Gå till innehållet

Elda upp en byggnad

4. Efter eldning

Ta hand om avfallet på miljöriktigt sätt

En byggnad som ska rivas är avfall enligt miljöbalken och allt avfall ska tas omhand på ett miljöriktigt sätt. I miljöbalken och avfallsförordningen finns hänsynsregler och bestämmelser som rör eldning av hus. När det gäller byggavfall blir miljönyttan störst om avfallet förbränns i ett kraftvärmeverk som producerar både värme och elström. Då blir även utsläppen små. Därför bör brännbart avfall i första hand transporteras till en återvinningscentral.

Kontakta oss