Gå till innehållet

Miljömål 2016-2018

1. Våra miljömål

Det är viktigt för oss att minska vår miljöpåverkan. Det vill vi göra genom att tydliggöra fokusområden och genomföra insatser inom kommunens verksamheter men också genom att stödja och inspirera invånare, företag och föreningar att driva ett aktivt miljöarbete.

Många berörs

År 2012 undersökte vi hur en önskad framtidsbild av kommunen såg ut. Hållbar utveckling, miljömedvetenhet och bevarande av naturen hamnade på tio i topp-listan hos både invånare, förtroendevalda och tjänstemän. Det visar på att det finns vilja och intresse för att arbeta aktivt med miljöfrågor.

Fyra fokusområden

Vi har prioriterat fyra fokusområden för miljöarbetet under de kommande tre åren:

  • Vatten
  • Energi & klimat
  • Natur
  • Giftfri miljö

Hållbar utveckling

Vi tror på en utveckling och tillväxt som är hållbar, där vi kan bli fler, utveckla landsbygd och tätorter och samtidigt göra det miljösmart. Hur det går med miljöarbetet påverkas av kommunens organisation och arbetssätt, men lika mycket av hur vi alla som bor och verkar i Östhammars kommun agerar i vardagen.

De fyra fokusområdena täcker in 7 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen, beslutade av riksdagen. Östhammars kommun arbetar med alla miljömål på olika sätt, men har valt att fokusera på några under  de närmaste åren. Mer om de nationella miljökvalitetsmålen kan du läsa på www.miljomal.se

Kontakta oss