Gå till innehållet

Hälsoskyddstillsyn

4. Vad avgör vilken avgiftsklass som är aktuell?

Vid bedömning av verksamheten utgår Samhällsbyggnadsförvaltningen helt från Sveriges kommuner och landstings (SKL) riskklassificering. Verksamheten placeras i en förutbestämd avgiftsklass som beror på inriktning och omfattning och därmed ges en uppfattning av behovet av tillsyn.

Kontakta oss