Gå till innehållet

Bygglov

Att bygga nytt, bygga till och bygga om kan behöva ett skriftligt tillstånd från kommunen innan du sätter i gång. 

Vissa åtgärder kräver en ansökan om bygglov och i andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. På följande sidor berättar vi allt du behöver veta och guida dig genom just ditt projekt. 

Är det första gången du är inne och läser om bygglov? Då föreslår vi att du avsätter några minuter åt vår film "Introduktion till bygglov". Klicka här för att komma till filmen som finns publicerad på Youtube.

4. Åtgärder som är befriade från bygglov men kräver en anmälan

Du behöver inte alltid söka bygglov för att bygga. Ibland räcker det att skicka in en anmälan. Nästan alla arbeten som rör en byggnads inre delar kräver att du lämnar in en anmälan. 

Du ska till exempel göra en anmälan när du vill göra ändringar som rör:

  • planlösning
  • eldstäder och kanaler
  • ventilation
  • vatten och avlopp.

Från och med 2 juli 2014 gäller nya regler för dig som har ett en- eller tvåbostadshus. 

Reglerna kallas attefallsregler och innebär att du inte behöver söka bygglov för att:

  • bygga ett 25 kvadratmeter stort komplementbostadshus (attefallshus)
    i omedelbar närhet till ditt hus
  • göra en tillbyggnad på huvudbyggnad på 15 kvadratmeter bruttoarea 
  • inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
  • bygga till två takkupor på ett hus som inte redan har takkupor.

När du har gjort en anmälan måste du vänta på ett skriftligt startbesked innan du börjar bygga.

Mer om Attefallsregler

Boverket om anmälan

Kontakt