Gå till innehållet

Återvinningscentraler

Var finns återvinningscentralerna? 

 

I Östhammars kommun finns återvinningscentraler i Alunda, Öregrund, Österbybruk och Östhammar samt vid Väddika avfallsanläggning i Hökhuvud.

Återvinningscentralerna är avsedda för privatpersoner som är fast- eller fritidsboende i vår kommun.
När centralerna är öppna är de bemannade.

  

Våra återvinningscentraler

 

Ristippen i Östhammar hålls låst

Ristippen i Östhammar där ris, löv och annat trädgårdsavfall lämnas  hålls numera låst  med anledning av problem med otillåten dumpning av avfall.

Den som behöver lämna ris kan göra det på Östhammars återvinningscentral, som har öppet:

måndag och onsdag kl. 9-19
tisdag, torsdag och fredag kl. 9-16
lördag kl. 9-13

 

I Östhammars kommun finns ytterligare fyra ristippar, belägna i anslutning till återvinningscentralerna i Alunda, Väddika, Öregrund och Österbybruk.

Privatpersoner 

Du som är fast- eller fritidsboende i kommunen kan lämna sorterat grovavfall, farligt avfall samt förpackningar med producentansvar, men inte mer än två kubikmeter per tillfälle.

Ta med ditt avfallskort 

Som privatperson kan du bli ombedd att visa ditt avfallskort när du besöker oss, det visar att du har rätt att lämna avfall. Fastighetsägare till villor och fritidshus har fått ett kort per post. Om du inte har något kort eller förlorat det så kan du kontakta Östhammar Direkt. Som hyresgäst kan du låna avfallskort av din hyresvärd eller bostadsrättsförening eller ta med din senaste hyresavi.

 

Vad gäller farligt avfall så får du inte lämna kanyler och inte heller använda diabetessensorer på våra centraler, vänd dig istället till apoteket.

Företag och verksamheter

Företag och verksamheter kan vid kommunens återvinningscentraler lämna förpackningar och sorterat avfall med producentansvar.

Företagskort

Du som företagare kan köpa ett klippkort med 10 klipp till en kostnad av 1600 kr exkl.moms. Det gäller alla företag, ska betalas i förskott och ett förlorat kort ersätts inte. Ett klipp gäller för tömning av 2 kubikmeter grovavfall, övrigt avfall (undantaget farligt avfall, läs mer under länken till höger) hänvisas till Väddika avfallsanläggning mellan Gimo och Hökhuvud.

Vad betyder producentansvar?

För vissa typer av avfall finns det ett producentansvar. Det innebär att tillverkare och importörer har ett ansvar för att en viss del av de varor som produceras samlas in, tas omhand och återvinns eller återanvänds. Producenterna har gått samman i så kallade materialbolag, som organiserar insamling av avfallet.


Läs mer om några av dessa på Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats.

Idag finns det producentansvar för följande avfall:

  • returpapper och förpackningar
  • batterier
  • glödlampor och annan belysningsarmatur
  • däck och bilar
  • elektriska och elektroniska produkter
  • radioaktiva produkter
  • läkemedel

Kontakter