Gå till innehållet

Hälsoskyddstillsyn

3. Vad ingår i årsavgiften?

Årsavgiften täcker handläggningstiden för den återkommande tillsynen. I handläggningstiden ingår tillsynsbesök, skrivelser, kontakter via telefon och e-post, inläsning, granskning av uppgifter och liknande som krävs för att föra ärendet framåt.

Tillsynen ser inte alltid likadan ut utan anpassas till den enskilda verksamhetens tillsynsbehov. Tillsynen kan till exempel bestå av en föranmäld inspektion och en oanmäld inspektion under en treårsperiod.

Kontakta oss