Gå till innehållet

Dokument

Kallelse, ärendelista Kommunstyrelsen 13 april 2021 8 april 2021

Här kan du ta del av de ärenden som kommer upp till behandling. Hela dokumentet inkl. handlingar är på ca 1600 sidor. Därför ha vi valt att enbart publicera kallelse, ärendelistan här. Önskas en handling tillhörande ett ärende, kontakta kommunstyrelsen@osthammar.se

Delegationsordning i personalfrågor 26 mars 2021

Arbetssätt för lokalt antagande (LOK) av centrala kollektivavtal samt förslag till ändring i delegationsordning för personalfrågor.

Instruktion för kommundirektör i Östhammars kommun 15 februari 2021

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman. Syftet med instruktionen är att tydliggöra arbets- och rollfördelningen mellan kommundirektören och kommunstyrelsen/kommunstyrelsens ordförande, och mellan kommundirektören och sektorchefer.
Bilaga 1, KS § 15/2021