepumpar finns det?

Bergvärme 

Bergvärme tar tillvara på solenergi lagrad i berggrunden. Ur ett borrhål i marken tas den lagrade värmen upp och förstärks av en bergvärmepump.

Jordvärme 

En jordvärmeanläggning tar tillvara på den solenergi som lagrats i marken.

Sjö- och grundvattenvärme

Om du bor vid en sjö kan du installera vattenvärme och ta tillvara på den energi som finns på sjöbotten.

Läs mer om bergvärme, jordvärme och vattenvärme på energimyndighetens hemsida

Kontakta oss

Relaterade länkar