Gå till innehållet

Hälsoskyddstillsyn

5. Vad händer under och efter ett tillsynsbesök?

Under tillsynsbesöket granskas egenkontrollen, förebyggande åtgärder och hur tidigare brister har hanterats. En bedömning görs efter varje ordinarie inspektion. Brister som kräver uppföljning kan leda till en extra tillsyn och därmed också extra tillsynsavgift.

En verksamhet kan även få en reducerad avgift om Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att antalet tillsynstimmar är för många i förhållande till hur verksamheten drivs. Det är en så kallad erfarenhetsbedömning.

Kontakta oss