Gå till innehållet

Hälsoskyddstillsyn

2. Årsavgift och timavgift

Årsavgiften motsvarar det genomsnittliga tillsynsbehovet per år för verksamheten. Avgiften som företaget ska betala baseras på vilken avgiftsklass ni tillhör. Under år 2020 är avgiften 1 088 kr per timme.

Taxa för prövning inom miljöbalken

Kontakta oss