Gå till innehållet

Tunna för matavfall

År 2015 införde kommunen sortering av matavfall. Matavfallet transporters till Uppsala biogasanläggning där det rötas och blir biogas och biogödsel. Gasen används till Uppsalas bussar och sopbilar medan gödslet sprids på åkrar och möjliggör att näringsämnena går tillbaka till naturen.

Det brännbara avfallet transporteras till Stockholm Energi, Bristaverket för produktion av fjärrvärme och el.

Slut på matavfallspåsar?

När påsarna tagit slut finns fler att hämta på kommunens återvinningscentraler samt på följande ställen:

  • ICA och Gustis AB, Alunda
  • Gallerian och ICA, Gimo
  • ICA och Coop Konsum, Österbybruk
  • ICA och Coop Extra, Östhammar
  • Coop Konsum, Öregrund
  • ICA, Gräsö

Tänk på att det är endast matavfall som får slängas i kompostpåsarna!

Tips på hantering

Vid kyla

För att undvika att påsarna för matavfall fryser fast i tunnan, kan du:

  • lägga en dagstidning i botten av tunnan,
  • slänga hushållspapper och servetter i påsen för matavfall 
  • byta påsen ofta så den är relativt torr när den slängs
  • använda dubbla påsar vintertid

Du kan också klämma fast påsen i locket på insidan av din bruna tunna så att den hinner bli kall och stelna tills nästa gång du öppnar locket och den ramlar ner i tunnan.

Innan du lägger matrester eller använda kaffefilter i påsen kan du också låta det rinna av i slasken först. Du kan också använda dubbla påsar under vinterhalvåret för att undvika att påsen fryser fast i botten på din tunna.

Vid värme

Om det är möjligt ställ tunnan i skuggan. Tänk också på att rengöra din tunna. Lägg påsarna i tunnan, släng inte ner dem. Då håller de bättre. Förslut även påsen noggrannt och låt matavfallet rinna av i slasken innan du lägger det i påsen.

Kontakter