Gå till innehållet

Bredbandsstrategi och olika aktörer

Östhammars kommun har antagit en bredbandsstrategi för att belysa hur kommunen ska agera för att uppfylla målet i den regionala digitala agendan, när det gäller tillgång till bredbandsuppkoppling. Du hittar den i sin helhet längre ned på sidan.

Målet är att 90 % av alla hushåll i kommunen ska ha möjlighet till uppkoppling med 100 Mbit senast 2020.

För att uppnå målet krävs att kommunen i samverkan med marknadens aktörer aktivt verkställer fiberutbyggnad, såväl i tätorter som på landsbygd.

Aktörer i Östhammars kommun

Östhammars Stadsnät

Kommunens bredbandsnät som har adsl och/eller fiberanslutningsmöjligheter. Stadsnätet har 100 % geografisk täckning i områden där ADSL kan erbjudas och är ett öppet nät med komplett triple-play utbud (internet/telefoni/TV). Ett öppet nät innebär att det finns ett antal tjänsteleverantörer som erbjuder sitt utbud i nätet.

Stadsnätet är verksamt i efterfrågestyrd fiberutbyggnad i tätort och på landsbygd, med tyngdpunkt på nya tomtområden och industriområden.

Mer information hittar du på www.osthammarsstadsnat.se

Kontakt:

Jan Rydberg,  0173-864 01, jan.rydberg@osthammar.se 

Östhammar Direkt,  0173-860 00

Telia

Utbyggnaden av fiber är en viktig strategisk fråga och Östhammars kommun har tecknat ett samverkansavtal med Telia kring fiberutbyggnad till hushåll och företag. Samarbetet är långsiktigt och gäller både tätort och landsbygd. Det fibernät som byggs är ett öppet nät som innebär att varje kund kan välja mellan flera olika tjänsteleverantörers erbjudanden för bredbandstelefoni, digital-TV och bredband.

Kontakt:

Elin Palmgren, affärsprojektledare Samverkanskommuner 

E-post: elin.palmgren@teliasonera.com

SKB Näringslivsutveckling

SKB Näringslivsutveckling, SKBnu, har genom mervärdesavtalet med Östhammars kommun tillsatt resurser för att stödja utbyggnad av fibernät på landsbygden, bland annat genom information och samordningsstöd till fiberprojekt för exempelvis byalag och samfälligheter. Det har resulterat i tre ansökningar till Länsstyrelsen och de aktuella projekten är Ramhäll  och Boda (Alunda) samt Sandika (Östhammar), som realiserats under 2018/2019.

Andra aktörer

Utöver ovanstående kan det tillkomma andra aktörer, till exempel IP-only och Svensk infrastruktur/Stadsnätsbolaget, som på egen hand och på kommersiella villkor beslutar sig för att satsa på fiberutbyggnad i kommunen.

Bredbandsstrategi 13 oktober 2015

Syftet med bredbandsstrategin är att belysa hur Östhammars kommun ska agera i frågor om bredbandsutbyggnad med fiber med utgångspunkt för att bidra till att uppfylla målet i regeringens bredbandsstrategi