Gå till innehållet

Återvinningscentraler

Var finns återvinningscentralerna?

I Östhammars kommun finns återvinningscentraler i Alunda, Öregrund, Österbybruk och Östhammar samt vid Väddika avfallsanläggning i Hökhuvud.

Återvinningscentralerna är avsedda för privatpersoner som är fast- eller fritidsboende i vår kommun.
Under våra öppettider är centralerna bemannade.

Länk till våra återvinningscentraler

Ristippen i Östhammar 

Ristippen i Östhammar  är öppen när återvinningscentralen är öppen, där kan du lämna ris, löv och annat trädgårdsavfall.

I Östhammars kommun finns ytterligare fyra ristippar, de finns i anslutning till återvinningscentralerna i Alunda, Öregrund och Österbybruk samt vid Väddika avfallsanläggning.

Privatpersoner 

Du som är fast- eller fritidsboende i kommunen kan lämna sorterat grovavfall, farligt avfall samt förpackningar med producentansvar, men inte mer än två kubikmeter per tillfälle.

Vad gäller farligt avfall så får du inte lämna kanyler och inte heller använda diabetessensorer på våra centraler, vänd dig istället till apoteket.
 

Företag och verksamheter

Företag och verksamheter kan vid kommunens återvinningscentraler lämna förpackningar och sorterat avfall med producentansvar.

Företagskort

Du som företagare kan köpa ett klippkort med 10 klipp, det kostar 2000 kr exkl.moms.
Det gäller alla företag, ska betalas i förskott och ett förlorat kort ersätts inte.
Ett klipp gäller för tömning av 2 kubikmeter grovavfall, övrigt avfall (undantaget farligt avfall, läs mer under länken till höger) hänvisas till Väddika avfallsanläggning, som ligger mellan Gimo och Hökhuvud.

Vad betyder producentansvar?

För vissa typer av avfall finns det ett producentansvar.
Det innebär att tillverkare och importörer har ett ansvar för att en viss del av de varor som produceras samlas in, tas omhand och återvinns eller återanvänds. Producenterna har gått samman i så kallade materialbolag, som organiserar insamling av avfallet.


Läs mer om några av dessa på Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats.

Idag finns det producentansvar för följande avfall:

  • returpapper och förpackningar
  • batterier
  • glödlampor och annan belysningsarmatur
  • däck och bilar
  • elektriska apparater och produkter
  • radioaktiva produkter
  • läkemedel

Kontakter